Soldater fra 2. bataljon innsettes med Bell 412 helikoptre, tilhørende 339 Skvadron i Luftforsvaret, under øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark. / Soldiers from 2nd Battalion, during winter exercise Joint Viking 2015 in Finnmark, NorwaySoldater fra 2. bataljon innsettes med Bell 412 helikoptre, tilhørende 339 Skvadron i Luftforsvaret, under øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark. / Soldiers from 2nd Battalion, during winter exercise Joint Viking 2015 in Finnmark, Norwayhttp://forsvaret.no/media/PubImages/osh_jv15_bn2-8.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8341
Øvelse Joint Viking 2017Øvelse Joint Viking 2017http://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=235https://youtu.be/-SseBhi1TOc
Nedlastingsbilde Husstandsfolder 2017Nedlastingsbilde Husstandsfolder 2017http://forsvaret.no/media/PubImages/1348-husstandsfolder-nedlasting.jpeghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8665

Joint Viking

Joint Viking er en nasjonal øvelse hvor hovedmålene er å øve på krisehåndtering og forsvar av Norge.

Øvelsen har til hensikt å øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging og forflytning over lengre avstander.  I tillegg vil det bli øvd på å bedre informasjonsflyten mellom avdelingene, nivåene og forsvarsgrenene.

For at Forsvaret skal løse sine oppdrag på best mulig måte er det viktig å trene i naturlige og utfordrende omgivelser innenfor en fellesoperativ ramme hvor samtlige forsvarsgrenene deltar.  Det er samtidig viktig at Forsvaret blir kjent med alle områder hvor folk bor og jobber i vårt langstrakte land. I 2013 trente vi i Hordaland, i 2014 trente vi i Troms, i 2015 trente vi Finnmark, 2016 var  vi i Trøndelag, og nå er vi tilbake i Finnmark.

I 2017 vil øvelse Joint Viking foregå i mars, i et område som strekker seg fra Alta til Lakselv. Aktiviteten vil hovedsakelig foregå langs kysten.

Finnmark kan tilby krevende topografiske og klimatiske forhold i tillegg til store avstander, noe som gir Forsvaret en god mulighet til å trene på logistisk understøttelse av avdelingene. 

Det er av stor betydning at Forsvaret får trent sammen med allierte samarbeidspartnere. Derfor har Forsvaret invitert britiske og amerikanske styrker til å delta på vinterøvelsen i 2017. Omtrent 700 soldater fra United States Marine Corps, United States Army og britiske Royal Marines vil delta på øvelsen. De britiske og amerikanske deltakerne vil trene i Norge i forkant av øvelsen slik at de er best mulig forberedt på å øve i et kaldtværsklima. De utenlandske avdelingene vil bli integrert i de norske avdelingene under øvelsen.

Til sammen vil omtrent 8.000 soldater delta på øvelsen. Tallet inkluderer alle som deltar på øvelsen, også de som deltar fra andre steder enn i Finnmark. For eksempel inkluderer det personell som koordinerer øvelsen fra Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø og personell som klargjør flyene som skal være med på øvelsen.​

 

 

 Les mer om Forsvaret

 

 

– U.S. Marines kan krige. Vi lærer dem bare å krige bedre om vinteren<img alt="" src="/media/PubImages/20160204WS-3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– U.S. Marines kan krige. Vi lærer dem bare å krige bedre om vinterenEtter flere uker med vintertrening i Finnmark er de 167 marineinfanteristene fra U.S. Marines nå klare for storøvelsen Joint Viking. De er med Telemark bataljon under øvelsen.http://forsvaret.no/aktuelt/us-marines-pa-joint-viking
Her rulles årets vinterøvelse i gang<img alt="" src="/media/PubImages/01-03-2017JV1.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Her rulles årets vinterøvelse i gangUtstyret er på plass. Nå kan startskuddet gå for årets største vinterøvelse: Joint Viking i Finnmark. http://forsvaret.no/aktuelt/ruller-vinteroevelsen-i-gang
HV-kjentmenn gir Hæren overtaket<img alt="" src="/media/PubImages/jointviking_140317_014.JPG" style="BORDER:0px solid;" />HV-kjentmenn gir Hæren overtaketHeimevernets lokalkunnskap er gull verd for Panserbataljonen. Spesielt i Finnmark, når det snør tett og man så vidt ser nesen foran seg. http://forsvaret.no/aktuelt/hv-kjentmann-jv17

Publisert 5. januar 2015 16:33.. Sist oppdatert 1. juli 2019 15:34.