barents rescue hocus 339-4341barents rescue hocus 339-4341http://forsvaret.no/media/PubImages/barents rescue hocus 339-4341.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=201

Barents Rescue

Barents Rescue er en felles beredskapsøvelse for landene i Barentsregionen.

​Målet med øvelsen

Hensikten med øvelsen er å trene på kommunikasjon og samarbeid mellom deltakernasjonene, varslingsrutiner og tilgjengelighet av redningsressurser.

Bakgrunn

Barents Rescue har blitt avholdt annethvert år siden 2001. Norge, Sverige, Finland og Russland deltar på øvelsen, som har vekslet på å bli ledet av norske og russiske myndigheter.

 Relaterte sider - tema

 

 

Nytilføring i HV-08<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-08.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-08Én dags nytilføring ved Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. Frammøte 4. juni kl. 10.00. Dimisjon innen kl. 20.00 samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2019-06-04-hv-08
Nytilføring i HV-16<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-16.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-16Én dags nytilføring ved Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16. Frammøte enten 21. eller 22. mai kl. 10.00. Dimisjon innen kl. 17.00 samme dag som frammøte. http://forsvaret.no/nytilforing/2019-05-22-hv-16
Nytilføring i HV-01<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-01.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-01Én dags nytilføring ved Oslofjord heimevernsdistrikt 01. Frammøte enten 29. mai, 4. eller 6. juni kl. 08.30. Dimisjon innen kl. 16.00 samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2019-06-06-hv-01

Publisert 5. januar 2015 16:31.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:30.