Barents KystvaktenBarents Kystvaktenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Barents Kystvakten.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=348

Barents

Øvelse Barents er en norsk-russisk rednings- og beredskapsøvelse.

​Øvelsen er en årlig rednings- og beredskapsøvelse for leting, redning og evakuering av besetningsmedlemmer på skip og fly. I tillegg øves det på håndtering av ulike miljøkatastrofer og oljefjerning.

Øvelsen blir foretatt en gang i året, og Hovedredningssentralen i Bodø og det russiske senteret for koordinering av redningsoperasjoner til havs, Maritime Rescue Coordination Center MRCC er ansvarlig for å lede øvelsen hvert annet år.

Bakgrunnen for øvelse Barents er en avtale mellom den norske og russiske regjeringen om samarbeid ved søk av savnede, og redning av mennesker i Barentshavet. Avtalen ble underskrevet i 1995.

Både sivile og militære aktører deltar på øvelsen.

 Relaterte sider - tema

 

 

Nytilføring i HV-08<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-08.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-08Én dags nytilføring ved Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. Frammøte 4. juni kl. 10.00. Dimisjon innen kl. 20.00 samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2019-06-04-hv-08
Nytilføring i HV-16<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-16.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-16Én dags nytilføring ved Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16. Frammøte enten 21. eller 22. mai kl. 10.00. Dimisjon innen kl. 17.00 samme dag som frammøte. http://forsvaret.no/nytilforing/2019-05-22-hv-16
Nytilføring i HV-01<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-01.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-01Én dags nytilføring ved Oslofjord heimevernsdistrikt 01. Frammøte enten 29. mai, 4. eller 6. juni kl. 08.30. Dimisjon innen kl. 16.00 samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2019-06-06-hv-01

Publisert 5. januar 2015 16:31. av Ina Nyås Moe. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:30.