AnsvarAnsvarhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Ansvar.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2316

​​​​​Ansvar innebærer å ta ansvar for seg selv, for hverandre og for helheten i Forsvarets virksomhet. Ansvar uttrykkes gjennom vilje til initiativ, handlekraft og standhaftighet. Dette forutsetter en indre disiplin hos den enkelte. Selvdisiplin er av avgjørende betydning for et ansvarlig handlingsmønster i vanskelige situasjoner.

Forsvarets personell skal ta ansvar for hverandre, og Forsvaret skal ta ansvar for medarbeiderne. Dette skaper tillit, både personlig og profesjonelt. Som militært personell skal vi støtte og hjelpe hverandre, og i ytterste tilfelle gi vårt liv for hverandre. Dette er et bærende element i den kollektive disiplinen og lojaliteten som er nødvendig for å fastholde og styrke samholdet i en militær organisasjon, spesielt i vanskelige situasjoner. Tillit, omsorg, lojalitet og disiplin skaper avdelingsånd. Gjennom dette utvikles en felles ansvarsbevissthet både for hverandre og for det oppdraget som skal løses i fellesskap. Vi svikter ikke hverandre eller oppdraget.

Vi har ansvar for gjennomføringen når det er politisk besluttet å bruke samfunnets militære maktmidler. I all handling skal vi være bevisste på at vi representerer Norge og norske myndigheter. Ansvaret som hviler på Forsvaret og Forsvarets personell, viser seg i lojalitet mot samfunnet, dets konstitusjon og institusjoner. Ansvaret viser seg også i hvordan man utfører ordre og oppdrag, hvordan man fremtrer, og hvordan man vurderer konsekvensene av maktanvendelsen.

Publisert 22. mai 2015 13:34.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:54.