Ovelse ReinOvelse Reinhttp://forsvaret.no/media/PubImages/kesk-internett1-muligheter.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3830
kesk-internett3-muligheterkesk-internett3-muligheterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/kesk-internett3-muligheter.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3832

Kampeskadronen

​Kampeskadronen er en mekanisert avdeling som holder til i Rena leir og har som hovedoppdrag å fungere som markøravdeling for avdelinger som trener i regi av Kamptreningssenteret.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kampeskadronen (KESK) en del av Hærens våpenskole og Manøverskolen, som på vegne av sjef for Hærens våpenskole ivaretar fagansvaret for kavaleri og infanteri. Kampeskadronen vil også kunne benyttes i konflikt, krise eller krig. 

Eskadronen har som oppdrag å være en robust markøravdeling ved Hærens Kamptreningssenter på Rena. Dette innebærer å være fiende når andre avdelinger deltar på Kamptreningssenteret, og å lede ulike kurs. Avdelingen er i stor grad kampfokusert, med et betydelig fokus på grunnleggende stridstekniske ferdigheter.

Kampeskadronen trener og utdanner vernepliktige soldater, og rekrutterer mange til grenaderstillinger Hæren, og befalsutdanning i Forsvaret etter gjennomført førstegangstjeneste.

avdelinger​

Kampeskadronen består av tre manøvertropper og en stabstropp. Manøvertroppene utgjør Stridsvognstropp 1, Mekanisert Infanteritropp 3 og Mekanisert Infanteritropp 4.

Stridsvognstropp 1 er oppsatt på Leopard 2A4 NO, noe som er Hærens hovedkampsystem. Hver vogn betjenes av en vognfører, skytter, lader og vognkommandør. 

Mekanisert Infanteritropp 3 og 4 er identiske, og er oppsatt på CV9030N stormpanservogner. Hver vogn har en vognfører, skytter og vognkommandør samt et fotlag på åtte soldater som har sin plass i vognens stridsrom.

Stormtroppene kjennetegnes gjennom høy grad av mobilitet, beskyttelse og ildkraft. Den har stor fleksibilitet i oppdragsløsning, og gjennom å kombinere fot-​ og vognoperasjoner kan troppene løse et stort spekter av oppdra
g.

 Tjenestegjør i Kampeskadronen

 

 

Kampeskadronen<img alt="" src="/media/PubImages/coverfoto-kesk.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kampeskadronen​​​​​​​​​​​Kampeskadronen er en mekanisert avdeling som holder til i Rena leir. Hovedoppdraget er å tilby avdelinger som trener i regi av Kamptreningssenteret en realistisk, robust og kompetent motstander.http://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/haren/kampeskadronen

Publisert 16. oktober 2015 10:03.. Sist oppdatert 26. februar 2016 13:16.