Soldater fra 2. bataljon innsettes med Bell 412 helikoptre, tilhørende 339 Skvadron i Luftforsvaret, under øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark. / Soldiers from 2nd Battalion, during winter exercise Joint Viking 2015 in Finnmark, NorwaySoldater fra 2. bataljon innsettes med Bell 412 helikoptre, tilhørende 339 Skvadron i Luftforsvaret, under øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark. / Soldiers from 2nd Battalion, during winter exercise Joint Viking 2015 in Finnmark, Norwayhttp://forsvaret.no/media/PubImages/osh_jv15_bn2-8.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8341
Nedlastingsbilde Husstandsfolder 2017Nedlastingsbilde Husstandsfolder 2017http://forsvaret.no/media/PubImages/1348-husstandsfolder-nedlasting.jpeghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8665
jv17 infografikk antalljv17 infografikk antallhttp://forsvaret.no/media/PubImages/jv17 infografikk antall.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8610

Joint Viking

Joint Viking er en nasjonal øvelse hvor hovedmålene er å øve på krisehåndtering og forsvar av Norge.

Øvelsen har til hensikt å øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging og forflytning over lengre avstander.  I tillegg vil det bli øvd på å bedre informasjonsflyten mellom avdelingene, nivåene og forsvarsgrenene.

For at Forsvaret skal løse sine oppdrag på best mulig måte er det viktig å trene i naturlige og utfordrende omgivelser innenfor en fellesoperativ ramme hvor samtlige forsvarsgrenene deltar.  Det er samtidig viktig at Forsvaret blir kjent med alle områder hvor folk bor og jobber i vårt langstrakte land. I 2013 trente vi i Hordaland, i 2014 trente vi i Troms, i 2015 trente vi Finnmark, 2016 var  vi i Trøndelag, og nå er vi tilbake i Finnmark.

I 2017 vil øvelse Joint Viking foregå i mars, i et område som strekker seg fra Alta til Lakselv. Aktiviteten vil hovedsakelig foregå langs kysten.

Finnmark kan tilby krevende topografiske og klimatiske forhold i tillegg til store avstander, noe som gir Forsvaret en god mulighet til å trene på logistisk understøttelse av avdelingene. 

Det er av stor betydning at Forsvaret får trent sammen med allierte samarbeidspartnere. Derfor har Forsvaret invitert britiske og amerikanske styrker til å delta på vinterøvelsen i 2017. Omtrent 700 soldater fra United States Marine Corps, United States Army og britiske Royal Marines vil delta på øvelsen. De britiske og amerikanske deltakerne vil trene i Norge i forkant av øvelsen slik at de er best mulig forberedt på å øve i et kaldtværsklima. De utenlandske avdelingene vil bli integrert i de norske avdelingene under øvelsen.

Til sammen vil omtrent 8.000 soldater delta på øvelsen. Tallet inkluderer alle som deltar på øvelsen, også de som deltar fra andre steder enn i Finnmark. For eksempel inkluderer det personell som koordinerer øvelsen fra Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø og personell som klargjør flyene som skal være med på øvelsen.​

 

 

 Les mer om Forsvaret

 

 

Terper formen før Joint Viking<img alt="" src="/media/PubImages/20170208div_rein.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Terper formen før Joint VikingSist uke gjennomførte Brigade Nord øvelse Rein 1 i Midt-Troms.http://forsvaret.no/aktuelt/oevelse-rein-brigade-nord
Over 10 000 meter med kjøretøy på vei <img alt="" src="/media/PubImages/2017-02-14tyfon1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Over 10 000 meter med kjøretøy på vei Mer enn én mil med tunge og lette kjøretøy må fraktes til lands og til vanns for å stå klart til årets vinterøvelse. http://forsvaret.no/aktuelt/tyfon

Publisert 5. januar 2015 16:33.. Sist oppdatert 22. februar 2017 18:33.