barents rescue hocus 339-4341barents rescue hocus 339-4341http://forsvaret.no/media/PubImages/barents rescue hocus 339-4341.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=201

Barents Rescue

Barents Rescue er en felles beredskapsøvelse for landene i Barentsregionen.

​Målet med øvelsen

Hensikten med øvelsen er å trene på kommunikasjon og samarbeid mellom deltakernasjonene, varslingsrutiner og tilgjengelighet av redningsressurser.

Bakgrunn

Barents Rescue har blitt avholdt annethvert år siden 2001. Norge, Sverige, Finland og Russland deltar på øvelsen, som har vekslet på å bli ledet av norske og russiske myndigheter.

 Relaterte sider - tema

 

 

Nytilføring i HV-14<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-14.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-14Én dags nytilføring ved Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Frammøte enten 24. eller 26. mars kl. 09.00. Dimisjon kl. 16.00 samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2020-03-26-hv-14
139 Luftving<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_6205-139-luftving.jpg" style="BORDER:0px solid;" />139 LuftvingVelkommen til repetisjonstjeneste!http://forsvaret.no/repetisjonstjeneste/09
Logistikkbase Land<img alt="" src="/media/PubImages/20181029%20obaa_20-logbase-land.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Logistikkbase LandVelkommen til repetisjonstjeneste!http://forsvaret.no/repetisjonstjeneste/08

Publisert 5. januar 2015 16:31.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:30.