Marinens styrke segler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvingen. Norge er en maritim og arktisk nasjon med suverene plikter og rettigheter over store havområder. Vi henter vår velferd fra kysten og nærliggende havområder. Dette krever et troverdiMarinens styrke segler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvingen. Norge er en maritim og arktisk nasjon med suverene plikter og rettigheter over store havområder. Vi henter vår velferd fra kysten og nærliggende havområder. Dette krever et troverdihttp://forsvaret.no/media/PubImages/02-FOTOFLOTEX_4.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4491Marinens styrke segler i formasjon ut Ofotfjorden. Foto: Elias EngevikForces from the Marine sailing in formation out of the Ofot Fjord. Photo by Elias Engevik, Norwegian Navy

Flotex

Flotex er Sjøforsvarets årlige høstøvelse. Målet med øvelsen er at alle avdelinger får trent på å planlegge og gjennomføre taktiske operasjoner på sjøen.

​​Fra 14. november til 2. desember 2016 avholdes øvelse Flotex med styrker fra Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Hæren. Hoveddelen av øvelsen foregår utenfor Bodø.

Hensikten med øvelsen

​Hensikten med øvelsen er å løfte kampkraftnivået på utpekte enheter og forberede operative leveranser i 2017. Det er Sjøforsvaret som har ansvaret for øvelsen.​

Deltakende styrker​

Over 12 overflatefartøy, et antall ubåter og luftfartøy, herunder ​fregatter, korvetter, undervannsbåter, mineryddere, kystvaktfartøy, støttefartøy med logistikk, F-16, DA-20, MPA og CRC. I tillegg deltar sambandspersonell fra Brigade Nord, Minedykkerkommandoen og Kystjegerkommandoen.

Øvingsmål​


  • ​​​​Grunnleggende og videregående trening innen krigføringsområdene
  • Stridsteknisk og taktisk samvirke med luftenheter
  • Stridsteknisk og taktisk samvirke i kystsonen
  • Stridsteknisk samvirke med enkeltfartøyer fra Kystvakten, inkludert logistikkstøtte
  • Grunnleggende CBRN-trening, og øvelser i CBRN-rapportering​

​​​ØVINGSOMRÅDE

​Øvingsområdet​ er fra Bergen til Troms. Hoveddelen foregår utenfor Bodø, i Salten-Vestfjorden.​​

Publisert 14. november 2016 13:28.. Sist oppdatert 30. november 2016 14:05.