Organisasjon

Forsvarets organisasjo​n består av 15 driftsenheter med ulike arbeidsoppgaver.
Forsvarssjefen
Sjef Militær­misjonen Brussel

Ketil Olsen

Viseadmiral Sjef for Militærmisjonen i Brussel CV
Sjef Forsvars­staben

Erik Gustav­son

Generalløytnant Sjef for Forsvarsstaben CV
Forsvarets drifts­enheter
Forsvars­staben

Rune Jakobsen

Generalløytnant Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter CV

Morten Haga Lunde

Generalløytnant Sjef for Etterretnings-tjenesten CV

Odin Johannessen

Generalmajor Sjef for Hæren CV

Lars Saunes

Kontreadmiral Sjef for Sjøforsvaret CV

Tonje Skinnarland

Generalmajor Sjef for Luftforsvaret CV

Tor Rune Raabye

Generalmajor Sjef for Heimevernet CV

Petter Jansen

Adm. direktør Sjef for Forsvarets logistikk­organisasjon CV

Nils Johan Holte

Kontreadmiral Sjef for Forsvarets spesialstyrker CV

Jan Sommerfelt-Pettersen

Kontreadmiral Sjef for Forsvarets sanitet CV

Louise Kathrine Dedichen

Kontreadmiral Sjef for Forsvarets høgskole CV

Jan Erik Thoresen

Brigader Sjef for Forsvarets personell- og vernepliktssenter CV

Ole-Asbjørn Fauske

Brigader Sjef for Forsvarets fellestjenester CV

Arild Dregelid

Brigader Sjef for LOS-programmet CV

Inge Kampenes

Generalmajor Sjef for Cyberforsvaret CV

Elisabeth Natvig

Kontreadmiral Sjef for planavdelingen

Aril Brandvik

Brigader Sjef for styringsavdelingen

Yngve Odlo

Generalmajor Sjef for operasjonsavdelingen CV

Tom Simonsen

Direktør Sjef for personellavdelingen CV

Rolf Erik Bjerk

Generalmajor Sjef for økonomiavdelingen CV

 Forsvarets organisasjon

 

 

Forsvarsstaben<img alt="" src="/media/PubImages/Sjefsskifte_FST5of9.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ForsvarsstabenForsvarsstaben er Forsvarets etatsleiing. Hovudoppgåva til staben er å støtte forsvarssjefen i den daglege drifta av Forsvaret. http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/ledelse/Forsvarsstaben
Forsvarets operative hovedkvarter<img alt="" src="/media/PubImages/Joc%20ny%20redigert.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets operative hovedkvarterForsvarets operative hovudkvarter vernar norske interesser ved å planleggje og utføre norske militære operasjonar heime og i utlandet.http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/ledelse/Forsvarets-operative-hovedkvarter
Etterretningstjenesten<img alt="" src="/media/PubImages/Lutvann.jpg" style="BORDER:0px solid;" />EtterretningstjenestenEtterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste.http://forsvaret.no/organisasjon/etterretningstjenesten
Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/2%20stk%20leopard-2%20stridsvogner%20på%20setermoen%20skytefelt%20under%20cold%20response%202014.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HærenIkke noe forsvar kan greie seg uten styrker på bakken. I Norge er det Hæren som er den viktigste forsvarsgrenen for å beholde suvereniteten over norske landområder. Oppgavene er mange også i fredstid.http://forsvaret.no/organisasjon/hæren
Sjøforsvaret<img alt="KNM Skjold er en korvett i MTB-klassen." src="/media/PubImages/KNM%20Skjold.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SjøforsvaretFå land har en like stor handelsflåte eller like store ressurser i havet. Sjøforsvaret spiller en nøkkelrolle i å ivareta norsk suverenitet, og har i tillegg fått et spesielt ansvar for å kontrollere fiskeri og annen ressursutnyttelse.http://forsvaret.no/organisasjon/sjøforsvaret
Luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/f16hopen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />LuftforsvaretDet er konstant aktivitet over landet vårt. Det er Luftforsvarets oppgave å overvåke og hevde suverenitet i norsk lufttom.http://forsvaret.no/organisasjon/luftforsvaret
Heimevernet<img alt="" src="/media/PubImages/SHV_KYP_Bundle_Brendefur140513_01.JPG" style="BORDER:0px solid;" />HeimevernetHeimevernet (HV) utgjør i dag summen av utdanning i Forsvaret. Hvert år overføres 4 500 soldater til beredskapsorganisasjonen vår.http://forsvaret.no/organisasjon/heimevernet
Cyberforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/A027_C027_0206YQ.0001125.jpg" style="BORDER:0px solid;" />CyberforsvaretCyberforsvaret er en militær organisasjon som drifter, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk, og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.http://forsvaret.no/organisasjon/cyberforsvaret
Forsvarets logistikkorganisasjon<img alt="" src="/media/PubImages/osh_jointviking_globec17-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets logistikkorganisasjonForsvarets logistikkorganisasjon (FLO) fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk – det gir Forsvaret raskere reaksjonsevne, høyere beredskap og lengre utholdenhet. http://forsvaret.no/organisasjon/forsvarets-logistikkorganisasjon
Forsvarets spesialstyrker<img alt="" src="/media/PubImages/tkfskC8391.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets spesialstyrkerForsvarets spesialstyrker er én felles stab med ansvar for overordnet ledelse og videreutvikling av Forsvarets to spesialavdelinger, Forsvarets spesialkommando (FSK) og Marinejegerkommandoen (MJK). http://forsvaret.no/organisasjon/forsvarets-spesialstyrker
Forsvarets sanitet<img alt="" src="/media/PubImages/20130313_PTM_015.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets sanitetForsvarets sanitet utvikler og vedlikeholder en fullverdig sanitets- og veterinærtjeneste i fred, krise og krig, både nasjonalt og internasjonalt. http://forsvaret.no/organisasjon/forsvarets-sanitet
Forsvarets fellestjenester<img alt="" src="/media/PubImages/Akershus-festning.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets fellestjenesterhttp://forsvaret.no/organisasjon/forsvarets-fellestjenester
Forsvarets høgskole<img alt="" src="/media/PubImages/20110923th_%20071.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets høgskoleForsvarets høgskole tilbyr den høyeste fagmilitære utdanningen i Norge og har et overordnet faglig ansvar for akkreditert og profesjonsrettet utdanning i Forsvaret.​http://forsvaret.no/organisasjon/forsvarets-høgskole