Verdier vi kan forsvareVerdier vi kan forsvarehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Verdier vi kan forsvare.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2311

​​​​​​​​​​Verdigrunnlaget du nå leser, er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Det gir oss den legitimiteten vi er helt avhengige av for å kunne leve i best mulig samspill med det øvrige samfunnet og samtidig kunne rekruttere de riktige menneskene.

Forsvarets verdigrunnlag er derfor tuftet på viktige dyder i det norske samfunnet. Vi er underlagt demokratisk politisk kontroll, vi følger Folkeretten og vi etterlever alle andre rammer for maktbruk i militære operasjoner. Vi respekterer hverandre og omgivelsene, vi forvalter de betydelige ressursene samfunnet har gitt oss på best mulig vis og vi sørger for sikkerheten både til landet og til eget personell. Aller viktigst er imidlertid å erkjenne andres og eget menneskeverd, og at det er jobben vår å beskytte den enkeltes liv, frihet og sikkerhet.

Samtidig er det slik at Forsvarets personell ofte blir satt i situasjoner som kan kreve svært tøffe avgjørelser på svært kort tid. Da må våre verdier utgjøre grunnmuren i vårt beslutnings- grunnlag. Derfor jobber Forsvaret systematisk med å bevisstgjøre oss alle på verdigrunnlaget og de etiske dilemmaene vi kan bli stilt overfor. Som individer og ledere må vi etterleve verdiene i praksis og mestre de dilemma som vi møter. HEL (holdninger, etikk og ledelse) er et program for trening og bevisstgjøring av oss alle.

Haakon Bruun-Hanssen
Forsvarssjef

Publisert 22. mai 2015 13:34.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:54.