HærenHærenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/2 stk leopard-2 stridsvogner på setermoen skytefelt under cold response 2014.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=32Ikke noe forsvar kan greie seg uten styrker på bakken. I Norge er det Hæren som er den viktigste forsvarsgrenen for å beholde suvereniteten over norske landområder. Oppgavene er mange også i fredstid.Ikke noe forsvar kan greie seg uten styrker på bakken. I Norge er det Hæren som er den viktigste forsvarsgrenen for å beholde suvereniteten over norske landområder. Oppgavene er mange også i fredstid.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hærens oppgaver​​​​​​


  • De fleste konflikter krever territoriell kontroll ved nærvær av soldater på bakken og her har Hæren den viktigste rollen.

  • Hæren er en garantist for at Norge kan opprettholde sine internasjonale forpliktelser overfor Nato og FN ved internasjonale operasjoner.
  • I fredstid har Hæren ansvaret for å ha minst én styrke i nasjonal beredskap til enhver tid, det vil si at styrken kan tre i aksjon på svært kort varsel. Andre faste, daglige oppgaver er å kontrollere grenseområdene mot Russland og vokte kongehuset.

Avdelingene

Brigade Nord er Hærens største og viktigste kampavdeling. Dagens brigade er moderne og kan planlegge, lede og gjennomføre målrettede operasjoner sammen med styrker fra andre forsvarsgrener og allierte.​

Grensevakten ved Garnisonen i Sør-Varanger og Hans Majestet Kongens Garde er Forsvarets fredsoperative avdelinger og løser løpende nasjonale oppdrag døgnet rundt. Grensevakten har som hovedoppgave å overvåke den 196 kilometer lange grensen mot Russland, mens Garden er kongehusets livavdeling.

Hærens våpenskole, Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte og Operasjonsstøtteavdeling har viktige støttefunksjoner for de ulike avdelingene.