En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and RussiaEn båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russiahttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_4626.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=155En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland.
--http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_4343.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=161Grensejeger på patrulje. Grensevakten skal ivareta oppsyn med grenseområdet.
En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and RussiaEn båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russiahttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG23078.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=154Soldater fra Garnisonen i Sør-Varanger oppsatt på båt (RIB).
Garnisonen i Sør-Varanger / Garrison of South - VarangerGarnisonen i Sør-Varanger / Garrison of South - Varangerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20130408_PederTM_149 copy.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=156Grensejegere opererer ofte i selvstendige lag.

Garnisonen i Sør-Varanger

Garnisonen i Sør-Varanger har som hovudoppgåve å vakte den 198 kilometer lange grensa mot vår nabo i aust, Russland.

​​​​​​​​​​​​​​​​Norske soldatar har vore til stades ved grensa sidan 1918. På vegner av Noreg og Schengen-landa overvakar og patruljerer Grensevakta den norsk-russiske grensa 24 timar i døgnet, 365 dag​ar i året. Oppdraget blir løyst både til fots, med båt og kjøretøy eller med ski og snøscooter på vinteren.

Avdelinga held til på Høybuktmoen, ei dryg mil utanfor Kirkenes. Avdelinga har om lag 100 tilsette og om lag 600 vernepliktige. Soldatane opererer ofte i små einingar langt borte frå avdelinga. Under utdanninga legg vi stor vekt på infanteriferdigheiter og evne til å overleve under ekstreme klimatiske høve.

 Førstegongsteneste i GSV

 

 

Garnisonen i Sør-Varanger (GSV)<img alt="Garnisonen i Sør-Varanger" src="/media/PubImages/_MG_4626.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Garnisonen i Sør-Varanger (GSV)Norges grensevakt mot Russland har som hovedoppgave å vokte den 198 kilometer lange grensen mot vår nabo i øst, Russland. http://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/haren/gsv

Publisert 16. juli 2013 13:04.. Sist oppdatert 11. juli 2019 12:59.