Renhold for forsvarssektoren

Renholdseneheten i Forsvarets logistikkorganisasjon forvalter avtalen mellom Forsvarssektoren og ISS.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forsvaret har på vegne av Forsvarssektoren inngått en avtale om renholdstjenester med ISS Facility Services. På grunn av ulike samhandlingsavtaler og krav til sikkerhet er Renholdseneheten i FLO (REN) satt til å forvalte avtalen mellom Forsvarssektoren og ISS.

Hensikten med regelmessig renhold er å kunne ivareta et godt innemiljø og trivsel for brukerne. Videre er det et formål å vedlikeholde og forebygge verdiforringelse på grunn av bruksslitasje. 
Arbeidstaker har krav på et godt inne miljø.

Renholdsenheten​ er Forsvarssektorens kontaktpunkt for nye bestillinger og sikkerhetsklareringer. ISS er leverandør for renhold i forsvarssektoren. ​

 Før renhold

 

 

BestillingBestillingBestillinger av renholdstjenester i Forsvarssektoren skjer i følgende rekkefølge:<br><br><ol><li>En samhandlingsavtale opprettes mellom kunde og REN (Renholdsenheten). Den beskriver bl.a. konkret hva renholdere skal rengjøre, og frekvens.<br></li><li>Kunden sender bestilling til ISS, iht. samhandlingsavtalen med REN.<br></li><li>ISS fakturerer kunden.<br></li></ol>
AnsvarAnsvar​For at renholder skal kunne gjøre jobben sin, må alt være «KTV» (klar til vask). Dette innebærer en ansvarsfordeling: <br> <br> <ul><li>Kunde sørger for at området som skal renholdes er ryddig og tilgjengelig (ulåst/renholder får nøkkel). Kunde skal også sørge for autorisasjon til renholder, altså tillatelse til å være i det relevante militære område. </li><li>Renholder jobber (kun) iht. avtale.<br></li><li>FLO skal klarere renholderne.​<br></li></ul>
Ekstraordinært renholdEkstraordinært renholdHvis kunden ønsker å endre sin avtale med REN, følges samme prosedyre som beskrevet under «BESTILLING». Bestillinger som overgår 200 000 NOK krever godkjenning fra REN.


 Under renhold

 

 

ObjektgruppeObjektgruppeDet renholder skal renholde, omtales som «objektgruppe». Objektgruppene defineres ved hjelp av standarden «NS-INSTA 800» (se «MER INFO»), og avtales mellom kunden og REN (se «BESTILLING»).
UrenhetssamlingUrenhetssamlingVi bruker følgende målenhet for mengde urenheter:<br><ul><li>Urenhetssamling – måles i områder på 0,5 x 0,5 meter (0,25m<sup>2</sup>).<br></li></ul>
UrenhetstyperUrenhetstyperUrenheter defineres med følgende typer:<br><ol><li>Avfall – urenheter som kan plukkes opp (f.eks. papirbiter, blader, osv.)<br></li><li>Løs smuss – mindre partikler som ikke så lett virvles opp. (f.eks. sand, hår, insekter, osv.).<br></li><li>Støv – fine, mindre partikler.<br></li><li>Flekker – tørr, fastsettende eller våt urenhet. (f.eks. kaffe, skjolder, osv.).<br></li><li>Flatesmuss – tørr, fastsettende eller våt. (På et ikke-avgrenset område: f.eks. fettfilm eller kalkbelegg).<br></li></ol>


 Etter renhold

 

 

Inspeksjon og stikkprøverInspeksjon og stikkprøverISS vil foreta en inspeksjon minst fire​ ganger hvert år, for å verifisere at renholdsarbeidet blir riktig utført etter avtalen. I tillegg kan REN ta stikkprøver ved behov eller klager.
Henvendelser og klagerHenvendelser og klagerAlle kundenes henvendelser skal gå direkte gjennom REN. Postboksen <a href="mailto:florenhold@mil.no">florenhold​​@mil.no</a> er opprettet for dette formålet. Ved klager er det viktig at disse skjer med kunnskap om Samhandlingsavtalen, Renholdsbestemmelsen og urenhetsklassifiseringen.<br><br>Skjema for henvendelser og klager kan du <a href="/fakta_/ForsvaretDocuments/Skjema_for_henvendelser_eller_klager.xls">laste ned her. ​</a> 
Mer informasjonMer informasjonRENs samhandlingsavtale med Forsvarssektoren tar utgangspunkt i følgende dokumenter:<br><ul><li>​NS-INSTA 800: En nasjonal standard som definerer og konkretiserer renhold, og refereres til i avtalene.<br></li><li>RENHOLDSBESTEMMELSEN: Et direktiv og bestemmelser om renholds- tjenester i forsvarssektoren.<br></li></ul> Disse dokumentene og mer finnes også på Renholdsenhetens (REN) sine intranettsider.

Publisert 15. april 2016 14:25.. Sist oppdatert 17. februar 2017 09:06.