LegitimitetLegitimitethttp://forsvaret.no/media/PubImages/Legitimitet.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2312

​Grunnlaget for Forsvarets legitimitet er demokratisk politisk kontroll og en oppslutning om Forsvaret i befolkningen.​​

Vi bidrar selv til å bygge samfunnsmessig tillit og troverdighet gjennom:​

  • en nøye etterlevelse av de folkerettslige og øvrige rammer for maktbruk i militære operasjoner.
  • en respektfull holdning til medarbeidere i Forsvaret, herunder de vernepliktige.
  • en ansvarlig og etisk forvaltning av de betydelige ressursene vi rår over, i form av personell, materiell og økonomi.
  • god ivaretakelse av personellets sikkerhet i tjenesten.
  • et godt samarbeid med det sivile samfunn. 
Den særskilte mynd​ighetsutøvelsen som er tillagt Forsvaret, er rettslig regulert. All virksomhet skal skje innenfor gjeldende lover og regelverk. Vi har alle en plikt til å utføre ordrer som er lovlig hjemlet, men samtidig en plikt til å nekte å utføre ordrer som er rettsstridige. 
Vi skal ha en bevisst holdning til Forsvarets grunnleggende verdier, slik at vi kan handle riktig i situasjoner hvor det ikke foreligger entydige og spesifikke bestemmelser.​​
Publisert 22. mai 2015 13:34.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:54.