Brigade Nord

Utgjør kjernen i Hæren og består av totalt åtte bataljoner og ett militærpolitikompani.

 Avdelinger i Brigade Nord

 

 

2. bataljon<img alt="" src="/media/PubImages/882095_471281846277942_35156305_o.jpg" style="BORDER:0px solid;" />2. bataljon2. bataljon er en lett infanteriavdeling og er en av Brigade Nords tre kampavdelinger. http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/Haeren/Brigade-Nord/2-bataljon
Artilleribataljonen<img alt="" src="/media/PubImages/_ABR5258001.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ArtilleribataljonenArtilleribataljonen er en kampstøtteavdeling i Brigade Nord med stor ildkraft. http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/Haeren/Brigade-Nord/Artilleribataljonen
Ingeniørbataljonen<img alt="" src="/media/PubImages/foto_ole-sverre_haugli_cbrn_mpkp_eod-7-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />IngeniørbataljonenIngeniørbataljonen er en kampstøtteavdeling som skal sørge for at Brigade Nord kommer fram, uansett hindring.http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/Haeren/Brigade-Nord/Ingenioerbataljonen
Militærpolitikompaniet<img alt="" src="/media/PubImages/20130610__PEDERTORPMATHISEN_021.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MilitærpolitikompanietMilitærpolitikompaniet har mange oppgaver som de skal løse, primært til støtte for Brigade Nord. http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/Haeren/Brigade-Nord/Militaerpolitikompaniet
Panserbataljonen<img alt="" src="/media/PubImages/cv90-pbn001.jpg" style="BORDER:0px solid;" />PanserbataljonenPanserbataljonen er en av Brigade Nords kampavdelinger og er Hærens eldste panseravdeling.http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/Haeren/Brigade-Nord/Panserbataljonen
Sambandsbataljonen<img alt="" src="/media/PubImages/sbbn-116.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SambandsbataljonenSambandsbataljonen er en kampstøtteavdeling som binder Brigade Nord sammen. http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/Haeren/Brigade-Nord/Sambandsbataljonen
Sanitetsbataljonen<img alt="" src="/media/PubImages/osh_ovelserein2_sanbn-8.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SanitetsbataljonenSanitetsbataljonen er en kampsøtteavdeling som bidrar til økt overlevelse i strid. http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/Haeren/Brigade-Nord/Sanitetsbataljonen
Stridstrenbataljonen<img alt="" src="/media/PubImages/rein1_av_tanja_aakerøy-9942.jpg" style="BORDER:0px solid;" />StridstrenbataljonenStidstrenbataljonen er en kampstøtteavdeling som gir Brigade Nord utholdenhet i strid. http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/Haeren/Brigade-Nord/Stridstrenbataljonen-CSS
Telemark bataljon<img alt="" src="/media/PubImages/tmbn_breach.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Telemark bataljon​​​Telemark bataljon er en mekanisert bataljonsstridsgruppe med rundt 470 profesjonelle fulltidssoldater inne til daglig tjeneste. http://forsvaret.no/tmbn