Øvelse Milengex 2014 er en årlig EOD- og CBRN øvelse i det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO). Dette var første gang hærens ekslosivryddere deltok på denne øvelsen - hvor eksplosiver kombinert med CBRN setter EOD-operatørene på store prøvelser.Øvelse Milengex 2014 er en årlig EOD- og CBRN øvelse i det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO). Dette var første gang hærens ekslosivryddere deltok på denne øvelsen - hvor eksplosiver kombinert med CBRN setter EOD-operatørene på store prøvelser.http://forsvaret.no/media/PubImages/Milengex_sbr_48.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=853
Materiellet fra Hærens Hurtig reaksjonsstyrke på Rena blir forflyttet til Hordaland ifm FOAIV 2013.Materiellet fra Hærens Hurtig reaksjonsstyrke på Rena blir forflyttet til Hordaland ifm FOAIV 2013.http://forsvaret.no/media/PubImages/FOA4 014.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=852
_MG_9342_MG_9342http://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_9342.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=796
L24A0914redL24A0914redhttp://forsvaret.no/media/PubImages/L24A0914red.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=801
L24A0706redL24A0706redhttp://forsvaret.no/media/PubImages/L24A0706red.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=799

Andre avdelinger i Hæren

​Hærens våpenskole

Er Hærens kompetanse- og utviklingsavdeling. Våpenskolens viktigste oppgave er å støtte Hærens operative leveranser med videreutvikling og oppdatert utdanningsdokumentasjon, samt bidra til struktur- og materiellutvikling. Gjennom sitt arbeid skal Hærens våpenskole bidra til økt operativ evne ved å komme med nyskapende tanker og gjennomføring av kurs og trening. Skolen kartlegger også ferdighetsnivå og sertifiserer enkeltsoldater på alle nivå, fra lag til brigadestab.

​Operasjonsstøtteavdeling

Har ansvar for leirdrift og vedlikehold. Avdelingen drifter blant annet verksteder, skytefelt, kjøkken og velferd. Avdelingen holder til i alle Hærens garnisoner, men ledes fra Bardufoss i Troms. Operasjonsstøtteavdeling av i overkant av 900 ansatte, fordelt på både militære og sivile, men med hovedvekten på sivilt ansatt personell. Avdelingens formål er å ivareta garnisonstjenester på slik måte at de andre avdelingene i Hæren kan fokusere på sin kjernevirksomhet. I enkelte garnisoner støtter Operasjonsstøtteavdelingen også avdelinger utenfor Hæren.

Publisert 16. oktober 2014 10:56.. Sist oppdatert 5. september 2018 11:59.