MotMothttp://forsvaret.no/media/PubImages/Mot.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2317

​​​​​​​​​​​Militære operasjoner er uløselig forbundet med fare for eget og andres liv. Å sette hensynet til eget liv og egen velferd til side for å gjennomføre oppdraget, krever derfor både fysisk og moralsk mot. Mot er den moralske og fysiske styrken til å handle riktig og relevant både i den daglige tjenesten og i strid. Mot er også evnen til å motstå press fra følelser som frykt og hat, og å våge å si i fra dersom en handling strider mot det som er rett, også når vi stilles overfor krevende valg.

Mot forutsetter dømmekraft. Mot uten dømmekraft fører enten til dumdristighet eller overmot. Dømmekraft er sammensatt av samvittighet, selvinnsikt og ydmykhet. Vi må være moralsk reflekterte og forstå konsekvensen av våre handlinger for å kunne leve med oss selv. Dette krever at vi kjenner egen kapasitet og egne begrensninger.

Mot kommer til uttrykk i handlekraft, initiativ, styrke og besluttsomhet til å kjempe, til ikke å svikte og til ikke å gi opp. Vi må se muligheter, utvise selvstendighet og samtidig samarbeide for å finne gode løsninger. Gjennom trening utvikles både faglig dyktighet og fysisk og psykisk styrke til å tåle påkjenninger. ​

Publisert 22. mai 2015 13:34.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:54.