fakta_675_forsvaretavnorgeogvafakta_675_forsvaretavnorgeogvahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6689https://youtu.be/bnyiGWcn7vQ

Forsvaret av Norge og våre allierte

Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Som en del av NATO trenger vi et moderne og sterkt forsvar. Det gjør at andre ikke våger å true eller angripe Norge.

​Forsvaret skal sikre Norges suverenitet, våre rettigheter og bevare norsk handlefrihet mot militært og annet press. Som en del av NATO skal Forsvaret være sterkt nok til å beskytte Norge og våre allierte mot alvorlige trusler og angrep.

TROVERDIG KAMPKRAFT
Norge har en godt utrustet hær med dyktige og erfarne soldater, og vi har et landsdekkende og modernisert heimevern. Sjøforsvaret har ubåter og nye og operative fregatter som jevnlig er ute på lange tokt. Luftforsvaret er i beredskap 24 timer i døgnet for å vokte norsk luftrom.

Norge har spesialstyrker i verdensklasse som er en etterspurt kapasitet i NATO. Cyberforsvaret beskytter Forsvarets infrastruktur, og Etterretningstjenesten bidrar til å gi Forsvaret et komplett bilde av hva som foregår. Alt dette gir Forsvaret muligheten til å svare på truslene i en moderne konflikt.


MODERNISERING
Men for at Forsvaret skal være troverdig, må vi ligge langt fremme i den teknologiske utviklingen. NATO-medlemskapet forplikter også Norge til å ha et så sterkt forsvar at vi kan forsvare oss selv inntil allierte forsterkninger kommer.

Derfor er modernisering viktig, og Forsvaret satser på kvalitet. Slik når vi et nivå som skremmer eventuelle fiender fra å angripe eller true Norge. 

Våre nye F-35 kampfly skal sørge for at Norge har kontroll på eget luftrom og kan bistå NATO med svært krevende luftoperasjoner. Kampflyet kan angripe mål i luften og til sjøs, og de kan drive elektronisk krigføring og operere nærmest uten å bli oppdaget.

Fredag 3. november kom de første F-35 kampflyene til Norge: 

 

 

fakta_675_forsvaretavnorgeogvafakta_675_forsvaretavnorgeogvahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6690https://www.youtube.com/watch?v=nF_kql3cV6Y


Norge skal også kjøpe inn nye overvåkingsfly av typen P-8 Poseidon. Flyene vil gjøre det mulig å holde kontroll over våre enorme luft- og havområder.

Nye ubåter blir en uvurderlig kapasitet til sjøs. Ubåtene er vanskelig å oppdage og binder opp store styrker hos en motpart ved en eventuell konflikt. Usynlighet og mulighet til å slå til når og hvor som helst gjør ubåtene til et formidabelt våpen.

Hæren har fått nye kampvogner av typen CV90 og skal på sikt få nye stridsvogner, artilleri og kampluftvern.

ALLIANSEN
Et medlemskap i NATO innebærer både rettigheter og plikter: Medlemskapet vårt i NATO øker terskelen for å true eller utøve press mot Norge. Til gjengjeld må også Norge bidra dersom et annet medlemsland blir angrepet på en måte som gjør at alliansen må gripe inn. 

Dette refereres ofte til som NATOs viktigste prinsipp: Artikkel 5 – Én for alle, alle for én.

NATO-forpliktelsen har vært fundamentet i norsk sikkerhetspolitikk siden 1949. Norge skal sammen med våre allierte kunne garantere for felles trygghet og sikkerhet i årene som kommer.


TRENER SAMMEN
Som en del av alliansesamarbeidet i NATO har allierte styrker i mange tiår trent og deltatt på øvelser i Norge.

Det er viktig at våre allierte kjenner norske forhold godt, om det skulle oppstå en situasjon som krever det. God trening under arktiske forhold handler også om troverdigheten til den militære kapasiteten i alliansen.

NATO-allierte er derfor ofte på øvelser og trening i Norge. Slik opprettholder vi det gode samarbeidet og sørger for at styrker fra ulike nasjoner virker sammen om det skulle komme en krise eller konflikt.

Se hvordan Hærens Javelin-tropperer opererer dypt inne i norsk vidde, fjell og skog: 

 

 

fakta_675_forsvaretavnorgeogvafakta_675_forsvaretavnorgeogvahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6709https://www.youtube.com/watch?v=LJby2sAXOW4&list=PLNQTrknGXZBoLVGfYsUeT2qf1ZgzFhIMW&index=1


TOTALFORSVARET
Norges totalforsvar er langt mer enn militære styrker. Store deler av sivilsamfunnet kan også bli berørt i krise eller krig.

Samfunnets ressurser må kunne støtte Forsvaret i en krisesituasjon slik at vi kan bruke ressursene der de er.


Totalforsvaret bygger på prinsippet om gjensidig sivil-militær støtte og samarbeid – fra fred via sikkerhetspolitisk krise og til væpnet konflikt. Totalforsvarskonseptet omfatter derfor både militær støtte til sivilsamfunnet og sivil støtte til Forsvaret. Totalforsvaret skal iverksettes ved utfordringer mot samfunnssikkerheten eller statssikkerheten. Konseptet ble til under den kalde krigen basert på erfaringene fra andre verdenskrig.

 

 

fakta_675_forsvaretavnorgeogvaverdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaver/oppgaver/media/PubImages/hovedvisuell_logo.jpgForsvarets oppgaverLes mer om hvordan Forsvaret løser sine ulike oppgaver for Norge, i inn- og utland.fakta_675_forsvaretavnorgeogvahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2973


Copyright bilder/video: Forsvaret, Kripos, UNCHR og NATO.

Publisert 11. desember 2017 09:36.. Sist oppdatert 21. desember 2017 11:21.