Praktisk informasjon til pressen

Øvelse Trident Juncture 2018 vil foregå i store deler av landet. Her har vi samlet informasjon og verktøy til mediene.

I forbindelse med øvelsen Trident Juncture har vi samlet viktig informasjon til media i punktene nedenfor.

 • Restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture 2018

  Luftfartstilsynet har opprettet til sammen 16 restriksjonsområder som i ulik grad vil være aktive under militærøvelsen Trident Juncture 2018. Hovedområdet for øvelsen strekker seg fra nordre del av Østlandet til Mørekysten og Trøndelag, og videre opp langs Helgeland til Bodø. Øvelsen skal avholdes i perioden 25. oktober 2018 – 7. november 2018.

  Forskriften som oppretter restriksjonsområdene kan leses på lovdata. I restriksjonsområdene vil all flyging som ikke er en del av øvelsen, være forbudt. Forbudet retter seg mot all luftfart, både kommersiell og ikke-kommersiell luftfart, inkludert modellfly og luftfartøy som ikke har fører om bord (RPAS/droner). Det kan rettes særskilt tillatelse i enkelte områder. Mer informasjon om dette lengre ned på siden.

  Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær, ambulanse-, politi-, søk- og redningsoppdrag eller øvelser på slike oppdrag, samt flyginger etter Avtalen om det åpne luftrom (Open Skies-traktaten). Det er imidlertid en forutsetning at det for disse flygingene på forhånd er innhentet tillatelse fra NAOC (Luftforsvarets National Air Operations Centre).

  Avinor Flysikring AS vil komme med informasjon om hvordan innlevering av endrede reiseplaner skal gjøres i perioden for å minimere operasjonelle hindringer.

  25. oktober 2018 ble det utgitt en AIP SUP. I rapporten kan man finner mer detaljer og informasjon om restriksjonsområdene under øvelsen Trident Juncture.

  Fremgangsmåte for ikke-deltakende trafikk

  For ikke-deltagende trafikk kan det søkes særskilt tillatelse til å fly i restriksjonsområdene fra NAOC. Søknad skal sendes NAOC på naoc@mil.no minimum 72 timer i forkant av ønsket flygning. Flygningen må ha en særskilt samfunnsmessig nytteverdi og det må ikke være planlagt militær aktivitet i det aktuelle tidsrom og sted.

  Søknad om dispensasjon for flyging i restriksjonsområder må inneholde følgende:

  • Tidsperiode: Dato og tid fra start til slutt det søkes om, oppgitt i UTC.
  • Område og/eller rutebeskrivelse: Oppgis i koordinater med LAT/LONG i formatet DDMMSS, eks. 623240N 0115030E og kjent stedsnavn.
  • Vertikal begrensning: Nedre - dersom annet enn fra bakkenivå, og øvre høyde, oppgitt i fot over havnivå (AMSL).
  • Kart: Som viser område og/eller rutebeskrivelse.
  • Type luftfartøy: Registreringsnummer og /eller kallesignal (dersom relevant).
  • Årsak / beskrivelse av aktivitet og nytteverdi.
  • Kontakinformasjon: Kontaktperson, selskap, operatør, telefonnummer.

  Restriksjonsområdet for Trident Juncture

 • Pressevakt

  For hendvendelse i forbindelse med øvelser eller operasjoner i Norge eller utlandet. Ta kontakt med pressevakt i Forsvarets operative hovedkvarter. • Pressekit; fakta, bilder og video

  Forsvaret har samlet en rekke bilder, video og fakta. Media kan fritt benytte dette mot kreditering. Det er ikke anledning til å benytte dette kommersielt. • Pressemeldinger

  For oppdatert informasjon eller fakta rundt øvelsen Trident Juncture, se Forsvarets pressemeldinger. • Styrkedemonstrasjon - 30. oktober

  Som en del av øvelse Trident Juncture gjennomføres det en styrkedemonstrasjon på Byneset/Trondheim den 30. oktober. Styrkedemonstrasjonen tar utgangspunkt i ulike scenarioer der styrker fra NATO-landene skal demonstrere sine kapasiteter. Totalt er det planlagt 12 scenarioer som utspiller seg i lufta, på sjøen, og på land. Demonstrasjonen varer i litt over 60 minutter.

  Styrkedemonstrasjonen er tiltenkt NATOs generalsekretær, forsvarsministeren, Nato-ambassadører og militære toppledere fra Norge og NATO, samt internasjonal og nasjonal presse. Hensikten med styrkedemonstrasjonen er å vise hvordan NATO-styrker øver og trener sammen. I tillegg til demonstrasjonen blir det utstilling av materiell, utstyr og personell fra de ulike deltakerlandene.

  I forkant av styrkedemonstrasjonen den 30. oktober gjennomføres det en pressekonferanse med NATOs generalsekretær hvor det vil være mulig for å presse å stille spørsmål.

  Strømming av styrkedemonstrasjonen

  I samarbeid med Forsvaret produserer NRK et pool-signal fra demonstrasjonen som gjøres tilgjengelig for øvrige medier. Pool-signalet vil være en clean-feed, real-time produksjon som gjøres tilgjengelig som et live-signal.

  Det er flere måter å få tilgang til pool-signalet:

  • Fra NRK MCR – uplink for pool-tagers regning, 250€ pr time.
  • Downlink direkte fra satellitt – detaljer ved påmelding.
  • WEB-TV live stream for redistribusjon via egen server/CDN. Direkte tilgang ikke tillatt. Detaljer ved påmelding.
  • Lokalt: Fra NRK pool-produksjon ved Byneset, Trondheim, til-kabling med egen BNC til jackfelt ved NRKs produksjonsbuss. Deadline 24/10.

  Øvrig video-materiale og forklaring av demonstrasjonen

  NATO vil produsere diverse videoer som er relevant for øvelsen og en integrert del av fremvisningen på storskjerm for VIP publikum på Byneset, men som ikke er en del av POOL-produksjonen. Det produseres i tillegg et script som forklarer hele demonstrasjonen. Dette tilleggsmaterialet vil publiseres i Forsvarets kanaler i forkant av demonstrasjonen.

  Kontaktinformasjon

  For tilgang på pool-distribusjonen ta kontakt med Marit Moi i NRK.

  For øvrige spørsmål rundt mulighetsrom under styrkedemonstrasjonen ta kontakt med Stine Barclay Gaasland i Forsvarets mediesenter.

 • Informasjon og akredittering for media 

  OBS: Sjekk spamfilteret ditt etter adressen: media.tridentjuncture18@gmail.com

  Ønsker du oppdatert informasjon om mediehendelser knyttet til øvelse Trident Juncture, kan du registrere deg her. Vennligst svar på engelsk i skjemaet.

  Enkelte hendelser krever akkredittering for å delta. Vi vil informere godt om hvilke hendelser dette gjelder i forkant. 
   Les mer om

   

   

  Trident Juncture Media opportunities<img alt="" src="/media/PubImages/170626-FRAN-0485V-188.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Trident Juncture Media opportunitiesHere is a selection of media opportunities during exercise Trident Juncture 2018 in Norway. We advise journalists to sign up for the events you wish to cover. http://forsvaret.no/en/media-opportunities_trident-juncture


  Ansvar og miljøvern

  Nedenfor kan du laste ned ansvar og miljøvernsbrosjyren. Brosjyren inneholder retningslinjer soldatene må forholde seg til under øvelsen Trident Juncture.  
  Publisert 21. juni 2018 19:33.. Sist oppdatert 1. juli 2019 15:40.