EtterretningsbataljonenEtterretningsbataljonenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/ebn-fakta-brign005.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=925Etterretningsbataljonen jobber med innhenting og analyse av informasjon til støtte for militære operasjoner.​Soldat fra Etterretningsbataljonen på nattpatrulje

Etterretningsbataljonen

Etterretningsbataljonen gir Hæren en situasjonsforståelse som gjør det mulig å vinne slaget.

Avdelingen er dimensjonert for å støtte alle Forsvarets operasjoner. Etterretningsbataljonen er lokalisert i Setermoen leir i Bardu kommune. 

Bataljonen er en avdeling med kort responstid, som har vernepliktige soldater, men består hovedsakelig av akademikere og vervet personell med høy teoretisk- og realkompetanse innen militære fag. Dette gjør at de har det store og robuste kompetansespennet som er helt nødvendig for innhenting og produksjon av pålitelig, tidsriktig og relevant etterretning til støtte for militære operasjoner, i utlandet og hjemme i Norge. ​

Publisert 16. juli 2013 12:31.. Sist oppdatert 13. august 2018 12:49.