Praktisk informasjon til befolkningen

Øvelse Trident Juncture 2018 vil påvirke trafikk og fremkommelighet i en del områder. Her kan du finne informasjon om trafikk og hvordan øvelsen påvirker ditt fylke.

Lurer du på noe om trafikksikkerheten under øvelsen? Hvordan du skal opptre når du møter militært personell eller materiell? Eller hvordan Forsvaret jobber med miljøvern? Se informasjon under. ​

Trafikksikkerhet ved
militær øvelse

Dersom du møter militære kjøretøy på veien, er det viktig å huske at disse ikke nødvendigvis har samme kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Både svingradius, fart og sikt for sjåførene er helt annerledes enn for vanlige kjøretøy.

Mange av deltakerne som deltar i øvelsen, kan ha utfordringer med nordiske kjøreforhold. Mange militære kjøretøy er heller ikke veldig godt egnet for vanlig veg og nordiske forhold. Forsvaret ber derfor alle bilister og fotgjengere om å vise ekstra aktsomhet og holde god avstand til militære kolonner, for å ivareta sikkerheten best mulig.

Militær aktivitet langs vei

I områder hvor det er satt opp militære øvelsesskilt vil det være aktivitet langs vei og i utmark. Som billist, vis hensyn og være spesielt oppmerksom i disse områdene.

Militær kolonne

En militær kolonne kan bestå av opp til tolv kjøretøy. Alle militære kolonner vil være merket. Kjøretøy med bred last vil ha ytterligere merkning og følgebil.

Forbikjøring av militære kolonner frarådes på det sterkeste for din og andre sin sikkerhet


Militær aktivitet

Skiltet varsler at militær aktivitet ferdes over, ved eller langs veien.

Skiltet gir forvarsel om militær aktivitet ved eller langs veien.

Militærøvelse i nærmiljøet

Forsvaret bruker store ressurser på skadeforebyggende tiltak, og alle soldater er pålagt å vise hensyn for å unngå skader, utslipp og forsøpling. Har du utegående husdyr som er støysensitive, bør du vurdere å holde dem innendørs. Meld gjerne fra om støysensitive områder. vannkilder, turløyper og andre sårbare punkter bør merkes og varsles. Det samme gjelder kultur- og idrettsarrangementer som kan komme i konflikt med øvelsen.

Ta kontakt på telefon 400 38 526 eller e-post mbo@mil.no dersom du oppdager ødeleggelser på eiendom eller natur som følge av øvelsen.

Trafikksikkerhet ved militær øvelse

Dersom du møter militære kjøretøy på veien, er det viktig å huske at disse ikke nødvendigvis har samme kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Både svingradius, fart og sikt for sjåførene er helt annerledes enn for vanlige kjøretøy.

Mange av deltakerne som deltar i øvelsen, kan ha utfordringer med nordiske kjøreforhold. Mange militære kjøretøy er heller ikke veldig godt egnet for vanlig veg og nordiske forhold. Forsvaret ber derfor alle bilister og fotgjengere om å vise ekstra aktsomhet og holde god avstand til militære kolonner, for å ivareta sikkerheten best mulig.

Militær aktivitet langs vei

I områder hvor det er satt opp militære øvelsesskilt vil det være aktivitet langs vei og i utmark. Som billist, vis hensyn og være spesielt oppmerksom i disse områdene.


Militær kolonne

En militær kolonne kan bestå av opp til tolv kjøretøy. Alle militære kolonner vil være merket. Kjøretøy med bred last vil ha ytterligere merkning og følgebil.


Forbikjøring av militære kolonner frarådes på det sterkeste for din og andre sin sikkerhet


Militær aktivitet

Skiltet varsler at militær aktivitet ferdes over, ved eller langs veien.

Skiltet gir forvarsel om militær aktivitet ved eller langs veien.

Militær øvelse i nærmiljøet

Forsvaret bruker store ressurser på skadeforebyggende tiltak, og alle soldater er pålagt å vise hensyn for å unngå skader, utslipp og forsøpling. Har du utegående husdyr som er støysensitive, bør du vurdere å holde dem innendørs. Meld gjerne fra om støysensitive områder. vannkilder, turløyper og andre sårbare punkter bør merkes og varsles. Det samme gjelder kultur- og idrettsarrangementer som kan komme i konflikt med øvelsen.

Har du oppdaget ødeleggelser på eiendom eller natur, som følge av øvelsen? Ta kontakt på telefon eller e-post.


400 38 526

mbo@mil.no


Mange fylker vil bli påvirket av øvelsen til høsten. I enkelte fylker vil det være synlige militære styrker som øver fra september til november. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser. Se hvordan trafikken og aktiviteten blir i ditt fylke.

Velg fylke

Øvelse i Østfold

Mye av materiellet som skal benyttes under Trident Juncture ankommer Borg Havn i Fredrikstad. Materiellet skal transporteres videre nord og deretter returneres ut ved Borg Havn etter øvelsen er ferdig. Fra september til desember vil det være militære kolonner som frakter materiell fra Fredrikstad. Les mer om opptreden rundt militære kolonner under trafikkinformasjon.

Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser. Statens vegvesen og Forsvaret planlegger for å gjøre de trafikale konsekvensene minst mulig.

I perioden september til november vil det være en del NATO-soldater som etablerer seg i Østfold. På Rygge vil det bli stasjonert rundt 500 deltakere. Tilsvarende antall vil også bli stasjonert ved Borg havn.

Aktivitetskalender i Østfold

Aktivitetskalenderen tar for seg aktiviteten i fylket, måned for måned. I kalenderen finner du informasjon om når det er lite, moderat eller høy militæraktivitet i fylket. I tillegg vil du finner informasjon om hvilke veiakser og områder som blir berørt av øvelsen.

Aktivitet i Østfold

August

Aktivitetsnivå: Lite

I august vil det være lite militær aktivitet i Østfold. Hovedsakelig vil det være forberedelser til øvelsen rundt og ved Borg havn.

September

Aktivitetsnivå: Moderat

Gradvis gjennom hele måneden vil den militære aktiviteten øke betydelig. Det kan forventes rundt 150 militære kjøretøy daglig på veinettet. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som vil føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Østfold fylke. For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. Hovedveiene som vil bli benyttet for å frakte materiell ut fra Borg havn er:

— Rv. 111 Fredrikstad – Årum

— E6. nordgående retning fra Årum

— Rv. 111 Årum - E18

— Videre vil også E18, Rv. 22 og Fv. 120 bli benyttet

NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke bli berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.

Oktober

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele oktober blir preget av høy militær aktivitet. Det vil være økt synlighet og belastning på veinetteet gjennom Østfold i denne perioden. Det kan forventes rundt 250 militære kjøretøy på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som vil føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Østfold fylke. For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. Hovedveiene som vil bli benyttet for å frakte materiell ut fra Borg havn er:

— Rv. 111 Fredrikstad – Årum

— E6. nordgående retning fra Årum

— Rv. 111 Årum - E18

— Videre vil også E18, Rv. 22 og Fv. 120 bli benyttet

NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke bli berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.Høstferie i Østfold

Fra 1. – 5. oktober (uke 40) er ordinær høstferie i Østfold. Transport av militært utstyr vil påvirke trafikken i denne perioden. Skal du ut å reise? Beregn god tid og kjør etter forholdene.

November

Aktivitetsnivå: Høyt

November vil bli preget av retur av militært materiell- og kjøretøy på veinettet gjennom Østfold. Tidvis kan forventes stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder. Jernbane og alternative veiruter vil bli benyttet for å begrense belastningen.

Desember

Aktivitetsnivå: Moderat

Frem til 5. desember vil det være stor militæraktivitet på Borg havn. Fra 5. desember vil militæraktivitet avta gradvis ved Borg havn og i resten av Østfold fylke.

August i Østfold

Aktivitetsnivå: Lite

I august vil det være lite militær aktivitet i Østfold. Hovedsakelig vil det være forberedelser til øvelsen rundt og ved Borg havn.


September i Østfold

Aktivitetsnivå: Moderat

Gradvis gjennom hele måneden vil den militære aktiviteten øke betydelig. Det kan forventes rundt 150 militære kjøretøy daglig på veinettet. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som vil føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Østfold fylke. For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. Hovedveiene som vil bli benyttet for å frakte materiell ut fra Borg havn er:

— Rv. 111 Fredrikstad – Årum

— E6. nordgående retning fra Årum

— Rv. 111 Årum - E18

— Videre vil også E18, Rv. 22 og Fv. 120 bli benyttet

NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke bli berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.


Oktober i Østfold

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele oktober blir preget av høy militær aktivitet. Det vil være økt synlighet og belastning på veinetteet gjennom Østfold i denne perioden. Det kan forventes rundt 250 militære kjøretøy på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som vil føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Østfold fylke. For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. Hovedveiene som vil bli benyttet for å frakte materiell ut fra Borg havn er:

— Rv. 111 Fredrikstad – Årum

— E6. nordgående retning fra Årum

— Rv. 111 Årum - E18

— Videre vil også E18, Rv. 22 og Fv. 120 bli benyttet

NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke bli berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.Høstferie i Østfold

Fra 1. – 5. oktober (uke 40) er ordinær høstferie i Østfold. Transport av militært utstyr vil påvirke trafikken i denne perioden. Skal du ut å reise? Beregn god tid og kjør etter forholdene.


November i Østfold

Aktivitetsnivå: Høyt

November vil bli preget av retur av militært materiell- og kjøretøy på veinettet gjennom Østfold. Tidvis kan forventes stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder. Jernbane og alternative veiruter vil bli benyttet for å begrense belastningen.


Desember i Østfold

Aktivitetsnivå: Moderat

Frem til 5. desember vil det være stor militæraktivitet på Borg havn. Fra 5. desember vil militæraktivitet avta gradvis ved Borg havn og i resten av Østfold fylke.


Trafikkinformasjon

Øvelsen vil påvirke trafikken i Østfold, i større eller mindre grad. Forsvaret, politiet og Statens vegvesen samarbeider for å gjøre de trafikale konsekvensene minst mulig.

Politiet

Har du viktig informasjon om personskader eller alvorlige trafikkhendelser?

    112

Har du annen informasjon med betydning for trafikksikkerheten?

    02800

For viktig trafikkinformasjon eller hendelser i Østfold.

   Politiet i Øst

Statens vegvesen

Ønsker du mer detaljer om reiseinformasjon, trafikkinformasjon eller trafikk­meldinger.

   Trafikkinformasjon (i kart)

  Trafikkinformasjon (i liste)

   Trafikkmeldinger

Du kan også ringe Vegtrafikksentralens publikumstelefon.

    175

Øvelse i Oslo og Akershus

Mye av materiellet som skal benyttes under Trident Juncture skal transporteres gjennom Akershus og Oslo. Fra september til desember vil det være militære kolonner som frakter materiell gjennom Oslo og Akershus. Les mer om opptreden rundt militære kolonner under trafikkinformasjon.

Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Oslo- og Akershus området. Spesielt kan det bli noen utfordringer i Nordbytunnelen grunnet pågående veiarbeid. Det vil være stor militære tilstedeværelse i og rundt Sessvollmoen, hvor en del av logistikken for øvelsen blir etablert.

I perioden september til november vil det være en del NATO-soldater som etablerer seg i Oslo og Akershus. På Sessvollmoen vil det bli stasjonert rundt 2000 deltakere. På Gardemoen vil det bli stasjonert rundt 500 deltakere og ti luftfartøy.

Aktivitetskalender i Oslo og Akershus

Aktivitetskalenderen tar for seg aktiviteten i fylket, måned for måned. I kalenderen finner du informasjon om når det er lite, moderat eller høy militæraktivitet i fylket. I tillegg vil du finner informasjon om hvilke veiakser og områder som blir berørt av øvelsen.

E6 Nordbytunnelen rehabiliteres fram til våren 2019. I perioden 3. september - 12. november (10 uker) er sørgående løp helstengt. Stengingen av Nordbytunnelen sammenfaller med at militære kolonner skal benytte E6 og fylkesveinettet i Østfold og Akershus. Statens vegvesen anbefaler å benytte kollektivtransport, reise innenfor utvalgte tidspunkter eller velge alternative omkjøringsveger i denne perioden. For mer informasjon, se Statens vegvesen

Aktivitet i Oslo og Akershus

August

Aktivitetsnivå: Lite

I august vil det være lite militær aktivitet. Hovedsakelig vil det være forberedelser til øvelsen gjennom befaring og kontrollering av veier, broer, jernbane og annet i berørte områder.

September

Aktivitetsnivå: Moderat

Gradvis gjennom hele måneden vil synligheten av militært materiell- og kjøretøy øke betraktelig på veinettet. Det forventes rundt 150 militære kjøretøy på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Oslo- og Akershus området. Hovedveiene som vil bli benyttet for å frakte materiell i Oslo og Akershus er:

— E18. Mysen – Vinterbro

— E16. Kløfta - Skarnes

— Videre vil også Rv. 22, Rv. 120, Rv. 159 og Fv. 152 bli benyttet

NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke bli berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.Oktober

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele oktober blir preget av høy militær aktivitet. Med stor synlighet og økt belastning på veinettet gjennom Oslo og Akershus grunnet militært materiell- og kjøretøy som skal fraktes nordover i militærkolonner. Det forventes rundt 250 militære kjøretøy på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Oslo- og Akershus området. Hovedveiene som vil bli benyttet for å frakte materiell i Oslo og Akershus er:

— E18. Mysen – Vinterbro

— E16. Kløfta - Skarnes

— Videre vil også Rv. 22, Rv. 120, Rv. 159 og Fv. 152 bli benyttet

NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke bli berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.Høstferie i Oslo og Akershus

Fra 1. – 5. oktober (uke 40) er ordinær høstferie i Oslo og Akershus. Transport av militært utstyr vil påvirke trafikken i denne perioden. Skal du ut å reise? Beregn god tid og kjør etter forholdene.

November

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele november måned vil bli preget av retur av militært materiell- og kjøretøy på veinettet gjennom Oslo og Akershus. Tidvis kan forventes stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder. Jernbane og alternative veiruter vil bli benyttet for å begrense belastningen.

Desember

Aktivitetsnivå: Lite

I desember vil det være lite militæraktivitet gjennom Oslo og Akershus fylke.

August i Oslo og Akershus

Aktivitetsnivå: Lite

I august vil det være lite militær aktivitet. Hovedsakelig vil det være forberedelser til øvelsen gjennom befaring og kontrollering av veier, broer, jernbane og annet i berørte områder.


September i Oslo og Akershus

Aktivitetsnivå: Moderat

Gradvis gjennom hele måneden vil synligheten av militært materiell- og kjøretøy øke betraktelig på veinettet. Det forventes rundt 150 militære kjøretøy på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Oslo- og Akershus området. Hovedveiene som vil bli benyttet for å frakte materiell i Oslo og Akershus er:

— E18. Mysen – Vinterbro

— E16. Kløfta - Skarnes

— Videre vil også Rv. 22, Rv. 120, Rv. 159 og Fv. 152 bli benyttet

NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke bli berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.
Oktober i Oslo og Akershus

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele oktober blir preget av høy militær aktivitet. Med stor synlighet og økt belastning på veinettet gjennom Oslo og Akershus grunnet militært materiell- og kjøretøy som skal fraktes nordover i militærkolonner. Det forventes rundt 250 militære kjøretøy på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Oslo- og Akershus området. Hovedveiene som vil bli benyttet for å frakte materiell i Oslo og Akershus er:

— E18. Mysen – Vinterbro

— E16. Kløfta - Skarnes

— Videre vil også Rv. 22, Rv. 120, Rv. 159 og Fv. 152 bli benyttet

NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke bli berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.Høstferie i Oslo og Akershus

Fra 1. – 5. oktober (uke 40) er ordinær høstferie i Oslo og Akershus. Transport av militært utstyr vil påvirke trafikken i denne perioden. Skal du ut å reise? Beregn god tid og kjør etter forholdene.


November i Oslo og Akershus

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele november måned vil bli preget av retur av militært materiell- og kjøretøy på veinettet gjennom Oslo og Akershus. Tidvis kan forventes stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder. Jernbane og alternative veiruter vil bli benyttet for å begrense belastningen.


Desember i Oslo og Akershus

Aktivitetsnivå: Lite

I desember vil det være lite militæraktivitet gjennom Oslo og Akershus fylke.


Trafikkinformasjon

Øvelsen vil påvirke trafikken i Oslo og Akershus, i større eller mindre grad. Forsvaret, politiet og Statens vegvesen samarbeider for å gjøre de trafikale konsekvensene minst mulig.

Politiet

Har du viktig informasjon om personskader eller alvorlige trafikkhendelser?

    112

Har du annen informasjon med betydning for trafikksikkerheten?

    02800

For viktig trafikkinformasjon eller hendelser i Oslo og Akershus.

   Politiet i Oslo       Politiet i Øst

Statens vegvesen

Ønsker du mer detaljer om reiseinformasjon, trafikkinformasjon eller trafikk­meldinger.

   Trafikkinformasjon (kart)

  Trafikkinformasjon - Akershus (liste)

  Trafikkinformasjon - Oslo (liste)

   Trafikkmeldinger

Du kan også ringe Vegtrafikksentralens publikumstelefon.

    175

Øvelse i Hedmark

En stor del av hovedaktiviteten under øvelsen Trident Juncture vil foregå i Hedmark. Spesielt fra Flisa og nordover vil øvelsen merkes. I disse områdene vil det være synlige militære styrker som øver fra september til november. I denne perioden vil det kjøre militære kolonner daglig for å frakter militært materiell langs hovedveiene. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Hedmark fylke. Les mer om opptreden rundt militære kolonner under trafikkinformasjon.

I perioden september til november vil det være en del NATO-soldater som etablerer seg i Hedmark. Spesielt vil det være stor militære tilstedeværelse på Rena og Haslemoen. På Rena vil det bli stasjonert rundt 10 000 deltakere, mens på Haslemoen rundt 2000 deltakere. Det vil også være militær aktivitet i Elverum, Koppang, Alvdal og Folldal. Det må medregnes en god del støy i disse områdene. Særlig vil enkelte områder være mer støyutsatt fra fly og helikoptre. Det vil bli etablert en helikopterbase ved Rena, støynivået i og rundt Rena vil være betraktelig høyere enn andre steder under øvelsen.

Aktivitetskalender i Hedmark

Aktivitetskalenderen tar for seg aktiviteten i fylket, måned for måned. I kalenderen finner du informasjon om når det er lite, moderat eller høy militæraktivitet i fylket. I tillegg vil du finner informasjon om hvilke veiakser og områder som blir berørt av øvelsen.

Aktivitet i Hedmark

August

Aktivitetsnivå: Lite

I august vil det være lite militær aktivitet. Hovedsakelig vil det være forberedelser til øvelsen gjennom befaring og kontrollering av veier, broer, jernbane og annet i berørte områder.

September

Aktivitetsnivå: Moderat

Gradvis gjennom hele måneden vil den militære aktiviteten øke betydelig. Det kan forventes rundt 150 militære kjøretøy daglig på veinettet. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Hedmark. Hovedveiene som blir mest berørt under øvelsen er:

— E6. Akershus grense – Kolomoen

— Rv. 3 Kolomoen – Ulsberg

— E16. Kløfta – Skarnes

— Fv. 24 Skarnes – Stange

— Rv. 2 Magnor – Elverum

For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke blir berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.

Oktober

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele oktober blir preget av høy militær aktivitet. Med stor synlighet og økt belastning på veinettet i og rundt Haslemoen, Elverum, Rena, Koppang, Alvdal og Folldal. Det kan forventes rundt 250 militære kjøretøy blir transportert på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Hedmark fylke. Hovedveiene som blir berørt under øvelsen er:

— E6. Akershus grense – Kolomoen

— Rv. 3 Kolomoen – Ulsberg

— E16. Kløfta – Skarnes

— Fv. 24 Skarnes – Stange

— Rv. 2 Magnor – Elverum

Under feltøvelsen i månedsskiftet oktober – november må det påregnes forsinkelser på riksvei 3. Sivil trafikk mellom Oslo og Trondheim anbefales å kjøre E6 Gudbrandsdalen i dette tidsrommet. Andre hovedveier som også blir berørt i denne perioden er:

— Fv. 26 Nybergsund – Tolga

— Fv. 29 Hjerkinn – Alvdal

— Fv. 30 Koppang – Røros

For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke blir berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.

Høstferie i Hedmark

Fra 8. – 12. oktober (uke 41) er ordinær høstferie i Hedmark. Transport av militært utstyr vil påvirke trafikken i denne perioden. Skal du ut å reise? Beregn god tid og kjør etter forholdene.

November

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele november måned vil bli preget av retur av militært materiell- og kjøretøy på veinettet gjennom Hedmark. Tidvis kan forventes stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder.

Under feltøvelsen i månedsskiftet oktober – november må det påregnes forsinkelser på riksvei 3. Sivil trafikk mellom Oslo og Trondheim anbefales å kjøre E6 Gudbrandsdalen i dette tidsrommet. Andre hovedveier som også blir berørt i denne perioden er:

— Fv. 26 Nybergsund – Tolga

— Fv. 29 Hjerkinn – Alvdal

— Fv. 30 Koppang – Røros

For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke blir berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.

Desember

Aktivitetsnivå: Lite

I desember vil det være lite militæraktivitet gjennom Hedmark fylke.

August i Hedmark

Aktivitetsnivå: Lite

I august vil det være lite militær aktivitet. Hovedsakelig vil det være forberedelser til øvelsen gjennom befaring og kontrollering av veier, broer, jernbane og annet i berørte områder.


September i Hedmark

Aktivitetsnivå: Moderat

Gradvis gjennom hele måneden vil den militære aktiviteten øke betydelig. Det kan forventes rundt 150 militære kjøretøy daglig på veinettet. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Hedmark. Hovedveiene som blir mest berørt under øvelsen er:

— E6. Akershus grense – Kolomoen

— Rv. 3 Kolomoen – Ulsberg

— E16. Kløfta – Skarnes

— Fv. 24 Skarnes – Stange

— Rv. 2 Magnor – Elverum

For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke blir berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.


Oktober i Hedmark

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele oktober blir preget av høy militær aktivitet. Med stor synlighet og økt belastning på veinettet i og rundt Haslemoen, Elverum, Rena, Koppang, Alvdal og Folldal. Det kan forventes rundt 250 militære kjøretøy blir transportert på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Hedmark fylke. Hovedveiene som blir berørt under øvelsen er:

— E6. Akershus grense – Kolomoen

— Rv. 3 Kolomoen – Ulsberg

— E16. Kløfta – Skarnes

— Fv. 24 Skarnes – Stange

— Rv. 2 Magnor – Elverum

Under feltøvelsen i månedsskiftet oktober – november må det påregnes forsinkelser på riksvei 3. Sivil trafikk mellom Oslo og Trondheim anbefales å kjøre E6 Gudbrandsdalen i dette tidsrommet. Andre hovedveier som også blir berørt i denne perioden er:

— Fv. 26 Nybergsund – Tolga

— Fv. 29 Hjerkinn – Alvdal

— Fv. 30 Koppang – Røros

For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke blir berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.

Høstferie i Hedmark

Fra 8. – 12. oktober (uke 41) er ordinær høstferie i Hedmark. Transport av militært utstyr vil påvirke trafikken i denne perioden. Skal du ut å reise? Beregn god tid og kjør etter forholdene.


November i Hedmark

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele november måned vil bli preget av retur av militært materiell- og kjøretøy på veinettet gjennom Hedmark. Tidvis kan forventes stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder.

Under feltøvelsen i månedsskiftet oktober – november må det påregnes forsinkelser på riksvei 3. Sivil trafikk mellom Oslo og Trondheim anbefales å kjøre E6 Gudbrandsdalen i dette tidsrommet. Andre hovedveier som også blir berørt i denne perioden er:

— Fv. 26 Nybergsund – Tolga

— Fv. 29 Hjerkinn – Alvdal

— Fv. 30 Koppang – Røros

For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke blir berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.


Desember i Hedmark

Aktivitetsnivå: Lite

I desember vil det være lite militæraktivitet gjennom Hedmark fylke.


Trafikkinformasjon

Øvelsen vil påvirke trafikken i Hedmark, i større eller mindre grad. Forsvaret, politiet og Statens vegvesen samarbeider for å gjøre de trafikale konsekvensene minst mulig.

Politiet

Har du viktig informasjon om personskader eller alvorlige trafikkhendelser?

    112

Har du annen informasjon med betydning for trafikksikkerheten?

    02800

For viktig trafikkinformasjon eller hendelser i Hedmark.

   Politiet i Innlandet

Statens vegvesen

Ønsker du mer detaljer om reiseinformasjon, trafikkinformasjon eller trafikk­meldinger.

   Trafikkinformasjon (kart)

  Trafikkinformasjon (liste)

   Trafikkinformasjon

Du kan også ringe Vegtrafikksentralens publikumstelefon.

    175

Øvelse i Oppland

En stor del av hovedaktiviteten under øvelsen Trident Juncture vil foregå nord i Oppland. Noe aktivitet i tilknytning til Lillehammer, Lesja og Dombås. I disse områdene vil det være synlige militære styrker som øver fra september til november.

I perioden vil det daglig kjøre flere militære kolonner som frakter materiell langs hovedveiene. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Oppland fylke. Les mer om opptreden rundt militære kolonner under trafikkinformasjon.

Spesielt vil det være stor militær tilstedeværelse i og rundt Lillehammer, Lesja og Dombås. I Lillehammer vil det bli stasjonert rundt 1000 deltakere, mens i Lesja og Dombås rundt 2000 deltakere. Det må medregnes en god del støy i disse områdene.

Aktivitetskalender i Oppland

Aktivitetskalenderen tar for seg aktiviteten i fylket, måned for måned. I kalenderen finner du informasjon om når det er lite, moderat eller høy militæraktivitet i fylket. I tillegg vil du finner informasjon om hvilke veiakser og områder som blir berørt av øvelsen.

Aktivitet i Oppland

August

Aktivitetsnivå: Lite

I august vil det være lite militær aktivitet. Hovedsakelig vil det være forberedelser til øvelsen gjennom befaring og kontrollering av veier, broer og annen befaring i berørte områder.

September

Aktivitetsnivå: Moderat

Gradvis gjennom hele måneden vil den militære aktiviteten øke betydelig. Det kan forventes rundt 150 militære kjøretøy daglig på veinettet. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Oppland. Dette vil føre til mer trafikk og belastning på veiene. Hovedveiene som blir mest berørt i september er:

— E6 fra Dombås - Hjerkinn

— E136 Møre og Romsdal grense - Dombås

Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

Oktober

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele oktober blir preget av høy militær aktivitet. Spesielt vil den militære tilstedeværelsen være stor i og rundt stedene: Lillehammer, Lesja og Dombås. Det kan forventes rundt 250 militære kjøretøy blir transportert på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Oppland. Hovedveiene som blir mest berørt i oktober er:

— E6 fra Dombås - Hjerkinn

— E136 Møre og Romsdal grense - Dombås

Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

Høstferie i Oppland

Fra 1. – 5. oktober (uke 40) er ordinær høstferie i Oppland. Transport av militært utstyr vil påvirke trafikken i denne perioden. Skal du ut å reise? Beregn god tid og kjør etter forholdene.

November

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele november måned vil bli preget av retur av militært materiell- og kjøretøy på veinettet gjennom Oppland. Tidvis kan forventes stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder. Alternative veiruter vil bli benyttet for å begrense belastningen.

Desember

Aktivitetsnivå: Lite

I desember vil det være lite militæraktivitet gjennom Oppland fylke.

August i Oppland

Aktivitetsnivå: Lite

I august vil det være lite militær aktivitet. Hovedsakelig vil det være forberedelser til øvelsen gjennom befaring og kontrollering av veier, broer og annen befaring i berørte områder.


September i Oppland

Aktivitetsnivå: Moderat

Gradvis gjennom hele måneden vil den militære aktiviteten øke betydelig. Det kan forventes rundt 150 militære kjøretøy daglig på veinettet. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Oppland. Dette vil føre til mer trafikk og belastning på veiene. Hovedveiene som blir mest berørt i september er:

— E6 fra Dombås - Hjerkinn

— E136 Møre og Romsdal grense - Dombås

Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.


Oktober i Oppland

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele oktober blir preget av høy militær aktivitet. Spesielt vil den militære tilstedeværelsen være stor i og rundt stedene: Lillehammer, Lesja og Dombås. Det kan forventes rundt 250 militære kjøretøy blir transportert på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Oppland. Hovedveiene som blir mest berørt i oktober er:

— E6 fra Dombås - Hjerkinn

— E136 Møre og Romsdal grense - Dombås

Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

Høstferie i Oppland

Fra 1. – 5. oktober (uke 40) er ordinær høstferie i Oppland. Transport av militært utstyr vil påvirke trafikken i denne perioden. Skal du ut å reise? Beregn god tid og kjør etter forholdene.


November i Oppland

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele november måned vil bli preget av retur av militært materiell- og kjøretøy på veinettet gjennom Oppland. Tidvis kan forventes stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder. Alternative veiruter vil bli benyttet for å begrense belastningen.


Desember i Oppland

Aktivitetsnivå: Lite

I desember vil det være lite militæraktivitet gjennom Oppland fylke.


Trafikkinformasjon

Øvelsen vil påvirke trafikken i Oppland, i større eller mindre grad. Forsvaret, politiet og Statens vegvesen samarbeider for å gjøre de trafikale konsekvensene minst mulig.

Politiet

Har du viktig informasjon om personskader eller alvorlige trafikkhendelser?

    112

Har du annen informasjon med betydning for trafikksikkerheten?

    02800

For viktig trafikkinformasjon eller hendelser i Oppland.

   Politiet i Innlandet

Statens vegvesen

Ønsker du mer detaljer om reiseinformasjon, trafikkinformasjon eller trafikk­meldinger.

   Trafikkinformasjon (kart)

  Trafikkinformasjon (liste)

   Trafikkinformasjon

Du kan også ringe Vegtrafikksentralens publikumstelefon.

    175

Øvelse i Møre og Romsdal

En stor del av hovedaktiviteten under øvelsen Trident Juncture vil foregå i Møre og Romsdal. Spesielt fra Åndalsnes i sør, til Oppland i øst og nordover til Trøndelag vil øvelsen merkes betydelig. I disse områdene vil det være synlige militære styrker som øver fra september til november.

I perioden vil det daglig kjøre flere militære kolonner som frakter materiell langs hovedveiene. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Møre og Romsdal fylke. Spesielt vil det være stor militær tilstedeværelse i og rundt Molde, Åndalsnes, Rindal, Sunndalsøra og Kristiansund. Det må medregnes en god del støy i disse områdene. Les mer om opptreden rundt militære kolonner under trafikksikkerhet.

Aktivitetskalender i Møre og Romsdal

Aktivitetskalenderen tar for seg aktiviteten i fylket, måned for måned. I kalenderen finner du informasjon om når det er lite, moderat eller høy militæraktivitet i fylket. I tillegg vil du finner informasjon om hvilke veiakser og områder som blir berørt av øvelsen.

Aktivitet i Møre og Romsdal

August

Aktivitetsnivå: Lite

I august vil det være lite militær aktivitet. Hovedsakelig vil det være forberedelser til øvelsen gjennom befaring og kontrollering av veier, broer og annen befaring i berørte områder.

September

Aktivitetsnivå: Moderat

Gradvis gjennom hele måneden vil den militære aktiviteten øke betydelig. Det kan forventes rundt 150 militære kjøretøy daglig på veinettet. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Møre og Romsdal. Økt trafikk og belastning på veiene må medregnes i denne perioden. Hovedveiene som blir mest berørt i september er:

— E39 Molde – Klett

— E136 fra Åndalsnes – Dombås

— Rv. 170 Kristiansund – Oppdal

— Fv. 65 Surnadalsøra – Orkanger

Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

Oktober

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele oktober blir preget av høy militær aktivitet. Spesielt vil den militære tilstedeværelsen være stor i og rundt stedene: Molde, Åndalsnes, Rindal, Sunndalsøra og Kristiansund. Det kan forventes rundt 250 militære kjøretøy blir transportert på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Møre og Romsdal. Økt trafikk og belastning på veiene må medregnes i denne perioden. Hovedveiene som blir mest berørt i september er:

— E39 Molde – Klett

— E136 fra Åndalsnes – Dombås

— Rv. 170 Kristiansund – Oppdal

— Fv. 65 Surnadalsøra – Orkanger

Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

Høstferie i Oppland

Fra 8. – 12. oktober (uke 41) er ordinær høstferie i Møre og Romsdal. Transport av militært utstyr vil påvirke trafikken i denne perioden. Skal du ut å reise? Beregn god tid og kjør etter forholdene.

November

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele november måned vil bli preget av retur av militært materiell- og kjøretøy på veinettet gjennom Møre og Romsdal. Tidvis kan forventes stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder. Alternative veiruter vil bli benyttet for å begrense belastningen.

Desember

Aktivitetsnivå: Lite

I desember vil det være lite militæraktivitet gjennom Møre og Romsdal fylke.

August i Møre og Romsdal

Aktivitetsnivå: Lite

I august vil det være lite militær aktivitet. Hovedsakelig vil det være forberedelser til øvelsen gjennom befaring og kontrollering av veier, broer og annen befaring i berørte områder.


September i Møre og Romsdal

Aktivitetsnivå: Moderat

Gradvis gjennom hele måneden vil den militære aktiviteten øke betydelig. Det kan forventes rundt 150 militære kjøretøy daglig på veinettet. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Møre og Romsdal. Økt trafikk og belastning på veiene må medregnes i denne perioden. Hovedveiene som blir mest berørt i september er:

— E39 Molde – Klett

— E136 fra Åndalsnes – Dombås

— Rv. 170 Kristiansund – Oppdal

— Fv. 65 Surnadalsøra – Orkanger

Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.


Oktober i Møre og Romsdal

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele oktober blir preget av høy militær aktivitet. Spesielt vil den militære tilstedeværelsen være stor i og rundt stedene: Molde, Åndalsnes, Rindal, Sunndalsøra og Kristiansund. Det kan forventes rundt 250 militære kjøretøy blir transportert på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Møre og Romsdal. Økt trafikk og belastning på veiene må medregnes i denne perioden. Hovedveiene som blir mest berørt i september er:

— E39 Molde – Klett

— E136 fra Åndalsnes – Dombås

— Rv. 170 Kristiansund – Oppdal

— Fv. 65 Surnadalsøra – Orkanger

Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

Høstferie i Oppland

Fra 8. – 12. oktober (uke 41) er ordinær høstferie i Møre og Romsdal. Transport av militært utstyr vil påvirke trafikken i denne perioden. Skal du ut å reise? Beregn god tid og kjør etter forholdene.


November i Møre og Romsdal

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele november måned vil bli preget av retur av militært materiell- og kjøretøy på veinettet gjennom Møre og Romsdal. Tidvis kan forventes stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder. Alternative veiruter vil bli benyttet for å begrense belastningen.


Desember i Møre og Romsdal

Aktivitetsnivå: Lite

I desember vil det være lite militæraktivitet gjennom Møre og Romsdal fylke.


Trafikkinformasjon

Øvelsen vil påvirke trafikken i Møre og Romsdal, i større eller mindre grad. Forsvaret, politiet og Statens vegvesen samarbeider for å gjøre de trafikale konsekvensene minst mulig.

Politiet

Har du viktig informasjon om personskader eller alvorlige trafikkhendelser?

    112

Har du annen informasjon med betydning for trafikksikkerheten?

    02800

For viktig trafikkinformasjon eller hendelser i Møre og Romsdal.

   Politiet i Møre og Romsdal

Statens vegvesen

Ønsker du mer detaljer om reiseinformasjon, trafikkinformasjon eller trafikk­meldinger.

   Trafikkinformasjon (kart)

  Trafikkinformasjon (liste)

   Trafikkinformasjon

Du kan også ringe Vegtrafikksentralens publikumstelefon.

    175

Øvelse i Trøndelag

En stor del av hovedaktiviteten under øvelsen Trident Juncture vil foregå i Trøndelag. Spesielt fra Trondheim og sørover vil øvelsen merkes betydelig. I disse områdene vil det være synlige militære styrker som øver fra september til november. Les mer om opptreden rundt militære kolonner under trafikksikkerhet.

I perioden vil det daglig kjøre flere militære kolonner som frakter materiell langs hovedveiene. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Trøndelag fylke. Spesielt vil det være stor militær tilstedeværelse i og rundt stedene Orkanger, Berkåk, Oppdal, Støren, Melhus, Haltdalen, Nerskogen, Hølonda, Brekken, Stjørdal og Røros. På Værnes vil det bli stasjonert rundt 3000 deltakere, mens fra Haltdalen — Røros, inkludert Brekken, rundt 7000 deltakere. Videre vil det bli stasjonert rundt 500 deltakere i Røros, 20 luftfartøy og 1000 deltakere på Ørlandet. På strekningen Melhus — Støren og Meldal — Orkanger vil det også være synlig militær aktivitet og rundt 3500 deltakere.

Det må medregnes en god del støy i disse områdene. Særlig vil enkelte områder være støyutsatt av fly og helikoptre. Havnene Fiborgtangen, Namsos og Orkanger vil bli brukt til mottak av materiell. Også her vil det være stor militær tilstedeværelse under øvelsen.

Aktivitetskalender i Trøndelag

Aktivitetskalenderen tar for seg aktiviteten i fylket, måned for måned. I kalenderen finner du informasjon om når det er lite, moderat eller høy militæraktivitet i fylket. I tillegg vil du finner informasjon om hvilke veiakser og områder som blir berørt av øvelsen.

Aktivitet i Trøndelag

August

Aktivitetsnivå: Lite

I august vil det være lite militær aktivitet. Hovedsakelig vil det være forberedelser til øvelsen gjennom befaring og kontrollering av veier, broer, havner, jernbane og annen befaring i berørte områder.

September

Aktivitetsnivå: Moderat

Gradvis gjennom hele måneden vil den militære aktiviteten øke betydelig. Det kan forventes rundt 150 militære kjøretøy daglig på veinettet. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Trøndelag. Økt trafikk og belastning på veiene må medregnes i denne perioden. Hovedveiene som blir mest berørt i september er:

— E6 Skogn – Fredrikstad

— E39 Klett – Molde

— Fv. 30 Støren – Tynset

— Fv. 31 Røros – Vauldalen

— Fv. 65 Orkanger – Surnadalsøra

— Rv. 3 Ulsberg – Elverum

Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke blir berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.

Oktober

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele oktober blir preget av høy militær aktivitet. Spesielt vil den militære tilstedeværelsen være stor i og rundt stedene: Orkanger, Berkåk, Oppdal, Støren, Melhus, Haltdalen, Nerskogen, Hølonda, Brekken og Røros. Det kan forventes rundt 250 militære kjøretøy på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Trøndelag. Økt trafikk og belastning på veiene må medregnes i denne perioden. Hovedveiene som blir mest berørt i okotber er:

— E6 Skogn – Fredrikstad

— E39 Klett – Molde

— Fv. 30 Støren – Tynset

— Fv. 31 Røros – Vauldalen

— Fv. 65 Orkanger – Surnadalsøra

— Rv. 3 Ulsberg – Elverum

Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke blir berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.

Høstferie i Trøndelag

Fra 8. – 12. oktober (uke 41) er ordinær høstferie i Trøndelag. Transport av militært utstyr vil påvirke trafikken i denne perioden.
Skal du ut å reise? Beregn god tid og kjør etter forholdene.

November

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele november måned vil bli preget av retur av militært materiell- og kjøretøy på veinettet gjennom Trøndelag. Tidvis kan forventes stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder. Jernbane og alternative veiruter vil bli benyttet for å begrense belastningen.

Desember

Aktivitetsnivå: Lite

I desember vil det være lite militæraktivitet gjennom Trøndelag fylke.

August i Trøndelag

Aktivitetsnivå: Lite

I august vil det være lite militær aktivitet. Hovedsakelig vil det være forberedelser til øvelsen gjennom befaring og kontrollering av veier, broer, havner, jernbane og annen befaring i berørte områder.


September i Trøndelag

Aktivitetsnivå: Moderat

Gradvis gjennom hele måneden vil den militære aktiviteten øke betydelig. Det kan forventes rundt 150 militære kjøretøy daglig på veinettet. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Trøndelag. Økt trafikk og belastning på veiene må medregnes i denne perioden. Hovedveiene som blir mest berørt i september er:

— E6 Skogn – Fredrikstad

— E39 Klett – Molde

— Fv. 30 Støren – Tynset

— Fv. 31 Røros – Vauldalen

— Fv. 65 Orkanger – Surnadalsøra

— Rv. 3 Ulsberg – Elverum

Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke blir berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.


Oktober i Trøndelag

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele oktober blir preget av høy militær aktivitet. Spesielt vil den militære tilstedeværelsen være stor i og rundt stedene: Orkanger, Berkåk, Oppdal, Støren, Melhus, Haltdalen, Nerskogen, Hølonda, Brekken og Røros. Det kan forventes rundt 250 militære kjøretøy på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Trøndelag. Økt trafikk og belastning på veiene må medregnes i denne perioden. Hovedveiene som blir mest berørt i okotber er:

— E6 Skogn – Fredrikstad

— E39 Klett – Molde

— Fv. 30 Støren – Tynset

— Fv. 31 Røros – Vauldalen

— Fv. 65 Orkanger – Surnadalsøra

— Rv. 3 Ulsberg – Elverum

Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke blir berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.

Høstferie i Trøndelag

Fra 8. – 12. oktober (uke 41) er ordinær høstferie i Trøndelag. Transport av militært utstyr vil påvirke trafikken i denne perioden.
Skal du ut å reise? Beregn god tid og kjør etter forholdene.


November i Trøndelag

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele november måned vil bli preget av retur av militært materiell- og kjøretøy på veinettet gjennom Trøndelag. Tidvis kan forventes stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder. Jernbane og alternative veiruter vil bli benyttet for å begrense belastningen.


Desember i Trøndelag

Aktivitetsnivå: Lite

I desember vil det være lite militæraktivitet gjennom Trøndelag fylke.


Trafikkinformasjon

Øvelsen vil påvirke trafikken i Trøndelag, i større eller mindre grad. Forsvaret, politiet og Statens vegvesen samarbeider for å gjøre de trafikale konsekvensene minst mulig.

Politiet

Har du viktig informasjon om personskader eller alvorlige trafikkhendelser?

    112

Har du annen informasjon med betydning for trafikksikkerheten?

    02800

For viktig trafikkinformasjon eller hendelser i Trøndelag.

   Politiet i Trøndelag

Statens vegvesen

Ønsker du mer detaljer om reiseinformasjon, trafikkinformasjon eller trafikk­meldinger.

   Trafikkinformasjon (kart)

  Trafikkinformasjon (liste)

   Trafikkinformasjon

Du kan også ringe Vegtrafikksentralens publikumstelefon.

    175

Øvelse i Nordland

En god del av flyene som skal delta under øvelsen Trident Juncture vil være stasjonert i Bodø og på Andøya. På Andøya vil det være stasjonert rundt 500 deltakere og ti luftfartøy, mens i Bodø vil det bli stasjonert rundt 1000 deltakere og 60 luftfartøy. I perioden september til november vil det være en del støy fra luftfartøy i og rundt disse områdene.

Støynivået vil ikke være betydelig mer enn hva som er normalt under større flyøvelser i Bodø og på Andøya.

Aktivitetskalender i Nordland

Aktivitetskalenderen tar for seg aktiviteten i fylket, måned for måned. I kalenderen finner du informasjon om når det er lite, moderat eller høy militæraktivitet i fylket. I tillegg vil du finner informasjon om hvilke veiakser og områder som blir berørt av øvelsen.

Aktivitet i Nordland

August

Aktivitetsnivå: Lite

I august vil det være lite aktivitet i Nordland fylke.

September

Aktivitetsnivå: Lite

Det blir noe militæraktivitet i september. Veinettet får minimalt med belastning og trafikken vil bli lite berørt av øvelsen.

Oktober

Aktivitetsnivå: Høyt (kun luftrommet)

Veinettet blir berørt minimalt av øvelsen, men det vil være hyppig aktivitet i luftrommet fra Bodø og sørover.

I luftrommet blir det mer aktivitet siden en del militært materiell vil være stasjonert ved Bodø lufthavn og Andøya under øvelsen. Daglig flytrafikk blir i liten grad påvirket.

November

Aktivitetsnivå: Moderat

I november vil det være lite aktivitet i Nordland fylke. Hovedsakelig vil det være retur av militært materiell som opptar aktiviteten i november.

Desember

Aktivitetsnivå: Lite

I desember vil det være lite militæraktivitet gjennom Nordland fylke.

August i Nordland

Aktivitetsnivå: Lite

I august vil det være lite aktivitet i Nordland fylke.


September i Nordland

Aktivitetsnivå: Lite

Det blir noe militæraktivitet i september. Veinettet får minimalt med belastning og trafikken vil bli lite berørt av øvelsen.


Oktober i Nordland

Aktivitetsnivå: Høyt (kun luftrommet)

Veinettet blir berørt minimalt av øvelsen, men det vil være hyppig aktivitet i luftrommet fra Bodø og sørover.

I luftrommet blir det mer aktivitet siden en del militært materiell vil være stasjonert ved Bodø lufthavn og Andøya under øvelsen. Daglig flytrafikk blir i liten grad påvirket.


November i Nordland

Aktivitetsnivå: Moderat

I november vil det være lite aktivitet i Nordland fylke. Hovedsakelig vil det være retur av militært materiell som opptar aktiviteten i november.


Desember i Nordland

Aktivitetsnivå: Lite

I desember vil det være lite militæraktivitet gjennom Nordland fylke.


Trafikkinformasjon

Øvelsen vil påvirke trafikken i Nordland, i større eller mindre grad. Forsvaret, politiet og Statens vegvesen samarbeider for å gjøre de trafikale konsekvensene minst mulig.

Politiet

Har du viktig informasjon om personskader eller alvorlige trafikkhendelser?

    112

Har du annen informasjon med betydning for trafikksikkerheten?

    02800

For viktig trafikkinformasjon eller hendelser i Nordland.

   Politiet i Nordland

Statens vegvesen

Ønsker du mer detaljer om reiseinformasjon, trafikkinformasjon eller trafikk­meldinger.

   Trafikkinformasjon (kart)

  Trafikkinformasjon (liste)

   Trafikkinformasjon

Du kan også ringe Vegtrafikksentralens publikumstelefon.

    175

Publisert 20. juni 2018 14:18.. Sist oppdatert 24. september 2018 09:38.