2. bataljon

2. bataljon er en lett infanteriavdeling og er en av Brigade Nords tre kampavdelinger.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bataljonen er lokalisert på Skjold leir i Troms og Porsangmoen leir i Finnmark. Avdelingen har rundt 200 ansatte og 500 vernepliktige soldater.

2. bataljon er en lett infanteriavdeling, som er en del av Brigade Nord. Vår rolle er å utkjempe strid til fots, støttet av tung ild fra bombekastere, ulike typer panserbekjempelsesvåpen, skarpskyttere, fly og artilleri. Bataljonen opererer sammen med andre kapasiteter i Brigade Nord, og er støttet av kapasiteter fra ingeniør, artilleri, sanitet, stridstren, militærpoliti og samband. Vi er en del av den spisse enden i Hæren og Forsvaret.

Bataljonen vektlegger realistisk trening i krevende omgivelser og under alle klimatiske forhold. Det sikrer at vi er godt forberedt og trent når bataljonen settes inn for innsats. Tjenesten er fysisk krevende og stiller høye krav til soldaten. Vi har to innrykk i året: januar og august. 

 Førstegangstjeneste i 2. bataljon

 

Publisert 3. september 2013 09:59.. Sist oppdatert 13. desember 2019 10:42.