Øvelser i Forsvaret

For å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, er vi i Forsvaret avhengige av å øve sammen med våre allierte.


NATO er verdens største militære allianse og utgjør fundamentet i forsvaret av Norge. Dersom det kommer til en større konflikt, er landene i alliansen avhengige av å stå sammen. Derfor er grunnprinsippet i NATO «Én for alle, alle for én».

For oss i Forsvaret er det å øve på å forsvare Norge det viktigste vi gjør. For å ha god kvalitet på soldater og utstyr, må vi øve og trene jevnlig.

Like viktig er det å øve sammen med våre allierte for å sørge for at samarbeidet mellom landene fungerer så godt som mulig.

Nedenfor kan du finne mer informasjon til befolkningen, media eller besøke de engelske sidene for øvelsen.Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er sivilsamfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre. Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, kaller vi totalforsvaret. 

I en krise eller konflikt vil en rekke sivile yrkesgrupper og bransjer kunne bli berørt. Blant disse er helsevesenet, transport og logistikk, landbruk, næringsmiddelindustrien, media og bygg og anlegg. 

Under de større vinterøvelsene vil Forsvaret i samarbeid med sivile aktører ta imot allierte styrker innenfor rammen av totalforsvarskonseptet. Dette fordi vår evne til å kunne ta imot allierte forsterkninger er essensiell for at vi skal kunne forsvare Norge i en krisesituasjon. 


Publisert 5. mai 2017 15:53.. Sist oppdatert 26. februar 2020 16:13.