7 KV Fartøyer til kai på Sortland7 KV Fartøyer til kai på Sortlandhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HK_009_03-12-13_03.12.13.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=663
7 KV Fartøyer til kai på Sortland7 KV Fartøyer til kai på Sortlandhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HK_008_03-12-13_03.12.13.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=664
7 KV Fartøyer til kai på Sortland7 KV Fartøyer til kai på Sortlandhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HK_010_03-12-13_03.12.13.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=662

Kystvakten

Kystvakten er Norges vokter på havet.

Kystvakten er en integrert del av Forsvaret og er Sjøforsvarets fremste verktøy for å løse maritime oppdrag og oppgaver i fredstid. Kystvaktens oppgaver er regulert av en egen lov som setter et skille mellom Kystvakten og Forsvarets øvrige militære enheter, fartøy og personell.

Kystvakten har ansvar for å utøve myndighet innen ressurskontroll på havet, og vi samarbeider tett med fiskerimyndighetene slik at havressursene våre blir forvaltet best mulig.

Kystvakten har også oppgaver innen suverenitetshevdelse, tolloppsyn, miljøoppsyn, redningsaksjoner og anløpskontroll. Vi løser en rekke oppgaver på vegne av statlige etater som politiet, Tolletaten, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet. Kystvakten har dessuten en viktig rolle i Norges miljøberedskap langs kysten og på havet, og vi yter støtte til norsk forskning.

En flåte på 13 fartøyer sørger for at Kystvakten er fleksibel og raskt på plass om nødvendig. Åtte av fartøyene tilhører ytre kystvakt, mens de øvrige tilhører indre kystvakt. Flere av fartøyene har også kapasitet for helikoptre. I tillegg samarbeider vi med Forsvarets overvåkningsfly og innleide sivile fly.

Kystvaktens ledelse holder til på Sortland i Vesterålen. Herfra leder de operasjoner, og alle fartøy har Sortland som hjemmebase. Kystvaktfartøyene får dessuten støtte fra ulike kapasiteter fra Haakonsvern og Ramsund orlogsstasjoner.​

 

 

fakta_137_kystvaktenfakta_173_barentshavklassen/fakta/utstyr/Sjoe/Barentshavklassen/media/PubImages/Barentshav-klassen.JPGKystvakten – Barentshavklassenfakta_137_kystvaktenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7886
fakta_137_kystvaktenfakta_172_nordkappklassen/fakta/utstyr/Sjoe/Nordkapp-klassen/media/PubImages/20100930sls_gardex136.jpgKystvakten – Nordkappklassenfakta_137_kystvaktenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7889
fakta_137_kystvaktenfakta_177_nornenklassen/fakta/utstyr/Sjoe/Nornen-klassen/media/PubImages/The%20Norwegian%20Armed%20Forces.JPGKystvakten – Nornenklassenfakta_137_kystvaktenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7890
fakta_137_kystvaktenfakta_171_kystvaktensfartoykvs/fakta/utstyr/Sjoe/KV-Svalbard/media/PubImages/Håkon%20Kjøllmoen_952_19.09.2014_19.09.jpgKV «Svalbard»fakta_137_kystvaktenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7888
fakta_137_kystvaktenfakta_174_kvharstad/fakta/utstyr/Sjoe/KV-Harstad/media/PubImages/SSS_014_26.02.jpgKV «Harstad»​​​KV «Harstad» blei bygd som Kystvaktas bidrag til den statlege slepebåtberedskapen. fakta_137_kystvaktenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7887

Publisert 16. oktober 2014 16:14.. Sist oppdatert 24. februar 2020 13:36.