EtterretningstjenestenEtterretningstjenestenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Etterretningstjenesten.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4605Etterretningstjenesten er Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste.

Etterretningstjenesten

Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​hvem er Etterretningstjenesten, og hva gjør vi?

Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider etter overordnede politiske prioriteringer. Tjenesten har i dag tre hovedoppgaver:

  1. Den første er å understøtte norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold. Nordområdene står fortsatt i en særstilling for tjenesten. Den internasjonale utviklingen, endringer i trusselbildet, og Norges engasjement en rekke steder i verden har utvidet Etterretningstjenestens arbeidsområder.
  2. Tjenestens andre hovedoppgave er å fremskaffe informasjon og varsle om forhold som kan true Norge og norske interesser. Denne oppgaven blir stadig mer krevende. Forsvaret deltar i internasjonale operasjoner, og store norske selskaper opererer på alle kontinenter. Internasjonal terrorisme og trusler i det digitale rom er grenseoverskridende. Disse truslene endres raskt, kan befinne seg langt borte og samtidig true norske interesser hjemme og ute.
  3. Sist, men ikke minst, skal Etterretningstjenesten støtte Forsvarets operasjoner hjemme og ute.

hvor er vi?

Hovedkvarteret
Hvor: Lutvann i Oslo
Hva: Ledelse, administrasjon, bearbeiding, analyse og rapportering.
Når: Grunnsteinen lagt i 1994, bygget sto klart i 1998.

Forsvarets stasjon Fauske
Hvor: Veten i Fauske, Nordland fylke
Hva: Stasjonen samler inn og analyserer informasjon fra utvalgte satellitter i verdensrommet.
Når: Etablert i 1952. Besto fra 1965 til 1995 av to stasjoner. I dag er bare én stasjon operativ

Forsvarets stasjon Andøya
Hvor: Andenes, Nordland fylke
Hva: Stasjonen samler inn, analyserer og rapporterer maritim aktivitet i nord-områdene.  Stasjonen samarbeider tett med 333-skvadronens maritime overvåkningsfly.
Når: etablert i 1974

Forsvarets stasjon Vardø
Hvor: Vårberget, Vardø
Hva: Stasjonens fremste oppgave er å operere Globus radarene som kartlegger bevegelser i luftrommet over Barentshavet og våre øvrige interesseområder i nord. Radarene samler også inn informasjon om aktivitet i verdensrommet.
Når: Aktivitet på stasjonen siden 1950-tallet.

Forsvarets stasjon Varanger
Hvor: Thomaselv i Vadsø, Finnmark
Hva: Forsvarets stasjon Varanger er en lytte- og peilestasjon. Stasjonen har også ansvar for et administrasjons- og støtteelement på Høybuktmoen og en innsamlingsenhet på Viksjøfjell, begge i Sør-Varanger kommune.
Når: Stasjonen i Vadsø etablert i 1951. Aktivitet i Sør-Varanger fra 1947.

Forsvarets stasjon Ringerike
Hvor: Eggemoen, Ringerike
Hva: Forsvarets stasjon Ringerike driver innsamling mot utvalgte satellitter i verdensrommet.
Når: Stasjonen ble etablert i år 2000 og var ubemannet frem til 2005.

 

 

LutvannLutvannhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Lutvann.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4613Etterretningstjenestens hovedkvarter på Lutvann i Oslo
FauskeFauskehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Fauske.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4604Forsvarets stasjon Fauske
VardøVardøhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Vardø.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4607Forsvarets stasjon Vardø
VadsøVadsøhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Vadsø.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4606Forsvarets stasjon Varanger
ViksjøfjellViksjøfjellhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Viksjøfjell.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4596Forsvarets stasjon Varanger (Viksjøfjell)
RingerikeRingerikehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Ringerike.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4602Forsvarets stasjon Ringerike

Etterretningstjenestens våpenskole er lokalisert i Lutvann leir ved Østmarka i Oslo. Skolen tilbyr språk- og etterretningsutdanning.

Jobb i Etterretningstjenesten

I Etterretningstjenestens​ jobbportal kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende elektronisk. 

Vi oppfordrer deg til å gi utfyllende informasjon i søknaden. Attester og vitnemål legges ved i søknaden. Attester og vitnemål som ikke kan sendes elektronisk, merkes med stillingens referansenummer og sen​des til: 

Etterretningstjenesten
Postboks 193 Alnabru bedriftssenter
0614 Oslo 

Innsendte attester og vitnemål returneres ikke. ​​