Forsvarets verdiar

Forsvaret forvaltar store verdiar og har 17 000 tilsette. Å ta samfunnsansvar og dyrke fram gode haldningar og etisk medvit er difor eit viktig satsingsområde i Forsvaret.

 

 

Forsvarets verdigrunnlag<img alt="" src="/media/PubImages/20140923th_%208976.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets verdigrunnlaghttp://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/forsvarets-verdigrunnlag