fakta_679_internasjonaltsamarbfakta_679_internasjonaltsamarbhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6765https://www.youtube.com/watch?v=QLUiPjbaogg

Internasjonalt samarbeid

Ved å bidra til fred og stabilitet ute, bidrar vi til fred og stabilitet hjemme. En av Forsvarets oppgaver er derfor å delta i krisehåndtering og fredsstøttende operasjoner sammen med FN, NATO og andre partnere.

​Medlemskapet i NATO og FN forplikter Norge til å stille opp internasjonalt og ta vår del av fellesansvaret for å skape fred og sikkerhet i verden.

Norge har lang tradisjon for å bidra internasjonalt. Siden andre verdenskrig har over 100 000 norske kvinner og menn deltatt i internasjonale operasjoner. Når vi bidrar i internasjonalt samarbeid, bygger vi samtidig opp under FNs og NATOs troverdighet og relevans.


Det er den norske regjeringen og Stortinget som avgjør om Norge skal delta i internasjonale operasjoner. De siste årene har Norge deltatt i en rekke operasjoner. Les om noen av dem under.

Afghanistan
Norge har bidratt i Afghanistan siden 2002, og omtrent 9000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i landet. Hovedmålet med operasjonen var å styrte Taliban-regimet som hadde tette bånd til terrorgruppen al-Qaida. De siste årene har operasjonen endret seg, og Norge deltar nå i operasjonen Resolute Support Mission. Denne består ikke av kampstyrker, men konsentrerer seg om trening, rådgivning og assistanse til afghanske sikkerhetsstyrker. Forsvaret stiller med spesialsoldater i Resolute Support Mission.

Hør Christian fortelle om sin dramatiske tjeneste i Afghanistan.

 

 

fakta_679_internasjonaltsamarbfakta_679_internasjonaltsamarbhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6766https://www.youtube.com/watch?v=QLG16HjynrY&list=PLNQTrknGXZBoLVGfYsUeT2qf1ZgzFhIMW&index=5


Mali
Norge støttet FN-operasjonen i Mali ved å opprette basen Camp Bifrost og stille med et C-130 Hercules transportfly. I nesten hele 2016 fraktet flyet viktige forsyninger rundt i Mali. I desember 2016 returnerte transportflyet til Norge, men Forsvaret drifter fremdeles Camp Bifrost. Samtidig går selve flybidraget på rundgang mellom en håndfull nasjoner.

Baltikum
Under NATO-toppmøtet i Warszawa i juli 2016 besluttet alliansen å forsterke sitt militære nærvær i Baltikum og Polen. Tilstedeværelsen er et defensivt tiltak som skal vise alliansens vilje til kollektivt forsvar. Enhanced Forward Presence består av fire multinasjonale bataljonsstridsgrupper som holder til i Latvia, Litauen, Estland og Polen. Det norske bidraget inngår i en tyskledet multinasjonal bataljon i Litauen, hvor også Nederland og Belgia deltar. Bidraget går på rotasjon mellom alliansens medlemsland.

Irak
Norge deltar i den internasjonale koalisjonen Operation Inherent Resolve. Koalisjonen skal bekjempe terrororganisasjonen ISIL i Irak og Syria. De norske styrkene skal trene, gi råd og veilede irakiske sikkerhetsstyrker.Georgia
Høsten 2014 ble NATO og Georgia enige om å etablere det militære treningssenteret Joint Training and Evaluation Center i Tbilisi i Georgia. Norge var en drivkraft i etableringen av senteret som åpnet dørene sommeren 2015. Konseptet er et «train the trainer»-konsept: De utenlandske instruktørene veileder og underviser georgiske kompanisjefer, som så fører kunnskapen videre til sine soldater. Målet er å øke kompetansen til Georgias forsvar og knytte landet tettere til NATO.

På sjøen
Norge deltar i en av NATOs stående maritime fregattstyrker, Standing NATO Maritime Group 1. I 2017 har Norge ledet denne styrken som er en del av NATOs Response Force, alliansens viktigste verktøy for rask innsats når kriser eller situasjoner oppstår et sted i verden. NATOs maritime styrker består av to fregatt- og destroyerstyrker samt to stående minerydderstyrker.

I luften
NATO Air Policing er et felles oppdrag for å sikre alliansens integritet og luftrom, og alle NATO-land bidrar til denne typen oppdrag. Norge har ved flere anledninger stilt med kampfly, både over Baltikum og på Island. Oppdragene roterer mellom medlemslandene i NATO-alliansen.

Mari var en av de første FN-observatørene som fikk komme inn i Syria. Hør historien hennes her.

 

 

fakta_679_internasjonaltsamarbfakta_679_internasjonaltsamarbhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6773https://www.youtube.com/watch?v=cLiyX4r1ZbE&list=PLNQTrknGXZBoLVGfYsUeT2qf1ZgzFhIMW&index=6


 

 

fakta_679_internasjonaltsamarbverdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaver/oppgaver/media/PubImages/hovedvisuell_logo.jpgForsvarets oppgaverLes mer om hvordan Forsvaret løser sine oppdrag for Norge, i inn- og utland.fakta_679_internasjonaltsamarbhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2988


Copyright bilder/video: Forsvaret, Kripos, UNCHR og NATO.

Publisert 11. desember 2017 09:36.. Sist oppdatert 21. desember 2017 11:25.