HeimevernetHeimevernethttp://forsvaret.no/media/PubImages/SHV_KYP_Bundle_Brendefur140513_01.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=40Heimevernet består av soldater som kan stille opp på kort varsel om Forsvaret trenger det. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker, mens spesielt godt trente innsatsstyrker kan beordres til å løse ekstraordinære oppdrag.Heimevernet består av soldater som kan stille opp på kort varsel om Forsvaret trenger det. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker, mens spesielt godt trente innsatsstyrker kan beordres til å løse ekstraordinære oppdrag.

​​Heimevernets mannskaper er vernepliktige, hovedsaklig utdannet i Hæren, men med vesentlige innslag også fra Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Etter grunnutdanningen på tolv måneder (førstegangstjenesten), overføres 4500 soldater hvert år til Heimevernet for tjeneste frem til de fyller 44 år. 


Grunnutdanningen holdes ved like og videreutvikles gjennom årlige øvelser, men Heimevernet utdanner også befal ved sitt eget kurs- og kompetansesenter, som også har en rekke andre tilbud.
 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​HEIMEVERNETS OPPGAVER
  •  Heimevernet fungerer som en hurtig mobiliseringsstyrke for Forsvaret, og er med sin lokale tilknytning et viktig bindeledd til det sivile samfunn og en rekke beredskapsaktører. 
  •  Heimevernet innehar det lokale, territorielle ansvaret på vegne av sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.
  •  Hovedoppgavene er vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter, nasjonal krisehåndtering, bistand til politiet og øvrig støtte til det sivile samfunn.


AVDELINGENE

Heimevernets soldater er delt inn i 11 distrikter og 200 områder landet over. I tillegg kommer 12 innsatsstyrker, som utgjør spydspissen av kampkraft i Heimevernet. Disse styrkene består av spesielt utvalgt, utdannet og utrustet personell som kan mobiliseres hurtig og bidrar til nasjonal sikkerhet. Innsatssoldatene kommer ofte fra operative avdelinger i Forsvaret, og kan bli beordret på skarpe oppdrag i Norge.


Heimevernet har et eget nettsted med mer informasjon for sine soldater og samarbeidspartnere (forsvaret.no/hv)

BESØK NETTSIDEN til heimevernet Utdanning i Heimevernet