Barents KystvaktenBarents Kystvaktenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Barents Kystvakten.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=348

Barents

Øvelse Barents er en norsk-russisk rednings- og beredskapsøvelse.

​Øvelsen er en årlig rednings- og beredskapsøvelse for leting, redning og evakuering av besetningsmedlemmer på skip og fly. I tillegg øves det på håndtering av ulike miljøkatastrofer og oljefjerning.

Øvelsen blir foretatt en gang i året, og Hovedredningssentralen i Bodø og det russiske senteret for koordinering av redningsoperasjoner til havs, Maritime Rescue Coordination Center MRCC er ansvarlig for å lede øvelsen hvert annet år.

Bakgrunnen for øvelse Barents er en avtale mellom den norske og russiske regjeringen om samarbeid ved søk av savnede, og redning av mennesker i Barentshavet. Avtalen ble underskrevet i 1995.

Både sivile og militære aktører deltar på øvelsen.

 Relaterte sider - tema

 

 

Nytilføring i HV-14<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-14.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-14Én dags nytilføring ved Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Frammøte enten 24. eller 26. mars kl. 09.00. Dimisjon kl. 16.00 samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2020-03-26-hv-14
139 Luftving<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_6205-139-luftving.jpg" style="BORDER:0px solid;" />139 LuftvingVelkommen til repetisjonstjeneste!http://forsvaret.no/repetisjonstjeneste/09
Logistikkbase Land<img alt="" src="/media/PubImages/20181029%20obaa_20-logbase-land.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Logistikkbase LandVelkommen til repetisjonstjeneste!http://forsvaret.no/repetisjonstjeneste/08

Publisert 5. januar 2015 16:31. av Ina Nyås Moe. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:30.