Fregatter i FormasjonkjøringFregatter i Formasjonkjøringhttp://forsvaret.no/media/PubImages/FAE_142_11.11.2008.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=675
KNM Skudd, fra MTB-våpenet under vinterøvelsen Cold Response 2012 / A fast corvette, HNoMS Skudd, at the winter exercise Cold Response 2012KNM Skudd, fra MTB-våpenet under vinterøvelsen Cold Response 2012 / A fast corvette, HNoMS Skudd, at the winter exercise Cold Response 2012http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_2734_skudd.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=211

Marinen

Marinen er Norges sjømilitære kampkraft.

​​Den kongelige norske marine – Marinen – er en stående kamporganisasjon som disponerer Sjøforsvarets materiell og stridsmidler. Marinen består av fartøyer, men også avdelinger med kystjegere, mi­nedykkere og hurtiggående stridsbåter. I fredstid teller Marinen 1400 personer, inkludert vernepliktig personell.

Vår fremste oppgave er å stille maritime ressurser tilgjengelige for operative myndigheter i fred, krise og krig. Marinen har også ansvaret for styrkeproduk­sjonen av operative enheter i Sjøforsvaret. Vi skal sørge for at fartøyene og avdelingene er utstyrt med topp moderne utstyr og et trent og motivert personell. Den norske maritime styrken er mindre i antall enn tidligere, men den er en moderne styrke med stor mobilitet og høy kvalitet.

​Tidligere het avdelingen Kysteskadren, men i 2016 skiftet avdelingen navn til Marinen.

 Noen av Marinens fartøy

 

 

Stridsbåt 90N<img alt="" src="/media/PubImages/Faar181029EI_1265.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Stridsbåt 90NStridsbåt 90 er eit svenskbygd hurtiggåande sjøfartøy. Versjonen som Sjøforsvaret bruker, er tilpassa norske høve og heiter Stridsbåt 90N.http://forsvaret.no/utstyr/stridsbaat-90n

Publisert 31. juli 2013 12:14.. Sist oppdatert 7. juni 2018 13:43.