Forsvarets verdier

Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

Vil du varsle om kritikkverdige forhold? Klikk her.

I Forsvaret kan vi møte situasjoner som kan kreve svært tøffe avgjørelser på kort tid. Da må våre verdier utgjøre grunnmuren i vårt beslutningsgrunnlag.

Derfor jobber vi med å bevisstgjøre alle våre ledere, ansatte og soldater om hva verdiene våre innebærer i praksis. Det er de etiske dilemmaene vi kan bli stilt overfor, både i hverdagen og i de mest krevende situasjonene, i både inn- og utland. 

Å forstå verdiene og å etterleve de er et ansvar som starter med våre ledere, men som gjelder oss alle. 


Respekt

I Forsvaret skal vi respektere kollegaer, medsoldater, sjefer og underordnede. Vi skal vise det i måten vi er på, behandler hverandre og snakker til hverandre, uavhengig av kjønn, religion eller legning.

Ansvar

Ansvar innebærer å ta ansvar for seg selv, for hverandre og for helheten i Forsvaret. Du skal kunne ta ansvar i de mest krevende situasjonene, men også i hverdagen.

Ansvar

Ansvar innebærer å ta ansvar for seg selv, for hverandre og for helheten i Forsvaret. Du skal kunne ta ansvar i de mest krevende situasjonene, men også i hverdagen.

Mot

Vi skal ha mot til å vise handlekraft, initiativ og besluttsomhet til å kjempe, men også kunne vise mot til å forsvare en medsoldat når det trengs. Les mer om verdiene våre

 

 

verdtaforsvare_21_forsvaretsverdiarverdtaforsvare_53_forsvaretsverdigrunn/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/forsvarets-verdigrunnlag/media/PubImages/20140923th_%208976.jpgForsvarets verdigrunnlagverdtaforsvare_21_forsvaretsverdiarhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7402


Hvordan kan jeg varsle?

Har du eller noen du kjenner opplevd mobbing, trakassering, eller andre kritikkverdige forhold er det viktig at du sier ifra.

Som en hovedregel bør du varsle til nærmeste sjef. Om det er forhold som gjør det vanskelig, kan du kontakte Forsvaret varslingskanal.

Her kan du varsle:

  • Send e-post til: forsv.varslingskanal@mil.no 
  • Ring oss på varslingstelefonen: 800 89 666
  • Send brev: Forsvarssjefens internrevisjon, Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo.

Varslingstelefonen og e-posten er tilgjengelig og besvares i vanlig arbeidstid. 

Lurer du på mer hvilke forhold som bør varsles kan du lese mer her: 

 Les mer om varsling

 

 

verdtaforsvare_21_forsvaretsverdiarforsvaret_267_varslingskanalen/hjelp/varslingskanalen/media/PubImages/20160831MG_FLO-Kontor0003.jpgForsvarets varslingskanalOpplever du mobbing, trakassering, økonomisk utroskap eller andre kritikkverdige forhold i Forsvaret kan du melde fra om dette til Forsvarets varslingskanal. verdtaforsvare_21_forsvaretsverdiarhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7403


Publisert 14. november 2014 13:15.. Sist oppdatert 11. juli 2019 15:20.