Maritime sertifikater STCW-78

​Alle søknader om personlige maritime sertifikater skal gjøres gjennom Sjøfartsdirektoratets portal i Altinn.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sjøfartsdirektoratet har tatt i bruk elektronisk søknad for personlige maritime sertifikater (STCW). Sjøforsvaret er tildelt rolle som rederi, og har ikke tilgang til å søke om personlige sertifikater på vegne av enkeltpersoner.​

Alle norske statsborgere over 16 år som har personnummer, har sin egen profil i Altinn. Innlogging gjøres med MinID, BankID, Buypass eller lignende.

Dette gjelder med få unntak alle personlige maritime sertifikater, også til menige, herunder alle typer dekk- og maskinoffiser, brovakt, maskinromvakt, skipselektriker/-offiser, båtmann, HMOB, assessor, etc., samt fornyelser av disse.


 Ferdighetssertifikater

 

 

MaskinvaktsertifikatMaskinvaktsertifikat<p><strong unselectable="on" style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Maskinvaktsertifikat</strong><br unselectable="on" style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">For å løse sertifikat for maskinvakt kreves 60 dager effektiv fartstid. Søker må ha fullført spesialopplæring, enten før tjeneste til sjøs eller om bord. Kompetansen skal dokumenteres i en egen sjekkliste som legges ved e-søknaden. </span><br unselectable="on" style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Søker må legge ved utfylt sjekkliste for maskinvakt, </span><a href="https://portal.sjofartsdir.no/pdf/KS-0377-1%20Maskinvakt%20sjekkliste%20NOB.pdf" unselectable="on" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;background:#ffffff;transition:0.3s;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">skjema KS-0377-1​</a><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">. Skann skjemaet og legg det ved e-søknaden i PDF-format. </span><br unselectable="on" style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br unselectable="on" style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Husk å få skjemaet stemplet og signert av maskinsjefen.</span>​</p>
BrovaktsertifikatBrovaktsertifikat<p>​<span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">​For å løse sertifikat for brovaktstjeneste kreves minimum 60 dager effektiv fartstid. Søker må da ha fullført spesialopplæring. Kompetansen skal dokumenteres i en egen sjekkliste som vedlegges e-søknaden i Altinn. </span><br unselectable="on" style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Søker må legge ved utfylt sjekkliste for brovakt, </span><a href="https://portal.sjofartsdir.no/pdf/KS-0377-2%20Brovakt%20sjekkliste%20NOB.pdf" unselectable="on" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;background:#ffffff;transition:0.3s;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">skjema KS-0377-2</a><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">. Skann skjemaet i PDF-format og legg det ved e-søknaden. </span><br></p>

​​​

Tips Før du søker

Du har personlig ansvar for oppfølging av søknaden
Søknaden din er et saksforhold mellom deg som privatperson og Sjøfartsdirektoratet. Den vil ende opp i et enkeltvedtak (jf. forvaltningsloven) om innvilgelse eller avslag om sertifikat.

Sjøforsvarsstaben​ Maritime sertifikater har kun en tredjeparts «rederirolle» i søknadsprosessen. Vi bekrefter fartstiden din og betaler søknadsgebyret. Vi har intet innsyn eller mulighet for å påvirke enkeltvedtaket. Du er altså den eneste som kan følge opp din egen søknad.

Dette er en digital søknad om sertifikat. Sjøfartsdirektoratet kommuniserer derfor kun digitalt med deg i denne saksgangen. Om du har reservert deg eller ikke benytter deg av digital kommunikasjon (digital postkasse​) bør du logge deg inn på Altinn ofte og sjekke meldingsboksen din for å holde deg oppdatert, i alle fall så lenge søknaden er til behandling.


REGISTRERING AV FARTSTID OG BETALING AV SØKNAD​

​​For at søknaden skal kunne bli betalt av Sjøforsvaret må du legge inn riktig kopiadressat i adresse og e-postfeltene (maritime.sertifikater@mil.no) i søknaden. Arbeidsgiver betaler for sertifikat som kreves for personell i sjømilitær tjeneste.

 

 

maritime-adresseinfo-skjema-2maritime-adresseinfo-skjema-2http://forsvaret.no/media/PubImages/maritime-adresseinfo-skjema-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=13014Fyll ut Sjøforsvarsstabens adresse i dette feltet.
maritime-stilleggsinformasjon-skjemamaritime-stilleggsinformasjon-skjemahttp://forsvaret.no/media/PubImages/maritime-stilleggsinformasjon-skjema.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8720Bruk maritime.sertifikater@mil.no -adressen slik at kopien blir sendt riktig sted.

​​

Sjøfartsdirektoratets søknadssider 

​​GÅ TIL Sjøfartsdirektoratet​​

 

 Ofte stilte spørsmål

 

 

Publisert 2. februar 2017 15:31.. Sist oppdatert 8. mai 2018 16:02.