EODEX2011_0819.FOTO.Vegard HattenEODEX2011_0819.FOTO.Vegard Hattenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/EODEX2011_0819.FOTO.Vegard Hatten.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=359

Eodex

Eodex er en øvelse hvor Norge og Nato-allierte trener på å rydde miner.

​​Målet med øv​elsen

Målet med øvelsen er opptrening og evaluering av eksplosivryddelag, og samarbeid mellom allierte nasjoner.

Bakgrunn​

Eodex ble for første gang arrangert på slutten av 1980-tallet som et bilateralt samarbeid mellom Norge og USA. Hensikten var å trene EOD-personell og minedykkere i taktiske operasjoner i krevende klimatiske forhold.

Øvelsen ble arrangert i Nord-Norge på en årlig basis i perioden 1986 til 1990 før den ble lagt på vent som en følge av internasjonale operasjoner i Irak og Afghanistan og på Balkan. Eodex ble gjeninnført i 2001.

 Relaterte sider - tema

 

 

Tester ut NASAMS III for første gang<img alt="" src="/media/PubImages/190506HH-0558.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tester ut NASAMS III for første gangUnder øvelse Sølvpil i Nordmela skytefelt skal Luftforsvaret for første gang skarpskyte med NASAMS III.http://forsvaret.no/presse/skarpskyting-under-oevelse-soelvpil
Nytilføring i Heimevernsstaben<img alt="" src="/media/PubImages/Heimevernsstaben.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HeimevernsstabenFrammøte 4. september. http://forsvaret.no/nytilforing/2019-09-04-hvst
Nytilføring i HV-09<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-09.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-09To dagers nytilføring ved Bergenhus heimevernsdistrikt 09. Frammøte mellom 9. og 13. september. Dimisjon ca. kl. 16.00 dagen etter oppmøte. http://forsvaret.no/nytilforing/2019-09-13-hv-09

Publisert 5. januar 2015 16:33.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:30.