EODEX2011_0819.FOTO.Vegard HattenEODEX2011_0819.FOTO.Vegard Hattenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/EODEX2011_0819.FOTO.Vegard Hatten.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=359

Eodex

Eodex er en øvelse hvor Norge og Nato-allierte trener på å rydde miner.

​​Målet med øv​elsen

Målet med øvelsen er opptrening og evaluering av eksplosivryddelag, og samarbeid mellom allierte nasjoner.

Bakgrunn​

Eodex ble for første gang arrangert på slutten av 1980-tallet som et bilateralt samarbeid mellom Norge og USA. Hensikten var å trene EOD-personell og minedykkere i taktiske operasjoner i krevende klimatiske forhold.

Øvelsen ble arrangert i Nord-Norge på en årlig basis i perioden 1986 til 1990 før den ble lagt på vent som en følge av internasjonale operasjoner i Irak og Afghanistan og på Balkan. Eodex ble gjeninnført i 2001.

 Relaterte sider - tema

 

 

Nytilføring i HV-08<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-08.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-08Én dags nytilføring ved Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. Frammøte 4. juni kl. 10.00. Dimisjon innen kl. 20.00 samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2019-06-04-hv-08
Nytilføring i HV-16<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-16.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-16Én dags nytilføring ved Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16. Frammøte enten 21. eller 22. mai kl. 10.00. Dimisjon innen kl. 17.00 samme dag som frammøte. http://forsvaret.no/nytilforing/2019-05-22-hv-16
Nytilføring i HV-01<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-01.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-01Én dags nytilføring ved Oslofjord heimevernsdistrikt 01. Frammøte enten 29. mai, 4. eller 6. juni kl. 08.30. Dimisjon innen kl. 16.00 samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2019-06-06-hv-01

Publisert 5. januar 2015 16:33.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:30.