fakta_686_jointreindeer2018fakta_686_jointreindeer2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9303/media/PubImages/20180111FR-.jpg

Øvelse Joint Reindeer 2018

Fra 5-11.mars vil øvelsen Joint Reindeer gjennomføres i Indre Troms. Over 5000 soldater deltar på øvelsen.

​Øvelsen vil foregå mellom Evenes i sør og Bardufoss i nord. Hæren øver med bidrag fra sjø, luft og HV, samt allierte styrker.

Alliert deltakelse

Hensikten med øvelsen er å opprettholde og styrke operativ evne i Brigade Nord, og drive realistisk samtrening med andre grener og allierte under krevende vinterforhold.

I tillegg til brigadens avdelinger deltar US Marines (USMC) og Royal Netherlands Marine Corps (RNLMC) med til sammen 350 soldater. Luftforsvaret støtter med helikopter fra 339 sqn. Forsvarets sanitet støtter med skarp sanitetsberedskap sammen med 339-skvadron. Forsvarets militærpolitiavdeling og Kystjegerkommandoen fra Sjøforsvaret stiller også med mindre bidrag.

Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16) gjennomfører i perioden 2-7.mars øvelse Åsgård som er en integrert del av Hærens øvelse Joint Reindeer. De har med omlag 600 soldater.

Bruk av droner under øvelsen

Under tidligere øvelser har det vært observert sivile droner i øvingsområdene.

Forsvaret henviser i denne anledning til paragraf 54 i "Forskrift om luftfartøy som ikke har fører ombord". Der står det at det ikke er tillatt å fly slike luftfartøy over, eller i nærheten av militære områder og der det er militær øvingsaktivitet.

Paragrafen gjelder droner og modellfly, og all slik aktivitet der Forsvarets personell befinner seg. Det oppfordres til at sivile dronepiloter tar kontakt med Forsvaret på forhånd og avklarer eventuelle flygninger, slik at det ikke kommer i konflikt med Forsvarets luftfart og sikkerheten på bakken.

 

 

fakta_686_jointreindeer2018presse_824_fmintiljointreindeer/presse/fmin-til-joint-reindeer/media/PubImages/20171025JØ_7835.jpgForsvarsministeren til øvelse Joint Reindeer​I forbindelse med øvelse Joint Reindeer tilbyr vi media å møte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.fakta_686_jointreindeer2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3872
fakta_686_jointreindeer2018presse_822_forsvarssjefenbesoke/presse/forsvarssjefen-besoker-joint-reindeer/media/PubImages/20170310_HKB_FH2B0837.jpgForsvarssjefen besøker øvelse Joint ReindeerForsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen besøker tirsdag 6.mars øvelse Joint Reindeer. fakta_686_jointreindeer2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3873
fakta_686_jointreindeer2018presse_823_jammingavgpssignaler/presse/jamming-av-gps-signaler-i-sondre-del-av-troms/media/PubImages/20170502JS.jpgVARSEL: Jamming av GPS-signaler i søndre del av TromsUnder Forsvarets øvelse Joint Reindeer 2018 vil det i perioder bli utført tilsiktede forstyrrelser, jamming, av signalene fra Navstar Global Positioning System (GPS). fakta_686_jointreindeer2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3874
fakta_686_jointreindeer2018presse_821_ovelsejointreindeers/presse/ovelse-joint-reindeer-starter/media/PubImages/20180212_osh.jpgØvelse Joint Reindeer starter neste ukeFra 5-11. mars vil øvelsen Joint Reindeer gjennomføres i Indre Troms. Øvelsen vil foregå mellom Evenes i sør og Bardufoss i nord. Over 5000 soldater deltar på øvelsen. Hæren øver med bidrag fra sjø, luft og HV, samt allierte styrker. Forsvarsministeren og Forsvarssjefen besøker øvelsen.fakta_686_jointreindeer2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3875