Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide skal seile med Ula-klasse båt KNM Utvær fra 19-20. mai. Besøket har til hensikt å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av en moderne og operativ ubåtkapasitet.Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide skal seile med Ula-klasse båt KNM Utvær fra 19-20. mai. Besøket har til hensikt å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av en moderne og operativ ubåtkapasitet.http://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_8490.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4366Foto: Petter Brenni Gulbrandsen

Om ny etat i forsvarssektoren

​I april 2015 besluttet regjeringen at materiellinvestering og materiellforvaltning i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) skal overføres til en ny etat: Forsvarsmateriell.
​​​Den nye etaten blir underlagt Forsvarsdepartementet, og får som hovedoppgaver å planlegge, anskaffe og forvalte og materiell til Forsvaret og andre etater under Forsvarsdepartementet. Forsvarsmateriell opprettes formelt 1. januar 2016 og skal ledes av en sivil direktør.

Forsvarssjefen anbefaler i sitt fagmilitære råd en fortsatt betydelig modernisering av Forsvaret. I årene som kommer, venter mange viktige og teknologitunge prosjekter, og samspillet mellom Forsvarsmateriell og Forsvaret samt øvrige etater må være nært og godt. 

Fungerende og relevant materiell er avgjørende for Forsvarets operative evne. God kompetanseflyt mellom Forsvaret og Forsvarsmateriell blir derfor viktig for begge organisasjoner, og etaten vil fortsatt ha behov for dyktige mennesker fra Forsvaret.

​Tilsvarende vil de som vender tilbake til Forsvaret ta med seg kritisk kompetanse slik at Forsvaret kan drifte og forvalte materiellet effektivt.

Etatsledelsen lokaliseres i Militærhospitalet fra 1. januar 2016. ​

Publisert 29. oktober 2015 10:44.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:34.