FOA II/Rein 2: Soldat fra Sanitetsbataljonen behandler en pasient under en masseskadeøvelse i Narvik. FOA II/Rein 2: Soldier from Medic Battalion treats a patient during a mass injury exercise in Narvik.FOA II/Rein 2: Soldat fra Sanitetsbataljonen behandler en pasient under en masseskadeøvelse i Narvik. FOA II/Rein 2: Soldier from Medic Battalion treats a patient during a mass injury exercise in Narvik.http://forsvaret.no/media/PubImages/2013-osh-20.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=287En soldat fra Sanitetsbataljonen behandler en pasient under en masseskadeøvelse i Narvik. En soldat fra Sanitetsbataljonen behandler en pasient under en masseskadeøvelse i Narvik.
Sanitetsoldater på Setermoen bærer en profesjonell markør fra England med amputert bein, inn i beltevognambulansen / Medic Soldiers on Setermoen carrying a proffesional marker from England with an amputated leg into a BV206 ambulanceSanitetsoldater på Setermoen bærer en profesjonell markør fra England med amputert bein, inn i beltevognambulansen / Medic Soldiers on Setermoen carrying a proffesional marker from England with an amputated leg into a BV206 ambulancehttp://forsvaret.no/media/PubImages/osh_sanitet_setermoen9-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=784Sanitetsoldater på Setermoen bærer en profesjonell markør fra England med amputert bein, inn i beltevognambulansen.Sanitetsoldater på Setermoen bærer en profesjonell markør fra England med amputert bein, inn i beltevognambulansen.

Sanitetsbataljonen

Sanitetsbataljonen er en kampsøtteavdeling som bidrar til økt overlevelse i strid.

​​​​​Bataljonen er en del av Brigade Nord, og er lokalisert i Setermoen leir i Bardu kommune. Avdelingen består av rundt 100 ansatte og 130 vernepliktige. Avdelingen er utstyrt med ambulanser med ulik grad av pansring og mobilitet.

Sanitetsbataljonens oppdrag er å behandle og evakuere snarest etter at skade eller sykdom har oppstått. De skal redde liv og redusere omfanget av skadene og forhindre ettervirkninger. Dette krever faglig kompetente soldater og befal. 

Soldatene får en god og grundig utdanning i sanitetsfaget, og blir trent og kurset til å kunne gjennomføre førstehjelp i svært stressende situasjoner. ​

 Førstegangstjeneste i Sanitetsbataljonen

 

 

Sanitetsbataljonen<img alt="" src="/media/PubImages/2013-osh-20.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SanitetsbataljonenSanitetsbataljonen er Hærens eksperter på førstehjelp og medisinsk behandling i felt.http://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/haren/sanitetsbataljonen

Publisert 16. juli 2013 12:37.. Sist oppdatert 17. januar 2017 09:18.