A007_C024_0101M9A007_C024_0101M9http://forsvaret.no/media/PubImages/sof_01.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6203
A007_C024_0101M9A007_C024_0101M9http://forsvaret.no/media/PubImages/sof_02.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6202
A007_C024_0101M9A007_C024_0101M9http://forsvaret.no/media/PubImages/sof_03.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6201
Operatører fra Forsvarets spesialkommando øver på static fallskjermhopping på Rena / Soldiers from Norwegian Army Special Operation Command practices on static parachute jumping at RenaOperatører fra Forsvarets spesialkommando øver på static fallskjermhopping på Rena / Soldiers from Norwegian Army Special Operation Command practices on static parachute jumping at Renahttp://forsvaret.no/media/PubImages/sof_04.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6199
Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando fylte 50 år lørdag 1. september 2012 / From a demonstration in connection with 50-year jubilee of Norwegian Army Special Operation Command (NORASOC)Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando fylte 50 år lørdag 1. september 2012 / From a demonstration in connection with 50-year jubilee of Norwegian Army Special Operation Command (NORASOC)http://forsvaret.no/media/PubImages/sof_05.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6200
Forsvarets spesialkommando, Marinejegerkommandoen og Beredskapstroppen trener på kontraterror i Rena leir, som en oppkjøring til øvelse Gemini 2014Forsvarets spesialkommando, Marinejegerkommandoen og Beredskapstroppen trener på kontraterror i Rena leir, som en oppkjøring til øvelse Gemini 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/sof_06.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6191

Spesialstyrkeseminar

Torsdag 2. juni 2016 inviterer Forsvarets spesialstyrker til seminar.

​Formålet med seminaret er å sette militær maktbruk relatert til spesialstyrkevirksomheten, inn i en større akademisk-, sikkerhets- og forsvarspolitisk kontekst.

Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret har en akademisk modenhet rundt militærteori og akademisk dybde. Spesialstyrkene på sin side er en fellesfunksjon som i utgangspunktet er tuftet på de tre forsvarsgrenene og således bærer på en arv fra de nevnte. Som en strategisk ressurs har spesialstyrkene sett et økende behov for å styrke og spisse egen militærteori i akademia utover arven fra forsvarsgrenene.

SOF-seminaret er således et initiativ som skal bidra til å legge til rette for kunnskapsdeling og faglig utvikling. SOF-seminaret tilrettelegger også for en fremtidig diskurs som vil bidra til å videreutvikle spesialstyrkenes intellektuelle kapital.

Erfaringer tilbake fra andre verdenskrig frem til i dag viser at spesialstyrkene gjerne gis sammensatte oppdrag konkretisert til et spesifikt målområde av kort varighet. På den andre siden ser vi i dag at spesialstyrker også kan nyttes i et langsiktig perspektiv som bidrar til langvarige effekter. Forsvarets spesialstyrker har således operert i Afghanistan som de første på bakken i 2001 og kan også være de siste militære avdelingene som trekkes ut.

Samtidig er spesialstyrkenes styrke at de på kort varsel kan bidra til strategisk effekt når politiske og militære hensyn krever diskrete metoder. Herunder en vilje til å akseptere en viss risiko som ikke er vanlig i konvensjonelle operasjoner.

Å forstå balansen mellom de to perspektivene og handlingsrommet mellom, krever først og fremst akademisk og fagmilitær involvering. Det første SOF-seminaret har til hensikt å være en katalysator for en videreutvikling av den akademiske forståelsen om spesialstyrker. Med videre å sette lys på spesialstyrkenes rolle i ivaretakelsen av våre nasjonale interesser og hvordan de bør utvikles for å møte fremtidens utfordringer.

Programmet ​​oppdateres kontinuerlig.

Publisert 20. april 2016 15:29.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:34.