CyberforsvaretCyberforsvarethttp://forsvaret.no/media/PubImages/A027_C027_0206YQ.0001125.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=593Cyberforsvaret er en militær organisasjon som drifter, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk, og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.Cyberforsvaret er en militær organisasjon som drifter, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk, og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

​​​Datanettverksforsvar og ivaretakelse av IKT- og ledelsessystemer er en viktig og prioritert oppgave for Forsvaret i fremtiden. Forsvaret er en spisskompetanseaktør og har lenge vært ledende innenfor utviklingen på dette området, det skal Forsvaret også være i fremtiden.

Forsvaret erkjenner at mennesker med kunnskap og kompetanse er nøkkelen til å løse utfordringene som man vil stå overfor i fremtiden. Cyberforsvaret er derfor løpende på jakt etter dyktige medarbeidere med relevant kunnskap og kompetanse.

Cyberforsvarets oppgaver

  • Produsere spisskompetanse i form av militære dataingeniører og ledere.
  • Støtte den teknologiske utviklingen av Forsvaret, og implementerer ny teknologi og nye konsepter innenfor sikre operative rammer.
  • Lede utviklingen av nettverksbasert forsvar (NbF) og konseptutviklings- og eksperimenteringsaktivitet i Forsvaret.
  • Leverandør av tjenester, IKT, Kommando- og kontrollsystemer og kommunikasjonssystemer til Forsvarets avdelinger i inn- og utland.

Avdelinger

CYFOR CKT utvikler og etablerer informasjonssystemene Forsvaret trenger for å kommunisere og ha kontroll med sine styrker i et operasjonsområde. Forsvarets forsterkede innretning mot operasjoner innenfor en fellesoperativ ramme, og behov for kommando- og kontrollsystemer som virker på tvers av forsvarsgrenene er fokusområder for avdelingen.

CYFOR CTO er en militær organisasjon for fremtiden. Avdelingens fremste oppgaver er tjenesteleveranser, drift og forsvar av Forsvarets IKT-systemer, samt å levere sensor- og radardata til operative miljøer. Avdelingen er dessuten ansvarlig for teknisk drift og videreutvikling av Forsvarets integrerte forvaltningssystem (FIF). Avdelingen bidrar til samfunnssikkerhet gjennom overvåking og informasjonsinnhenting, og ved å levere infrastruktur og virksomhetskritiske tjenester til sentrale deler av statsforvaltningen.

Viktige aktører i Cyberkrigen

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) varsler og håndterer dataangrep mot Norge og har nasjonal oversikt over hva som skjer. Nasjonal sikkerhetsmyndighets rolle er koordinerende, men også dels utøvende. Cyberforsvaret sørger for at militære systemer er trygge og bistår med sin unike kompetanse hvis sivile myndigheter ber om hjelp. Etterretningstjenestens ansvar er å forebygge og holde oversikt over trusler fra utlandet, mens politiet– spesielt PST og Kripos –  for innenlandske trusler og for å etterforske cyberkriminalitet.

 Utdanning