Øvelse Milengex 2014 er en årlig EOD- og CBRN øvelse i det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO). Dette var første gang hærens ekslosivryddere deltok på denne øvelsen - hvor eksplosiver kombinert med CBRN setter EOD-operatørene på store prøvelser.Øvelse Milengex 2014 er en årlig EOD- og CBRN øvelse i det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO). Dette var første gang hærens ekslosivryddere deltok på denne øvelsen - hvor eksplosiver kombinert med CBRN setter EOD-operatørene på store prøvelser.http://forsvaret.no/media/PubImages/Milengex_sbr_48.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=853
Materiellet fra Hærens Hurtig reaksjonsstyrke på Rena blir forflyttet til Hordaland ifm FOAIV 2013.Materiellet fra Hærens Hurtig reaksjonsstyrke på Rena blir forflyttet til Hordaland ifm FOAIV 2013.http://forsvaret.no/media/PubImages/FOA4 014.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=852
_MG_9342_MG_9342http://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_9342.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=796
L24A0914redL24A0914redhttp://forsvaret.no/media/PubImages/L24A0914red.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=801
L24A0706redL24A0706redhttp://forsvaret.no/media/PubImages/L24A0706red.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=799

Andre avdelinger i Hæren

​​Forsvarets ​kompetansesenter for logistikk og operativ støtte

Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) utdannar spesialistar på logistikk og transport, militærpoliti, hundeteneste og eksplosivrydding.

FKL ​​er eit felles operasjonsstøttesenter for heile Forsvaret. Hovudoppgåvene til avdelinga er operative leveransar, fagutvikling og kompetanseproduksjon. Avdelinga er Forsvaret sitt kompetansesenter innan logistikk og produksjon av operative støtteelementar.

FKL leverer større eller mindre element til både nasjonale og internasjonale oppdrag, avhengig av behov. Dei operative logistikkreferansane og støtta avdelinga bidreg med er vesentlege i operasjonane til Forsvaret- både i inn- og utland.

Avdelinga utdannar og etablerer operative avdelingar innanfor fagområde som logistikk, militærpoliti- og livvaktteneste, transport, ammunisjon- og eksplosivrydding, vognførerutdanning og hundeteneste.

​Hærens våpenskole

Er Hærens kompetanse- og utviklingsavdeling, og inkluderer markørstyrken Kampeskadronen. Våpenskolens viktigste oppgave er å støtte Hærens operative leveranser med videreutvikling og oppdatert utdanningsdokumentasjon, samt bidra til struktur- og materiellutvikling. Gjennom sitt arbeid skal Hærens våpenskole bidra til økt operativ evne ved å komme med nyskapende tanker og gjennomføring av kurs og trening. Skolen kartlegger også ferdighetsnivå og sertifiserer enkeltsoldater på alle nivå, fra lag til brigadestab.

​Operasjonsstøtteavdeling

Har ansvar for leirdrift og vedlikehold. Avdelingen drifter blant annet verksteder, skytefelt, kjøkken og velferd. Avdelingen holder til i alle Hærens garnisoner, men ledes fra Bardufoss i Troms. Operasjonsstøtteavdeling av i overkant av 900 ansatte, fordelt på både militære og sivile, men med hovedvekten på sivilt ansatt personell. Avdelingens formål er å ivareta garnisonstjenester på slik måte at de andre avdelingene i Hæren kan fokusere på sin kjernevirksomhet. I enkelte garnisoner støtter Operasjonsstøtteavdelingen også avdelinger utenfor Hæren.

Publisert 16. oktober 2014 10:56.. Sist oppdatert 11. januar 2017 11:19.