forsvaret_48_geminiforsvaret_48_geminihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=531GeminiØvelse Gemini er en antiterrorøvelse der Forsvaret, politiet og sivile institusjoner samarbeider om sikkerhet og terrorbekjempelse./media/PubImages/SOF-00.jpeg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I Norge er det politiet som håndterer terrorhendelser, men Forsvaret kan bistå med utstyr og personell​ om politiet ber om dette.​

Dersom det sk​jer et terrorangrep, vil politiet håndtere dette i første instans, men Forsvaret har innsatsklare enheter som, etter anmodning fra politiet, kan bistå den aktuelle politimesteren. Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) vil da lede gjennomføringen av Forsvarets aksjon.

Disse enhetene ​er spesialtrente på denne typen oppdrag og kan bistå det aktuelle politidistriktet. Forsvaret og politiet øver jevnlig for at vi skal være best mulig forberedt på å kunne håndtere mulige terrorangrep mot maritime mål.

​Les mer under grafikken

Gemini kan for eksempel ta utgangspunkt i et angrep på en oljeinstallasjon til havs. Ved et angrep er det norsk politi, et såkalt sokkeldistrikt, som har ansvaret.

Politimesteren i det aktuelle politidistriktet vurderer behov for hjelp og kan be om støtte fra Forsvaret og spesialstyrkene, som er spesialtrent for slike oppdrag. Aktuelle enheter varsles.

Samtidig som den politiske godkjenningsprosessen pågår, klargjøres og fremføres personell og utstyr til en fremskutt base.

Når Forsvaret får en politisk godkjenning, kan den aktuelle politimester beslutte å iverksette aksjonen, som har blitt planlagt parallelt med andre prosesser.

Aksjonen gjennomføres av Forsvarets spesialstyrker, med støtte fra alle kapasiteter de har behov for i Forsvaret. Når aksjonen er over evakueres nødvendig personell og objektet sikres, før det overleveres til politiet.

  • 1301- Gemini illustrasjon
  • gemini
  • gemini
  • gemini
  • 1301- Gemini illustrasjon

​​

​​​​Målet med øvelsen

​Hensikten med øvelse Gemini er å styrke og videreutvikle Forsvarets evne til å støtte politiet i gjennomføringen av maritime kontraterroroperasjoner.​

​Øvelsen er et ledd i den generelle beredskapen for å sikre olje- og gassinstallasjoner på den norske kontinentalsokkelen. Øvelsen skal gjøre det norske samfunnet bedre rustet til å bekjempe terror.

FSK: – God samarbeidsarena

Ett av Forsvarets spesialkommandos (FSK) beredskapsoppdrag er å ha kapasitet til å ta tilbake en kapret oljeplattform og befri gislene om bord. FSK er dermed en avgjørende brikke i en slik operasjon.

– Dette oppdraget er komplekst, og FSK prioriterer beredskapen i trening og øving for å opprettholde ferdighetene som kreves, forteller sjef for FSK, oberst Brage Andreas Larssen.

– Oppdraget krever også mye støtte fra Forsvaret for øvrig, blant annet luft- og sjøressurser. Gemini er derfor en viktig systemøvelse, der vi tester beredskapen helhetlig.

Selv om det er FSK som har beredskapen for oljeriggene, er det politiet som har ansvaret for å håndtere all kriminalitet, inkludert terror.

– Resultatet blir at Gemini er en meget god arena for tverrsektorielt samarbeid hos politimesteren, med hans stab og nasjonale politiressurser, sier Larssen.

 

 

Operatører fra Forsvarets spesialkommando på øvelse Gemini 2016 / Operators from Norwegian Special Operation Commandi during exercise Gemini 2016Operatører fra Forsvarets spesialkommando på øvelse Gemini 2016 / Operators from Norwegian Special Operation Commandi during exercise Gemini 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/20160607tk_R1685.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6629Operatørene fra Forsvarets spesialkommando er trent på å utføre operasjoner til sjøs, for eksempel på en oljeplatform. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
Operatører fra Forsvarets spesialkommando på øvelse Gemini 2016 / Operators from Norwegian Special Operation Commandi during exercise Gemini 2016Operatører fra Forsvarets spesialkommando på øvelse Gemini 2016 / Operators from Norwegian Special Operation Commandi during exercise Gemini 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/20160607tk_A0302.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6628Operatører fra Forsvarets spesialkommando på øvelse Gemini 2016. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
Forsvarets spesialkommando demonstrerer kapasiteter de kan bruke ved øvelse Gemini / Norwegian Special Operation Commando during training on counterterrorism exerciseForsvarets spesialkommando demonstrerer kapasiteter de kan bruke ved øvelse Gemini / Norwegian Special Operation Commando during training on counterterrorism exercisehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160511tk_R0116.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6632Forsvarets spesialkommando demonstrerer kapasiteter de kan bruke ved øvelse Gemini. Her fra en tidligere trening. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
Forsvarets spesialkommando demonstrerer kapasiteter de kan bruke ved øvelse Gemini / Norwegian Special Operation Commando during training on counterterrorism exerciseForsvarets spesialkommando demonstrerer kapasiteter de kan bruke ved øvelse Gemini / Norwegian Special Operation Commando during training on counterterrorism exercisehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160511tk_R0429.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6627Forsvarets spesialkommando demonstrerer kapasiteter de kan bruke ved øvelse Gemini. Her fra en tidligere trening. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

​​

​​​Bakgrunn

Hvert år siden 1980-tallet har Forsvaret og politiet holdt antiterrorøvelser med særlig blikk på Forsvarets støtte til politiet.

Øvingsserien Gemini ble utviklet med tanke på en mulig terrortrussel mot oljeproduksjonen på norsk sokkel. Øvelsen har tradisjonelt vært gjennomført i et politidistrikt med sokkelansvar, såkalt sokkeldistrikt, og ett eller flere petroleumsrelaterte øvingsobjekter.

Terror er kriminalitet, og politiet har hovedansvaret for å forebygge, stanse, pågripe, uskadeliggjøre og etterforske terror og terrorister.

Maritim kontraterror er en av Forsvarets oppgaver. Forsvaret har organisatorisk unike ressurser som egner seg svært godt til å bekjempe eventuelle terrorister i våre sjø- og havområder. Under Gemini øver Forsvaret på å få alle elementene i et helhetlig konsept til å virke sammen.​

Deltakere

Oljeselskaper, operatørselskaper, Petroleumstilsynet, politiet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Forsvaret deltar på øvelsen.

Hvor mye ressurser politiet og øvrige sivile etater stiller med, varierer fra år til år. Øvelsen har som hovedformål å øve Forsvarets oppdragsløsning til støtte for politiet. Derfor er det ikke avgjørende for Forsvaret at alle andre deltar fullt ut hver eneste gang.

Publisert 5. januar 2015 16:33. av Harald Nygaard Kvam, Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 2. juni 2017 09:44.