SjøforsvaretSjøforsvarethttp://forsvaret.no/media/PubImages/KNM Skjold.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=28Norge er en maritim og arktisk nasjon med globale maritime interesser. Vi lever av, ved og på havet. Med rettigheter følger plikter, og et behov for å beskytte. Behovet fordrer en evne – og dermed nødvendigheten for et relevant og troverdig sjøforsvar som er klar til strid for å beskytte nasjonens maritime interesser og ivareta kyststatens forpliktelser.Norge er en maritim og arktisk nasjon med globale maritime interesser. Vi lever av, ved og på havet. Med rettigheter følger plikter, og et behov for å beskytte. Behovet fordrer en evne – og dermed nødvendigheten for et relevant og troverdig sjøforsvar som er klar til strid for å beskytte nasjonens maritime interesser og ivareta kyststatens forpliktelser.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sjøforsvaret er i «operasjoner eller i forberedelse til operasjoner». Kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet. Kystvakt- og marinefartøy er av natur mobile og fleksible med høy reaksjonsevne og utholde​nhet. Dette gjør at våre fartøy er klare til innsats hvor og når det kreves. Grunnfjellet for Sjøforsvarets leveranser er motivert og kompetent personellkorps. Sjøforsvaret rekrutterer meget godt, og alle klasserom er fulle.

​​​​Sjøforsvarets oppgaver

  • Kystvaktens hovedoppgaver er å overvåke havområdene, hevde norsk suverenitet og utøve norsk myndighet på noen definerte områder, som for eksempel fiskerikontroll.
  • Marinens primærfunksjon er til enhver tid å kunne ivareta det militære forsvaret av norske havområder om nødvendig. Dette ansvaret innebærer også å bevare norsk handlefrihet mot militært og annet press og dessuten sikre fri tilgang til Norges havområder og havner.

Avdelinger

Sjøforsvaret består av Sjøforsvarsstaben, Marinen, Kystvakten, Sjøforsvarets baser, Saniteten i Sjøforsvaret samt avdelingen KNM Harald Haarfagre på Madla leir i Stavanger.

Marinen er Sjøforsvarets operative styrke, mens Kystvakten i fredstid er statens primære myndighetsutøver på havet.

 Sjøforsvarets fartøy

 

 

Undervannsbåt – Ulaklassen<img alt="" src="/media/PubImages/20120921th_%204901.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Undervannsbåt – Ulaklassenhttp://forsvaret.no/fakta/utstyr/Sjoe/Undervannsbaat-Ula-klassen
Stridsbåt 90N<img alt="" src="/media/PubImages/Faar181029EI_1265.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Stridsbåt 90NStridsbåt 90 er eit svenskbygd hurtiggåande sjøfartøy. Versjonen som Sjøforsvaret bruker, er tilpassa norske høve og heiter Stridsbåt 90N.http://forsvaret.no/utstyr/stridsbaat-90n
Minefartøy Oksøy- og Altaklassen<img alt="" src="/media/PubImages/MO_101_23-04-14_23.04.14.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Minefartøy Oksøy- og Altaklassenhttp://forsvaret.no/fakta/utstyr/Sjoe/Minefartoey-Oksoey--og-Alta-klassen