Innsatsstyrken Derby etablerer leir under trening , -i Hamar-områdetInnsatsstyrken Derby etablerer leir under trening , -i Hamar-områdethttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_0231.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=920

Innsatsstyrkene

Utgjør spydspissen av kampkraft i Heimevernet og består av spesielt utvalgt, utdannet og utrustet personell. Styrken kan hurtig mobiliseres og er en nasjonal ressurs. Innsatsstyrkene bidrar til nasjonal sikkerhet.
Foruten vernepliktsforvaltningen består Heimevernet av en rekke frivillige innsatsavdelinger og spesialiserte tropper, disse er også stasjonert rundt om i landet. Personellet har normalt lang fartstid fra Forsvaret – og ofte også fra internasjonale operasjoner. De har skrevet en innsatsavtale med Forsvaret, men jobber til daglig i sivil jobb. Dette er erfarne og voksne soldater, som har et ønske om å kunne bidra om samfunnet trenger det.
           
Innsatssoldatene kommer ofte fra operative avdelinger i Forsvaret og forplikter seg til minimum 2–3 uker med militær trening hvert år, og kan bli beordret på skarpe oppdrag i Norge. De må oppdatere og videreutvikle sin militære kompetanse fortløpende. De kan delta på en rekke fagkurs, task force-oppdrag og andre forsvarsaktiviteter.

Styrkene utgjøre en unik kapasitet og er en svært kostnadseffektiv sikkerhetsløsning for samfunnet vårt. ​

Publisert 14. januar 2014 09:00.. Sist oppdatert 9. mars 2018 13:16.