På skarp beredskap hele åretPå skarp beredskap hele årethttp://forsvaret.no/media/PubImages/garden10001.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=49Over tusen vernepliktige soldater og befal gjør tjeneste i Hans Majestet Kongens Garde. Garden er alltid på skarp beredskap for kongehuset og hele hovedstaden - for Norge. Hans majestet kongens garde sin beredskapsstyrke under en øvelse
5. Gardekompaniets pansrede hjultropp trener på presisjonskjøring og navigering med SISU i Oslo og områdene rundt hovedstaden. Soldiers from His Majesty King's Guard navigates through the technically demanding streets of Oslo. They use armoured SISU veh5. Gardekompaniets pansrede hjultropp trener på presisjonskjøring og navigering med SISU i Oslo og områdene rundt hovedstaden. Soldiers from His Majesty King's Guard navigates through the technically demanding streets of Oslo. They use armoured SISU vehhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HMKG_SISU_MB_071014_05.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=858
Noble Ledger 2014Noble Ledger 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/CJ3A6479.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=857
02. oktober ble Stortinget offisiellt åpnet i 2014. Åpningen av stortinget er en gammel tradisjon, og er nedfelt i Grunnloven §74. Siden Norge er et monarki, er det Kongen som åpner Stortinget. Dette er en av de skjeldne begivenhetene hvor alle tre tre st02. oktober ble Stortinget offisiellt åpnet i 2014. Åpningen av stortinget er en gammel tradisjon, og er nedfelt i Grunnloven §74. Siden Norge er et monarki, er det Kongen som åpner Stortinget. Dette er en av de skjeldne begivenhetene hvor alle tre tre sthttp://forsvaret.no/media/PubImages/HMKG_Stortingets åpning_MB_021014_04.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=859

Hans Majestet Kongens Garde

Hver dag, hele året er gardistene i Hans Majestet Kongens Garde på skarp beredskap for kongehuset og hele hovedstaden.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hans Majestet Kongens Garde er en tradisjonsrik avdeling og består av rundt 160 ansatte og 1200 vernepliktige. Infanteriet i bataljonen er lokalisert i Huseby leir i Oslo, mens Gardens rekruttskole, Gardeskolen, holder til på Terningmoen i Elverum.

Som en del av hovedstadsforsvaret skal Garden kunne støtte politiet ved krisesituasjoner som naturkatastrofer, store ulykker og terrorangrep.

Gardens kanskje mest kjente kompani er 3. gardekompani. Kompaniet består av en musikk- og drilltropp og regnes som en av de beste i verden i kombinasjonen musikk og drill. Kompaniet er svært ettertraktet og blir invitert til å delta på tattooer og seremonier over hele verden.

 Førstegangstjeneste i Garden

 

 

Musikk og drill – 3. gardekompani<img alt="" src="/media/PubImages/3-gardekomp-drill1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Musikk og drill – 3. gardekompani3. gardekompani er Gardens mest synlige kompani. Dette er kompaniet som reiser rundt i både inn- og utland og driver norgesreklame i form av musikk og eksersis i verdensklasse. http://forsvaret.no/kp3
Musikk og drill – 3. gardekompani<img alt="" src="/media/PubImages/3-gardekomp-drill1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Musikk og drill – 3. gardekompani3. gardekompani er Gardens mest synlige kompani. Dette er kompaniet som reiser rundt i både inn- og utland og driver norgesreklame i form av musikk og eksersis i verdensklasse. http://forsvaret.no/musikkogdrill

Publisert 24. oktober 2013 14:01.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:30.