Tidligere operasjonerTidligere operasjonerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Kongo 003.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=712Gjennom mer enn 60 år har Norge deltatt i internasjonale operasjoner i over 40 land, i fire verdensdeler – i 100 forskjellige operasjoner.

60 år

Fra de soldatene som gjennomførte førstegangstjenesten i Tysklandsbrigaden etter andre verdenskrig til de som er spesialtrent for innsats i Afghanistan. Operasjonsutviklingen har vært enorm siden de første internasjonale innsatsene på slutten av 1940-tallet. I løpet av disse årene har over hundre tusen norske kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner. Nær halvparten var i Tysklandsbrigaden.

FN er den organisasjonen som har iverksatt flest operasjoner. Om lag halvparten av de internasjonale operasjoner Norge har deltatt i, har vært FN-operasjoner. Vi har også bidratt til operasjoner i andres regi, som Nato, EU, OSSE, AU og andre koalisjoner.

40 land

Internasjonale operasjoner har brakt det norske forsvaret til mange land – og til samarbeid med enda flere. Operasjonene har pågått i vel 40 stater og havområder i fire verdensdeler. Norske soldater har løst oppdrag sammen med kolleger fra alle verdenshjørner.

100 operasjoner

Operasjonene har vært mange og forskjellige. Noen ganger har det norske bidraget vært lite – helt ned til en observatør. Andre har vært store, og bragt hjem flere titalls tusen veteraner. I UNIFIL i Libanon var Norges bidrag til tider det største, med rundt 900 soldater samtidig. På Balkan var deltakelsen på det meste 1 500. Samlet norsk innsats var i 1994 på rundt 1900 kvinner og menn – på en og samme tid. For første gang var det da flere på Balkan enn i Midtøsten. Fra 2005 er den største norske innsatsen i Afghanistan.

For en komplett beskrivelse av alle Forsvarets internasjonale operasjoner, og veteranenes egne historier fra operasjonene:

Besøk itjenestefornorge.no