fakta_653_tridentjuncturefakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=13436/media/PubImages/AFA_6330_edit.jpg

Trident Juncture

I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens største øvelser.
NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil foregå i Norge med tilstøtende luft- og havområder. I tillegg vil en mindre del av øvelsen foregå i Sverige, Finland og Island. Det vil også bli noe aktivitet i Østersjøen.

Rundt 35 000 soldater, ca. 130 fly og ca. 60 fartøyer vil delta på øvelsen.

Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt.

Den militære aktiviteten vil være synlig fra midten av august til midten av desember i forbindelse med frakting av materiell og personell. Størstedelen av øvelsen foregår i perioden 25. oktober til 07. november. Men, det blir mye transport av personell og materiell både før og etter øvelsen.

Trident Juncture er en såkalt «High Visibility Excercise», som NATO har hatt som ambisjon å gjennomføre hvert tredje år.  Forrige øvelse ble gjennomført i 2015 med hovedvekten i Portugal, Spania og Italia. Øvelsen er en av NATOs største øvelser.

Målet med øvelsen er å forsterke samarbeidet innad i NATO og med alliansens samarbeidspartnere. For Norge er øvelsen en god anledning til å øve mottak av store forsterkninger med reelle styrker.

I tillegg involverer en øvelse av et så stort omfang store deler av totalforsvaret, som dermed får testet sitt planverk.


 Relaterte sider

 

 

fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1957_admiralfoggotridentj/aktuelt/admiral-foggo-trident-juncture/media/PubImages/TRJE18_bilde_forside.jpgI rute foran Trident Juncture– Samarbeidet med Norge er eksepsjonelt, og planleggingen går svært bra, sier admiral James G. Foggo, sjef for høstens store NATO-øvelse i Norge. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4692
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1714_natorekognosertefort/aktuelt/nato-rekognoserte-for-trident-juncture/media/PubImages/trj18%20illustrasjonsfoto%20fra%20CR16.jpgForbereder største NATO-øvelse i Norge på over 15 årNATO gjennomfører denne uken den første av en rekke rekognoseringer i Norge i forkant av øvelsen Trident Juncture 18. Øvelsen blir den største av sitt slag i Norge siden 2002. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4693
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1877_totalforsvaret/aktuelt/totalforsvaret/media/PubImages/Totalforsvar1.jpgHele Norge i ForsvarNorges totalforsvar er langt mer enn militære styrker. Sjansen for at du har en rolle i det, er stor.fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4694
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1878_altklartfornatoseksa/aktuelt/alt-klart-for-natos-eksamen/media/PubImages/20170921tk_I6261.jpgAlt klart for NATOs eksamenNeste år kommer 35 000 soldater fra hele NATO til Norge for å øve. Det ser forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen frem til.fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4695
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1847_overpånatoskjerneopp/aktuelt/over-på-natos-kjerneoppgave/media/PubImages/tkexnoleR7782_TRJE18_Illustrasjonsfoto.jpgØver på NATOs kjerneoppgaveNeste år kommer rundt 35 000 soldater til Norge for å delta i storøvelsen Trident Juncture 18. – Avgjørende å øve på det kollektive forsvaret av Norge, sier viseadmiral Ketil Olsen. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4696
fakta_653_tridentjuncturepresse_782_natorekognosererfoer/presse/nato-rekognoserer-foer-storoevelsen-trident-juncture/media/PubImages/tknl14R6733.jpgNATO rekognoserer før storøvelsen Trident JunctureØvelsen i 2018 vil være en av de største NATO-øvelsene som er gjennomført i Norge. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4697
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1920_signerteviktigveiavt/aktuelt/signerte-viktig-veiavtale/media/PubImages/AA_CR16_020316_17.jpgViktig veiavtaleForsvaret og Statens vegvesen har signert tre avtaler som regulerer samarbeidet mellom de to etatene. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4698