Kalenderhendelse
Starttidspunkt8. mai 2017
Sluttidspunkt12. mai 2017
StedSessvollmoen (ved Gardermoen)
Type hendelseKurs

Kurs i traumatologi og krigskirurgi

Kurset i traumatologi og krigskirurgi fokuserer på teamarbeid fra og med skadested til kirurgisk behandling. Kurset holdes på Sessvollmoen 8. til 12. mai 2017 (uke 19).
​​Mål 
Kurset i traumatologi og krigskirurgi fokuserer på teamarbeid fra skadested til kirurgisk behandling:

  • Prinsippene ved hemostatisk nødkirurgi blir gjennomgått og øvet i tillegg til debridement og behandling av reelle skuddskader.
  • Anestesiologiske utfordringer i en lavressurs setting blir gjennomgått og øvet med høytrykksanestesi, lavtrykksanestesi, kirurgisk tilgang til vener, arterier og luftveier samt elektronisk trykkmåling og manometermålinger.
  • Miljømessige aspekter med relevans til arbeidssituasjon blir gjennomgått samt stridsgassinsekticid-forgiftning med profylakse og behandling.
  • Prinsipper for triage, utvelgelse til behandling og transport ved store skader blir gjennomgått og øvet.

Målgrupper
Opptakskrav
1.  Kirurger, anestesileger og leger i slike utdanningsstillinger. Anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere Bør ha mer enn to års erfaring innen spesialiteten
2. Paramedics, ambulansearbeidere, medics og annet relevant helse-/ sanitetspersonell (til førstehjelpsteamene)

Relevant sivil utdanning, erfaring og stilling

og/eller

Minimum Forsvarets nivå 3 førstehjelp og relevant tjenestestilling
 

Praktisk trening er en del av kurset

Varighet:

Antall kurstimer: 30. Tilsvarende 1 uke.

Undervisningsform:

Klasseromsundervisning, praktisk trening med markører, og med anesteserte forsøksdyr.​

Godkjenning:

Generell kirurgi: godkjennes med 30 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Anestesiologi: godkjennes med 30 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

For sykepleiere er kurset godkjent med 20 timer til klinisk spesialitet/stige.​

påmelding – Traumatologi og krigskirurgi

Påmelding åpner fra 1. januar 2017. Du må melde deg på innen 1. mars.

I skjemaet bes oppgitt utdanning av hensyn til sammensetningen av operasjonsteamene og førstehjelperteamene. Søknader som mangler utdanningens lengde, vil ikke bli prioritert. 

For alle målgrupper vil søkere som får kursplass, få svar innen to uker etter svarfrist.

Påmeldingsfrist: 1. mars 2017

Meld meg på


Kontakt for Kurs i traumatologi og krigskirurgi

Spørsmål om kurset kan rettes til krigskirurgi@mil.no

Publisert 2. september 2014 14:36.. Sist oppdatert 10. januar 2017 09:58.