fakta_625_forsvaretspersonellofakta_625_forsvaretspersonellohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=4958Rekrutter på øvelse i Troms. Foto: Forsvaret/media/PubImages/20120917th_ 4530.jpg

Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Forsvarets personell- og vernepliktssenter har et overordnet ansvar for HR-faget i Forsvaret. Det innebærer å forvalte vernepliktig personell og ha administrativt og forvaltningsmessig ansvar for ansatte.

Forsvarets personell- og vernepliktssenter:

  • gjennomfører sesjon
  • fordeler/selekterer til førstegangstjeneste og repetisjonstjeneste
  • rullefører og mobiliserer personell i krise og krig
  • driver forebyggende arbeid og kontrolltiltak for å hindre brudd på narkotika- og dopinglovgivningen blant ansatte i Forsvaret
  • disponerer personell til internasjonal tjeneste og har ansvar for personellet som tjenestegjør i faste stillinger i utlandet
  • har forvaltningsansvar for forsvarsattacheer, militærrådgivere og sivilt personell som tjenestegjør ved attachekontorene i utlandet
  • støtter Forsvarets operative hovedkvarter ved krisehåndtering dersom det skjer ulykker eller alvorlige hendelser i utlandet med personell involvert
  • Ivaretar arbeidsgiveransvaret for personell i utenlandstjeneste og støtter Forsvarets operative hovedkvarter ved krisehåndtering dersom det skjer ulykker eller alvorlige hendelser der personell i utlandet er involvert
  • har ansvar for Forsvarets lønnsregnskap
  • har ansvar for lønn-, reise- og flytteprosesser i Forsvaret

Sjefen for Forsvarets personell- og vernepliktssenter rapporterer til Forsvarssjefen og sitter i Forsvarssjefens ledergruppe.

Kontakt

Har du spørsmål om sesjon eller førstegangstjeneste kan du sende henvendelsen via dette skjemaet:

Logg inn

For andre spørsmål om verneplikt, utdanning eller Heimevernet kan du ringe Forsvarets personell- og vernepliktssenter på 915 03 003, eller sende en e-post på fpvs.kontakt@mil.no.

Publisert 2. august 2016 14:22.. Sist oppdatert 19. juni 2020 14:52.