GOC/ROC-sertifikat

Telenor kystradio benytter web-basert elektronisk søknad ved fornyelse av maritime radiosertifikater. Søkere fyller ut søknadsskjema og følger opp sin søknad selv. Sjøforsvaret kan refundere søknadsgebyret for de av Forsvarets personell som har tjenstlige behov for sertifikatet.

Fornyelse av maritime radiosertifikater

Her er nyttig informasjon til deg som er ansatt i Forsvaret og som skal søke elektronisk om fornyelse av ROC- eller GOC-sertifikater til Telenor kystradio.

ROC- og GOC-sertifikater er gyldige i fem år fra utstedelsesdatoen. Hvis sertifikatet fortsatt skal brukes må det fornyes

  • enten etter søknad om fornyelse med grunnlag i 365 dager opparbeidet fartstid siste fem år,
  • eller på grunnlag av ny full praktisk/muntlig prøve avtalt direkte med norsk kursarrangør.

Elektronisk søknad om fornyelse

Telenor kystradio har nylig lansert web-basert elektronisk søknad om fornyelse av maritime radiosertifikater. De vil ikke lenger behandle søknader som er sendt pr. post eller e-post.

Gå til Telenor kystradio e-søknadsskjema.

 Elektroniske vedlegg til søknaden:

  • Digitalt sertifikatbilde i JPEG-format kan f.eks. tas med mobiltelefon.  Se rett inn i kamera. Påse nøytral bakgrunn. Kvalitetskrav til passbilde kan brukes som rettesnor.
  • Minimum 365 dager fartstid de siste fem år. SST/N1 Maritime sertifikater registrerer fartstiden direkte i Altinn på den enkeltes personnummer. Logg inn på Sjøfartsdirektoratets "Min side" for sjøfolk. Ta utskrift, evt. skjermdumper av fartstiden og legg dem ved søknaden.

Kontakt oss pr. e-post dersom det ikke er registrert (nok) fartstid fra Sjøforsvaret i "Min side" for sjøfolk.

Dersom søker ikke har opparbeidet seg 365 dager fartstid de siste fem årene kreves et fornyingskurs. Kontakt egen avdelings kurskoordinator for detaljer om kurssteder og tider.

Betaling og mottak av radiosertifikatet

Den nye løsningen innebærer at Telenor kystradio sender sertifikater og faktura med søknadsgebyr direkte til innehaveren.

Sjøforsvaret dekker gebyrkostnadene til personell med krav til maritime personellsertifikat i stillingen. Inntil Sjøforsvaret har fått i stand betalingsavtale med Telenor kystradio må søknadsgebyret betales av innehaver. Gebyret kan refunderes ved innsending av utfylt refusjonsskjema. Kontakt oss pr. e-post for info og skjema.

Registrering av radiosertifikatet i militært rulleblad

Send oss en skannet kopi av sertifikatet vedlagt en e-post. Skriv "Registrering av personlig sertifikat i militært rulleblad" i emnefeltet.

Publisert 2. februar 2017 15:31.. Sist oppdatert 8. februar 2018 13:10.