Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Har ansvar for verneplikta i Forsvaret, som omfattar sesjon, fordeling og innkalling til førstegongsteneste og repetisjonsøving, rulleføring og mobilisering.

​​Forsvarets personell- og vernepliktssenter handterer på vegne av Justis- og politidepartementet og har ansvaret for rulleføring for personar som har fullført sivilteneste. Alle spørsmål som gjeld gjennomført sivilteneste skal rettast til Forsvarets personell- og vernepliktssenter, helst skriftleg

Fra 1. august er Forsvarets lønnsadministrasjon en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter.​

Forsvarets lønnsadministrasjon har ansvaret for å produsere Forsvarets lønsrekneskap. Forsvarets lønsadministrasjon har dessutan ansvaret for alle løns-, reise- og flytteprosessar i Forsvaret.​ ​

Publisert 2. august 2016 14:22..