Levendegjøring av verdigrunnlagetLevendegjøring av verdigrunnlagethttp://forsvaret.no/media/PubImages/Levendegjøring av verdigrunnlaget.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2318

​​​​​​​​Verdigrunnlaget omfatter alle i Forsvaret, i daglig fredsdrift så vel som i konflikt-, krise- og krigssituasjoner. Forsvarets bærende verdier og kjerneverdiene representerer varige verdier som er gyldige utover virksomhetsstyring på kort og lenger sikt, og som skal komme til uttrykk i de øvrige styrings- dokumentene.

Verdigrunnlaget skal internaliseres og gjøres levende gjennom refleksjon og diskusjon om hvordan det treffer hver og en av oss, og hvordan det skal påvirke våre valg, vår atferd og vår profesjonskultur i alt vi gjør. Ledere i Forsvaret har en særskilt funksjon som rollemodeller og viktige kulturbærere. Spesielt i vanskelige og krevende situasjoner, som også kan være preget av fare, press og stress, er det viktig at ledere går foran med et samlende og tydelig lederskap.

Gjennom en kollektiv innsats skal vi basere Forsvarets virksomhet på menneskeverdet og legitimiteten vi har i samfunnet. Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal prege oss, og bidra til å skape en identitet og en profesjonskultur vi kan være stolte av!

Publisert 22. mai 2015 13:34.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:54.