barents rescue hocus 339-4341barents rescue hocus 339-4341http://forsvaret.no/media/PubImages/barents rescue hocus 339-4341.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=201

Barents Rescue

Barents Rescue er en felles beredskapsøvelse for landene i Barentsregionen.

​Målet med øvelsen

Hensikten med øvelsen er å trene på kommunikasjon og samarbeid mellom deltakernasjonene, varslingsrutiner og tilgjengelighet av redningsressurser.

Bakgrunn

Barents Rescue har blitt avholdt annethvert år siden 2001. Norge, Sverige, Finland og Russland deltar på øvelsen, som har vekslet på å bli ledet av norske og russiske myndigheter.

 Relaterte sider - tema

 

 

Arctic Challenge Exercise<img alt="" src="/media/PubImages/ACE%202015_Bodø_F-16_NOR_Foto%20Martin%20Mellquist_0012.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Arctic Challenge ExerciseNorge, Finland og Sverige arrangerer øvelsen Arctic Challenge Exercise (ACE) fra 22. mai til 2. juni 2017.http://forsvaret.no/ace
Europas største flyøvelse i gang<img alt="" src="/media/PubImages/ACE170522sto_022.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Europas største flyøvelse i gangØvelse Arctic Challenge Exercise (ACE) er i gang. I Norge foregår hovedaktiviteten på Luftforsvarets base i Bodø.http://forsvaret.no/aktuelt/europas-stoerste-flyoevelse-i-gang
Økt militærtrafikk i Troms<img alt="" src="/media/PubImages/20170313HR-7162.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Økt militærtrafikk i TromsBrigade Nord iverksatte kvelden søndag 21. mai en uvarslet beredskapsøvelse. Det gir økt militærtrafikk langs E6 og E10 i Nord-Norge.http://forsvaret.no/presse/beredskapsoevelse-i-brigade-nord

Publisert 5. januar 2015 16:31.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:30.