Barents KystvaktenBarents Kystvaktenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Barents Kystvakten.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=348

Barents

Øvelse Barents er en norsk-russisk rednings- og beredskapsøvelse.

​Øvelsen er en årlig rednings- og beredskapsøvelse for leting, redning og evakuering av besetningsmedlemmer på skip og fly. I tillegg øves det på håndtering av ulike miljøkatastrofer og oljefjerning.

Øvelsen blir foretatt en gang i året, og Hovedredningssentralen i Bodø og det russiske senteret for koordinering av redningsoperasjoner til havs, Maritime Rescue Coordination Center MRCC er ansvarlig for å lede øvelsen hvert annet år.

Bakgrunnen for øvelse Barents er en avtale mellom den norske og russiske regjeringen om samarbeid ved søk av savnede, og redning av mennesker i Barentshavet. Avtalen ble underskrevet i 1995.

Både sivile og militære aktører deltar på øvelsen.

 Relaterte sider - tema

 

 

Tester ut NASAMS III for første gang<img alt="" src="/media/PubImages/190506HH-0558.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tester ut NASAMS III for første gangUnder øvelse Sølvpil i Nordmela skytefelt skal Luftforsvaret for første gang skarpskyte med NASAMS III.http://forsvaret.no/presse/skarpskyting-under-oevelse-soelvpil
Nytilføring i Heimevernsstaben<img alt="" src="/media/PubImages/Heimevernsstaben.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HeimevernsstabenFrammøte 4. september. http://forsvaret.no/nytilforing/2019-09-04-hvst
Nytilføring i HV-09<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-09.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-09To dagers nytilføring ved Bergenhus heimevernsdistrikt 09. Frammøte mellom 9. og 13. september. Dimisjon ca. kl. 16.00 dagen etter oppmøte. http://forsvaret.no/nytilforing/2019-09-13-hv-09

Publisert 5. januar 2015 16:31. av Ina Nyås Moe. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:30.