Soldater fra Innsattstropp III i Derby gruppen fra HV02 under øvelse Hovedstad 2013, her er en offiser i samtale med to politimenn på Sjursøya / Soldiers from Homeguard during a exercise in Oslo 2013Soldater fra Innsattstropp III i Derby gruppen fra HV02 under øvelse Hovedstad 2013, her er en offiser i samtale med to politimenn på Sjursøya / Soldiers from Homeguard during a exercise in Oslo 2013http://forsvaret.no/media/PubImages/tkhvR2983.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1999
Gardister sikrer Telenorbygningen på Fornebu.Hans Majestet Kongens Garde øver sammen med andre soldater og beredskapsetater på Østlandet. Totalt 4 500 soldater mobiliseres under øvelse Oslofjord, og sammen med sivile etater skal de trene på å ivareta saGardister sikrer Telenorbygningen på Fornebu.Hans Majestet Kongens Garde øver sammen med andre soldater og beredskapsetater på Østlandet. Totalt 4 500 soldater mobiliseres under øvelse Oslofjord, og sammen med sivile etater skal de trene på å ivareta sahttp://forsvaret.no/media/PubImages/MEH_44350.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2546
DSC_6354DSC_6354http://forsvaret.no/media/PubImages/DSC_6354.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2544
DSC_6392DSC_6392http://forsvaret.no/media/PubImages/DSC_6392.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2545
Heimevernets innsatsstyrke gjennomførte samtrening med politiet under øvelse Djerv 2014. Luftforsvarets Bell 412 SP bisto med transport inn til området.Heimevernets innsatsstyrke gjennomførte samtrening med politiet under øvelse Djerv 2014. Luftforsvarets Bell 412 SP bisto med transport inn til området.http://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_0217.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1998

Øvelse Oslofjord

Fra 7. til 11. juni gjennomfører sivile og militære samarbeidspartnere øvelse Oslofjord til lands og til vanns. Øvelsen er den største på Østlandet i 2015 og skal bidra til å styrke samfunnssikkerheten.  
​​​​​​I tillegg til rundt 4500 soldater, deltar personell fra politiet, brann- og redningsetaten​, fylkesmannsembetene, tollvesenet og andre beredskapsaktører.

Mobilisering

Scenarioet for øvelse Oslofjord er en sikkerhetspolitisk krise som utvikler seg i Østlandsområdet. 

Dermed mobiliseres deler av land-, sjø- og luftstyrker fra Heimevernet. I tillegg settes andre deler av Forsvaret inn for å håndtere ulike krisesituasjoner. Operasjonene innebærer også samhandling med sivile aktører.

Samfunnssikkerhet

Øvelse Oslofjords formål er todelt. Gjennom øvelsen utvikler Forsvaret sin reaksjonsevne og operative evne for å bidra til å beskytte befolkningen. Videre skal militære enheter og sivile beredskapsaktører samarbeide for å ivareta samfunnssikkerheten på en best mulig måte.

En vesentlig oppgave under øvelsen er også å sikre samfunnskritisk infrastruktur.
«Forsvaret løser oppdrag hver dag, hele døgnet og i hele landet. For å sikre den kvaliteten våre politiske myndigheter har vedtatt, må vi trene alle ledd i organisasjonen.»

Morten Haga Lunde​​
Generalløytnant​
Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter​

Beredskapsfamilien

Oberstløytnant Roy Helge Olsen er sjef for Oslofjord heimevernsdistrikt 01 (HV-01) og leder for øvelsen. Han er opptatt av en mest mulig effektiv samhandling i totalforsvaret.

– Øvelse Oslofjord er viktig for å videreutvikle beredskapen til beste for befolkningen og samfunnet, poengterer oberstløytnanten.

– Dette er kort og godt «beredskapsfamilien», det vil si sivile og militære aktører, som er oppe til eksamen. For å virke sammen i en skarp situasjon må vi øve sammen.​​

Trafikk

Øvelsen medfører at militære kjøretøy benytter veinettet rundt Oslofjorden. Oberstløytnant Roy Helge Olsen håper at dette ikke vil skape problemer for sivile veifarende, og han oppfordrer samtidig til å ta hensyn til den militære aktiviteten.

– Husk at vi øver for å stå best mulig rustet til å ivareta din sikkerhet der du bor, sier sjefen for HV-01.

Vi trenger din hjelp

Forsvaret bruker ressurser på skadeforebyggende tiltak, og alle soldater er pålagt å vise hensyn for å unngå skader, utslipp og forsøpling. I tillegg ber vi om at folk viser hensyn til militær aktivitet og merking langs veiene. Ta kontakt dersom du oppdager ødeleggelser, utslipp i naturen, eller opplever unødvendig støy som følge av øvelsen.​

DELTAKENDE MILITÆRE ENHETER:​​​​​​

 • Forsvarets operative hovedkvarter
 • Heimevernet
 • Forsvarets logistikkorganisasjon
 • Hans Majestet Kongens Garde
 • Cyberforsvaret
 • Forsvarets sanitet
 • Oslo garnisonsforvaltning​

HV-ENHETER:

Fra Heimevernet deltar både innsatsstyrker (sjø og land) og områdestrukturen (HV-områdene).

 • Oslofjord heimevernsdistrikt 01 (HV-01)
 • Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV-02)
 • Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 (HV-03)
 • Opplandske heimevernsdistrikt 05 (HV-05)​​​​

​​

Publisert 15. april 2015 16:46.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:33.