KNM GnistKNM Gnisthttp://forsvaret.no/media/PubImages/KNM Skjold1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1990
IMG_2113IMG_2113http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_2113.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2037
IMG_2130IMG_2130http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_2130.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2038
IMG_2176IMG_2176http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_2176.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2039
Sjøforsvaret med photoex i Altafjorden, i forbindele med øvelsen Joint Viking.Sjøforsvaret med photoex i Altafjorden, i forbindele med øvelsen Joint Viking.http://forsvaret.no/media/PubImages/KNM-Thor Heyerdahl.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1991

Joint Warrior

Joint Warrior er en multinasjonal øvelse som holdes i Storbritannia.

​​​​​​​​​Joint Warrior er Europas største militærøvelse, og gjennomføres to ganger årlig i regi av Storbritannia.

Øvelsen har til hensikt å forbedre fellesoperasjoner mellom de deltakende nasjonenes forsvar, med hovedfokus på det maritime domenet. Gjennom øvelsen får deltakerne muligheten til å trene sammen på taktikker og ferdigheter som benyttes i en fellesoperativ innsatsstyrke.

Under øvelsen går styrkene gjennom en rekke scenarier innenfor krise-og konfliktspekteret som det er realistisk å møte på i operasjoner, som omstridte territorier, terroristaktivitet og piratvirksomhet.

Øvelsen vil denne gang foregå fra 11. april til 24.april.  55 krigsskip og ubåter, 70 fly og 13.000 personell fra 13 land vil delta på øvelsen.

Deltakerne kommer fra Storbritannia, USA, Nederland, Frankrike, Dannmark, Norge, Spania, Tyskland, Litauen, Belgia, Polen, Estland og Latvia.

Fra det norske Sjøforsvaret deltar korvettene KNM Skjold og KNM Skudd, logistikkfartøyet KNM Valkyrien, fregatten KNM Thor Heyerdahl og et mindre antall offiserer fra Kystjegerkommandoen på øvelsen. I tillegg deltar undervannsbåten KNM Utvær med elever fra det norske ubåtsjefskurset. Luftforsvaret deltar med et P-3 maritimt patruljefly.

​ 

Publisert 13. april 2015 13:26.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:33.