Øvde på forsvaret av Norge

For å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, er vi i Forsvaret avhengige av å øve sammen med våre allierte. Derfor var Norge høsten 2018 vertsland for NATOs største øvelse, Trident Juncture.

NATO er verdens største militære allianse og utgjør fundamentet i forsvaret av Norge. Dersom det kommer til en større konflikt, er landene i alliansen avhengige av å stå sammen. Derfor er grunnprinsippet i NATO «Én for alle, alle for én».

For oss i Forsvaret er det å øve på å forsvare Norge det viktigste vi gjør. For å ha god kvalitet på soldater og utstyr, må vi øve og trene jevnlig.

Like viktig er det å øve sammen med våre allierte for å sørge for at samarbeidet mellom landene fungerer så godt som mulig.

Nedenfor kan du finne mer informasjon til befolkningen, media eller besøke de engelske sidene for øvelsen Trident Junture.


STØRSTE ØVELSE SIDEN 1980-ÅRENE

Øvelse Trident Juncture var NATO-alliansens største øvelse, en såkalt høyprofiløvelse, og ble avholdt i Norge i oktober–november 2018. Rundt 50 000 soldater fra over 30 land øvde på å forsvare Norge.

For Norge var dette den største øvelsen siden 1980-årene.

Hoveddelen av øvelsen foregikk i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark.


HELE NORGE ØVDE

Øvelsen var også en test for det gjeninnførte totalforsvaret, som er den samlede innsatsen fra nasjonen i krise og krig – militært og sivilt.

Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er sivilsamfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre. Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, kaller vi totalforsvaret.

I en krise eller konflikt vil en rekke sivile yrkesgrupper og bransjer kunne bli berørt. Blant disse er helsevesenet, transport og logistikk, landbruk, næringsmiddelindustrien, media og bygg og anlegg – og disse ble også øvd under Trident Juncture.


LES MER OM TRIDENT JUNCTURE:

 

 


Publisert 5. mai 2017 15:53.. Sist oppdatert 12. desember 2018 15:34.