EODEX2011_0819.FOTO.Vegard HattenEODEX2011_0819.FOTO.Vegard Hattenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/EODEX2011_0819.FOTO.Vegard Hatten.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=359

Eodex

Eodex er en øvelse hvor Norge og Nato-allierte trener på å rydde miner.

​​Målet med øv​elsen

Målet med øvelsen er opptrening og evaluering av eksplosivryddelag, og samarbeid mellom allierte nasjoner.

Bakgrunn​

Eodex ble for første gang arrangert på slutten av 1980-tallet som et bilateralt samarbeid mellom Norge og USA. Hensikten var å trene EOD-personell og minedykkere i taktiske operasjoner i krevende klimatiske forhold.

Øvelsen ble arrangert i Nord-Norge på en årlig basis i perioden 1986 til 1990 før den ble lagt på vent som en følge av internasjonale operasjoner i Irak og Afghanistan og på Balkan. Eodex ble gjeninnført i 2001.

 Relaterte sider - tema

 

 

Nytilføring i HV-14<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-14.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-14Én dags nytilføring ved Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Frammøte enten 24. eller 26. mars kl. 09.00. Dimisjon kl. 16.00 samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2020-03-26-hv-14
139 Luftving<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_6205-139-luftving.jpg" style="BORDER:0px solid;" />139 LuftvingVelkommen til repetisjonstjeneste!http://forsvaret.no/repetisjonstjeneste/09
Logistikkbase Land<img alt="" src="/media/PubImages/20181029%20obaa_20-logbase-land.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Logistikkbase LandVelkommen til repetisjonstjeneste!http://forsvaret.no/repetisjonstjeneste/08

Publisert 5. januar 2015 16:33.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:30.