Forsvarets høgskoleForsvarets høgskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20110923th_ 071.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1307Med en mastergrad fra Forsvaret får du landets høyeste fagmilitære utdanning i Norge.

​Forsvarets høgskole (FHS) har Forsvarets og Norges fremste fagmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitikk, samt militærmakt. Forskning og utvikling ved høgskolen skal bidra til Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold. FHS utdanner alt befal og offiserer.

Offisersutdanning

Offisersutdanningen er på bachelor- og mastergradsnivå samt senere sjefskurs. Bachelorutdanningen gis i en kombinasjon av både felles undervisning på tvers av forsvarsgrenene samt spesialisering på de tre krigsskolene.

Mastergradsnivået gis i fellesskap for alle offiserer i Forsvaret. Dette studiet bygger videre på studentenes tidligere utdanning og profesjonelle erfaring. Mastergraden i militære studier er også tilgjengelig for sivilt ansatte i Forsvaret og for Politiet.    

Befalsutdanning

Forsvarets høgskole leverer den nivådannende utdanningen for alt befal i Forsvaret. Dette er en ny type befalsutdanning fra 2019. Den er erfaringsbasert og bygger på tidligere militær erfaring. Utdanningen består av en rekke kurs gjennom hele yrkeskarrieren. I tillegg har høgskolen en utdanning som kombinerer befalsutdanning med en bachelor i telematikk. For å kunne søke på befalsutdanning i Forsvaret er det et krav om førstegangstjeneste.

Andre kurs og studier

Foruten akkrediterte studier og befalsutdanning, utvikler og gjennomfører Høgskolen kompetansehevende kurs for nøkkelpersonell i militær og sivil sektor som gir kunnskap om norsk forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk og nasjonal samfunnssikkerhet og beredskap.

Vil du vite mer? Les mer på​ høgskolens egne nettsider

Les mer her