fakta_653_tridentjuncturefakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=2325Trident JunctureI oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens største øvelser./media/PubImages/_MG_9800_TRJE18_Illustrasjonsfoto.jpg

​​​​​​​​Fra 15. oktober til 7. november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture. Øvelsen vil foregå i Norge med tilstøtende luft- og havområder. I tillegg vil en mindre del av øvelsen foregå i Sverige, Finland og Island. Det vil også bli noe aktivitet i Østersjøen.

Det er fylkene Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt. Øvelsen består av en såkalt "live exercise" hvor land-, sjø- og luftstyrker samt Totalforsvaret deltar. Denne blir etterfulgt av en kommandoplassøvelse.

 Slik det ser ut nå ligger det an til at rundt 35 000 soldater fra inntil 30 nasjoner øves. I tillegg vil ca. 150 fly og ca. 70 fartøyer delta på øvelsen..

Trident Juncture er en såkalt «High Visibility Excercise», som NATO har hatt som ambisjon å gjennomføre hvert tredje år. Forrige øvelse ble gjennomført i 2015 med hovedvekten i Portugal, Spania og Italia. Øvelsen er en av NATO største øvelser.

 Målet med øvelsen er å forsterke samarbeidet innad i NATO, og med alliansens samarbeidspartnere. For Norge er øvelsen en god anledning til å øve mottak av store forsterkninger med reelle styrker. I tillegg involverer en øvelse av et så stort omfang store deler av Totalforsvaret, som dermed får testet sitt planverk.

 Relaterte sider

 

 

fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1714_natorekognosertefort/aktuelt/nato-rekognoserte-for-trident-juncture/media/PubImages/trj18%20illustrasjonsfoto%20fra%20CR16.jpgForbereder største NATO-øvelse i Norge på over 15 årNATO gjennomfører denne uken den første av en rekke rekognoseringer i Norge i forkant av øvelsen Trident Juncture 18. Øvelsen blir den største av sitt slag i Norge siden 2002. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1126
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1847_overpånatoskjerneopp/aktuelt/over-på-natos-kjerneoppgave/media/PubImages/tkexnoleR7782_TRJE18_Illustrasjonsfoto.jpgØver på NATOs kjerneoppgaveNeste år kommer rundt 35 000 soldater til Norge for å delta i storøvelsen Trident Juncture 18. – Avgjørende å øve på det kollektive forsvaret av Norge, sier viseadmiral Ketil Olsen. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1127