FORSVARETS VERDIGRUNNLAGFORSVARETS VERDIGRUNNLAGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20140923th_ 8976.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2309Forsvaret forvalter store verdier og har 17 000 ansatte. Å ta samfunnsansvar og dyrke fram gode holdninger og etisk bevissthet er derfor et viktig satsingsområde i Forsvaret.

 

 

Verdier vi kan forsvare<img alt="" src="/media/PubImages/Verdier%20vi%20kan%20forsvare.jpg" width="472" style="BORDER:0px solid;MARGIN:5px 5px;" />Verdier vi kan forsvareVerdigrunnlaget er noe av det viktigste vi har i Forsvaret.http://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/verdier-vi-kan-forsvare
Legitimitet<img alt="" src="/media/PubImages/Legitimitet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />LegitimitetGrunnlaget for Forsvarets legitimitet er demokratisk politisk kontroll og en oppslutning om Forsvaret i befolkningen.​​http://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/legitimitet
Menneskeverd<img alt="" src="/media/PubImages/Menneskeverd.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Menneskeverd​​​​​Alle mennesker har en iboende verdi, uavhengig av bakgrunn, egenskaper og prestasjoner. Forsvaret skal gjenspeile samfunnets mangfold.http://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/menneskeverd
Forsvarets kjerneverdier<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarets%20kjerneverdier.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets kjerneverdier​​​​​​Forsvarets kjerneverdier respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for all virksomhet og ha sentral betydning for hver og en av oss.http://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/forsvarets-kjerneverdier
Respekt<img alt="" src="/media/PubImages/Respekt.jpg" style="BORDER:0px solid;" />RespektRespekt er ingen rettighet, men en moralsk plikt som skal komme til uttrykk i holdninger og handlinger.http://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/respekt
Ansvar<img alt="" src="/media/PubImages/Ansvar.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ansvar​​​​Ansvar innebærer å ta ansvar for seg selv, for hverandre og for helheten i Forsvarets virksomhet.http://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/ansvar
Mot<img alt="" src="/media/PubImages/Mot.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MotMot kommer til uttrykk i handlekraft, initiativ, styrke og besluttsomhet til å kjempe, til ikke å svikte og til ikke å gi opp.http://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/mot
Levendegjøring av verdigrunnlaget<img alt="" src="/media/PubImages/Levendegjøring%20av%20verdigrunnlaget.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Levendegjøring av verdigrunnlaget​​​​​​​Verdigrunnlaget omfatter alle i Forsvaret, i daglig fredsdrift så vel som i konflikt-, krise- og krigssituasjoner.http://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/levendegjøring-av-verdigrunnlaget

​​​​​​​