Forsvarets spesialstyrkerForsvarets spesialstyrkerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkfskC8391.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12Forsvarets spesialstyrker er én felles stab med ansvar for overordnet ledelse og videreutvikling av Forsvarets to spesialavdelinger, Forsvarets spesialkommando (FSK) og Marinejegerkommandoen (MJK). Forsvarets spesialstyrker er én felles stab med ansvar for overordnet ledelse og videreutvikling av Forsvarets to spesialavdelinger, Forsvarets spesialkommando (FSK) og Marinejegerkommandoen (MJK).

​​​​​​​​​​​Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i Oslo.
 

Forsvarets spesialkommando

Forsvarets spesialkommando velger ut og utdanner fallskjermjegere, jegertropp og spesialjegere. Avdelingen kan på kort tid stille styrker til nasjonal og internasjonal krisehåndtering.
 
Forsvarets spesialkommando er en fleksibel og operativ spesialstyrke som med høy reaksjonsevne og kvalitet løser nasjonale og internasjonale oppdrag. Spesialstyrkene er i stand til å samle informasjon og gjennomføre offensive operasjoner langt inne på fiendtlig territorium. I fredstid støtter avdelingen politiet med terrorbekjempelse ved eksempelvis olje- og gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske farvann og installasjoner på land.

Marinejegerkommandoen

Forsvarets maritime spesialstyrke deltar som en integrert del av moderne krigsoperasjoner. Marinejegerkommandoen løser oppdrag som stiller særlige krav til grundig planlegging, hurtig reaksjon, høy presisjon, skjult gjennomføring, dristighet, mot og evne til å operere selvstendig.

Som regel rettes spesialoperasjoner mot mål av høy eller kritisk betydning på militærstrategisk eller operasjonelt nivå.

 Utdanning

 

 

Bli en del av spesialstyrkene<img alt="" src="/media/PubImages/20160413tk_C2500.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bli en del av spesialstyrkeneForsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.http://forsvaret.no/spesialstyrker