Barents KystvaktenBarents Kystvaktenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Barents Kystvakten.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=348

Barents

Øvelse Barents er en norsk-russisk rednings- og beredskapsøvelse.

​Øvelsen er en årlig rednings- og beredskapsøvelse for leting, redning og evakuering av besetningsmedlemmer på skip og fly. I tillegg øves det på håndtering av ulike miljøkatastrofer og oljefjerning.

Øvelsen blir foretatt en gang i året, og Hovedredningssentralen i Bodø og det russiske senteret for koordinering av redningsoperasjoner til havs, Maritime Rescue Coordination Center MRCC er ansvarlig for å lede øvelsen hvert annet år.

Bakgrunnen for øvelse Barents er en avtale mellom den norske og russiske regjeringen om samarbeid ved søk av savnede, og redning av mennesker i Barentshavet. Avtalen ble underskrevet i 1995.

Både sivile og militære aktører deltar på øvelsen.

 Relaterte sider - tema

 

 

ForsidenForsidenLes mer om Forsvarets oppgaver, øvelser og aktiviteter. http://forsvaret.no
Miljøhendelser og klager under Cold Response <img alt="" src="/media/PubImages/20200307osh_cr20--21.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Miljøhendelser og klager under Cold Response Her finner du oppdateringer over antall klager og miljøhendelser i forbindelse med øvelse Cold Response 2020. http://forsvaret.no/coldresponse/miljo
Koronaviruset og Forsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/1280px-2019-nCoV-CDC-23312_without_background.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Koronaviruset og ForsvaretForsvaret vil fortløpende oppdatere rundt situasjonen med koronavirus og tiltakene vi iverksetter. Denne siden vil samle pressemeldinger og siste nytt. http://forsvaret.no/pressesider/status-koronaviruset-for-forsvaret

Publisert 5. januar 2015 16:31. av Ina Nyås Moe. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:30.