fakta_653_tridentjuncturefakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7945/media/PubImages/_MG_9800_TRJE18_Illustrasjonsfoto.jpg

Trident Juncture

I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens største øvelser.
NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil foregå i Norge med tilstøtende luft- og havområder. I tillegg vil en mindre del av øvelsen foregå i Sverige, Finland og Island. Det vil også bli noe aktivitet i Østersjøen.

Fakta om øvelsen

  • Rundt 35 000 soldater fra inntil 30 nasjoner skal øves.
  • Omlag 150 fly og ca. 70 skip vil delta på øvelsen.
  • Mellom 8 000 og 10 000 kjøretøy brukes, noe som gir meget stor militær aktivitet på offentlige veier i øvingsområdet.
  • Den mest synlige delen av øvelsen, såkalt «live exercise», vil foregå fra 25. oktober til 7. november.
  • Deretter skal man øve kommandoplassene fra 14.-23. november.

  • Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt. 

Den militære aktiviteten vil være synlig fra midten av august til midten av desember i forbindelse med frakting av materiell og personell.

Trident Juncture er en såkalt «High Visibility Excercise», som NATO har hatt som ambisjon å gjennomføre hvert tredje år.  Forrige øvelse ble gjennomført i 2015 med hovedvekten i Portugal, Spania og Italia. Øvelsen er en av NATOs største øvelser.

Målet med øvelsen er å forsterke samarbeidet innad i NATO og med alliansens samarbeidspartnere. For Norge er øvelsen en god anledning til å øve mottak av store forsterkninger med reelle styrker. I tillegg involverer en øvelse av et så stort omfang store deler av totalforsvaret, som dermed får testet sitt planverk.

 Relaterte sider

 

 

fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1714_natorekognosertefort/aktuelt/nato-rekognoserte-for-trident-juncture/media/PubImages/trj18%20illustrasjonsfoto%20fra%20CR16.jpgForbereder største NATO-øvelse i Norge på over 15 årNATO gjennomfører denne uken den første av en rekke rekognoseringer i Norge i forkant av øvelsen Trident Juncture 18. Øvelsen blir den største av sitt slag i Norge siden 2002. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3644
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1877_totalforsvaret/aktuelt/totalforsvaret/media/PubImages/Totalforsvar1.jpgHele Norge i ForsvarNorges totalforsvar er langt mer enn militære styrker. Sjansen for at du har en rolle i det, er stor.fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3645
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1878_altklartfornatoseksa/aktuelt/alt-klart-for-natos-eksamen/media/PubImages/20170921tk_I6261.jpgAlt klart for NATOs eksamenNeste år kommer 35 000 soldater fra hele NATO til Norge for å øve. Det ser forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen frem til.fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3646
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1847_overpånatoskjerneopp/aktuelt/over-på-natos-kjerneoppgave/media/PubImages/tkexnoleR7782_TRJE18_Illustrasjonsfoto.jpgØver på NATOs kjerneoppgaveNeste år kommer rundt 35 000 soldater til Norge for å delta i storøvelsen Trident Juncture 18. – Avgjørende å øve på det kollektive forsvaret av Norge, sier viseadmiral Ketil Olsen. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3647
fakta_653_tridentjuncturepresse_782_natorekognosererfoer/presse/nato-rekognoserer-foer-storoevelsen-trident-juncture/media/PubImages/tknl14R6733.jpgNATO rekognoserer før storøvelsen Trident JunctureØvelsen i 2018 vil være en av de største NATO-øvelsene som er gjennomført i Norge. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3648
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1920_signerteviktigveiavt/aktuelt/signerte-viktig-veiavtale/media/PubImages/AA_CR16_020316_17.jpgViktig veiavtaleForsvaret og Statens vegvesen har signert tre avtaler som regulerer samarbeidet mellom de to etatene. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3649