barents rescue hocus 339-4341barents rescue hocus 339-4341http://forsvaret.no/media/PubImages/barents rescue hocus 339-4341.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=201

Barents Rescue

Barents Rescue er en felles beredskapsøvelse for landene i Barentsregionen.

​Målet med øvelsen

Hensikten med øvelsen er å trene på kommunikasjon og samarbeid mellom deltakernasjonene, varslingsrutiner og tilgjengelighet av redningsressurser.

Bakgrunn

Barents Rescue har blitt avholdt annethvert år siden 2001. Norge, Sverige, Finland og Russland deltar på øvelsen, som har vekslet på å bli ledet av norske og russiske myndigheter.

 Relaterte sider - tema

 

 

Tester ut NASAMS III for første gang<img alt="" src="/media/PubImages/190506HH-0558.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tester ut NASAMS III for første gangUnder øvelse Sølvpil i Nordmela skytefelt skal Luftforsvaret for første gang skarpskyte med NASAMS III.http://forsvaret.no/presse/skarpskyting-under-oevelse-soelvpil
Nytilføring i Heimevernsstaben<img alt="" src="/media/PubImages/Heimevernsstaben.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HeimevernsstabenFrammøte 4. september. http://forsvaret.no/nytilforing/2019-09-04-hvst
Nytilføring i HV-09<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-09.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-09To dagers nytilføring ved Bergenhus heimevernsdistrikt 09. Frammøte mellom 9. og 13. september. Dimisjon ca. kl. 16.00 dagen etter oppmøte. http://forsvaret.no/nytilforing/2019-09-13-hv-09

Publisert 5. januar 2015 16:31.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:30.