verdtaforsvare_30_forsvaretsnioppdragverdtaforsvare_30_forsvaretsnioppdraghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=13412/media/PubImages/utlysning_sjoq.jpg

Forsvarets ni oppdrag

Forsvaret skal ikke bare verne Norge mot angrep utenfra. Politikerne har bedt Forsvaret løse ni oppdrag på vegne av samfunnet.
​​​​​​​​​​​Forsvaret er det sentrale tryggings- og forsvarspolitiske virkemiddelet til norske styresmakter. Forsvaret skal trygge Norges suv​erenitet og norske rettigheter og samtidig sikre Norge handlefrihet mot militært og annet press.

Med hjelp fra de samlede ressursene i forsvarssektoren og innenfor rammene av NATOs kollektive forsvar, skal Forsvaret kunne løse oppgavene som norske styresmakter har vedtatt. Oppgavene er et resultat av politikernes prioriteringer og tryggings- og forsvarspolitiske mål.

Forsvarets ni oppgaver (fra prop 151):

​​​​​​
  1. Sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar
  2. Forsvare Norge og allierte mot alvorlige trusler, anslag og angrep, innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar
  3. Avverge og håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser med nasjonale ressurser, herunder legge til rette for alliert engasjement
  4. Sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag gjennom overvåking og etterretning
  5. Hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter
  6. Ivareta myndighetsutøvelse på avgrensede områder
  7. Delta i flernasjonal krisehåndtering, herunder fredsoperasjoner
  8. Bidra til internasjonalt samarbeid på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området
  9. Bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver

 Les mer om

 

 

verdtaforsvare_30_forsvaretsnioppdragverdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaver/oppgaver/media/PubImages/hovedvisuell_logo.jpgForsvarets oppgaverLes om hvordan Forsvaret løser sine ulike oppgaver for Norge, i inn- og utland.verdtaforsvare_30_forsvaretsnioppdraghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4677


Publisert 21. desember 2014 15:36.. Sist oppdatert 12. april 2018 13:38.