Forsvarets verdiar

Forsvaret forvaltar store verdiar og har 17 000 tilsette. Å ta samfunnsansvar og dyrke fram gode haldningar og etisk medvit er difor eit viktig satsingsområde i Forsvaret.

 

 

Forsvarets verdigrunnlag<img alt="" src="/media/PubImages/20140923th_%208976.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets verdigrunnlaghttp://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/forsvarets-verdigrunnlag
Miljø og helse<img alt="" src="/media/PubImages/Grensevakten10001.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Miljø og helse​Godt miljø handlar både om natur og enkeltmenneske. http://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/miljø-og-helse
Mangfald<img alt="" src="/media/PubImages/109.JPG" style="BORDER:0px solid;" />MangfaldMangfald er ein styrke for Forsvaret. Derfor er det eit mål å få fleire kvinner i Forsvaret og fleire med ulik tru og kulturell tilhøyrsel. http://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/mangfald
Verdiar og haldningar<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_5002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Verdiar og haldningarRespekt, ansvar og mot er kjerneverdiane i Forsvaret. Det inneber eit stort ansvar for alle som ber den norske uniforma. http://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/verdiar-og-haldningar