fakta_125_luftforsvaretfakta_125_luftforsvarethttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1895LuftforsvaretMed 50 000 månedlige flygninger i norsk luftrom er det mye å holde kontroll på. Norske jagerfly er i beredskap døgnet rundt og i tillegg løser Luftforsvaret jevnlig utenlandsoppdrag for NATO og FN. /media/PubImages/f-35A luftforsvaret.jpg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Norske kampfly er i kontinuerlig beredskap, klare til å avskjære eller identifisere fremmede fly. Kontroll- og varslingspersonell både på bakken og i lufta overvåker og kontrollerer luftrommet, og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

Luftforsvaret har også bidratt internasjonalt med fly, helikoptre og personell i flere operasjoner ledet av NATO og FN. Operasjonene har blant annet vært i Mali, Irak, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Libya, Adenbukta og Afghanistan.

Det norske luftforsvaret er for tiden inne i en spennende omstillingsprosess. Luftforsvaret omstruktureres geografisk, og er i ferd med å fase inn nye våpensystemer som kampflyet F-35, kystvakt- og fregatthelikopteret NH90 og redningshelikopteret AW101.

Avdelinger

Ørland flystasjon er Norges hovedbase for kampfly, og i 2017 landet Norges første F-35 på Ørland. Fra november 2019 begynte kampflyene å løse sine første oppdrag for Norge, og hele flåten skal være fullt operativ fra 2025. Innfasingen av F-35 gir store endringer i organiseringen og lokaliseringen av Luftforsvaret de neste årene. Redningshelikoptre, basestyrker og luftvernsstyrker opererer også fra Ørland.

Andøya flystasjon har med sine Orionfly hovedansvaret for å overvåke maritim aktivitet og hevde norsk suverenitet i nordområdene. Fra 2020 vil Andøya bli en stasjonsgruppe underlagt luftvingen på Evenes.

Bardufoss flystasjon ble fra høsten 2019 en maritim helikopterving. 

Stasjonsgruppe Bodø er base for NATOs Quick Reaction Alert ut F-16s levetid (til rundt 2021).

Stasjonsgruppe Gardermoen huser transportflyene C-130J Hercules og DA-20, mens Luftforsvarets base Rygge har helikopterberedskap med Bell 412. 

Redningshelikoptertjenesten har sin hovedbase på Sola.

Luftforsvarets skolesenter Kjevik utdanner Luftforsvarets spesialister og befal. Luftkrigsskolen utdanner offiserer og ligger under Forsvarets Høgskole. Luftforsvarets flygeskole holder til på Bardufoss flystasjon, og selekterer ig utdanner Luftforsvarets fremtidige flyvere.

Luftforsvarets stasjon i Sørreisa sørger for kontinuerlig overvåking, kontroll og varsling av hendelser, og hevder norsk suverenitet i luftrommet.

 Utdanning

 

 

fakta_125_luftforsvaretkarriere_17_luftforsvaretsflyges/lfs/media/PubImages/130516-F-XL333-357_coverforsvaret.jpgLuftforsvarets flygeskoleØnsker du en utfordrende, spennende og annerledes jobb? Søknadsfrist 1. desember 2019.fakta_125_luftforsvarethttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=819

 Fartøy i Luftforsvaret

 

 

Stående kontraterrorberedskap<img alt="" src="/media/PubImages/20200702ODA_6663-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Stående kontraterrorberedskap- For å være klare den dagen noe skjer, må vi øve og trene så realistisk som mulig sammen med spesialstyrkene, sier sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland. http://forsvaret.no/aktuelt/stående-kontraterrorberedskap
Luftforsvarets admiral<img alt="" src="/media/PubImages/20200630ME_6088.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Luftforsvarets admiralBare noen timer etter Bruun-Hanssen ble satt inn som ny forsvarssjef i 2013 reiste han til Ørland som skulle bli hovedbase for våre nye kampfly. Med det markerte han tydelig viktigheten av F-35 for Forsvaret av Norge. http://forsvaret.no/aktuelt/siste-besøk-til-luftforsvaret
Sammen om forsvar <img alt="" src="/media/PubImages/20200611MKT__U7A6461.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sammen om forsvar Luftforsvaret og Heimevernet har et godt samarbeid på flere nøkkelområder. De drar i tillegg god nytte av hverandres unike kompetanse og erfaring.http://forsvaret.no/aktuelt/sammen-om-forsvar-2